Čas:

Komunikacija
Public account
  PRO Cona
1138 kreditov
Kupi kredit
Ste v javnem računu. Če bi radi igrali igro ali se vključili v razpravo, se morate prijaviti. Če ste nov uporabnik, se morate najprej registrirati.

 Sporočila za javnost

10 875 393
Država: Liga:

Slovaška Strážske Guardians - Rozlúčka s PPM_/Farewell PPM/

Manažéri, kolegovia, priatelia!
Bolo mi cťou byť na tri a pol roka súčasťou športového kolotoča PPM. Je to dosť dlhá doba na to, aby človeku prirástla táto zaujímavá hra k srdcu. Všetko má svoj začiatok a všetko má aj svoj koniec. Toto nie je rozhodnutie, ktoré sa robilo ľahko. Rozmýšľal som nad tým niekoľko týždňov. Život mi priniesol nové výzvy a musel som prehodnotiť svoje priority, ale dôvodom je aj strata motivácie a dlhé prešľapovanie na tej istej úrovni.
Zostanú mi ale veľmi pekné spomienky, ktoré mi táto hra priniesla: napätie správneho manažéra pri sledovaní ligových zápasov, strhujúce víťazstvá i smutné prehry, licitovanie na trhu s hráčmi alebo zamestnancami.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým tvorcom a členom PPM tímu, ktorí sa pričinili o to, že táto hra sa stala takou strhujúcou nielen pre mňa, ale i pre tisícky a tisícky ďalších manažérov po celom svete. Patrí Vám moje uznanie! Želám Vám do ďalšej práce odhodlanie a nové kreatívne nápady a vylepšenia. Moja vďaka tiež patrí všetkým manažérov tímov, s ktorými som zvádzal súboje o ligové body. Sú to všetko pekné spomienky a ťažké lúčenie...
Všetkým manažérom želám veľa radosti pri vedení tímov a veľa športových úspechov!

Vilo Pajonk
Michalovce
(vilo.pajonk@gmail.com)

Managers, colleagues, friends!
It was an honor to be three and a half years part of the sports carousel PPM. It's quite a long time to accrete man this interesting game to heart. Everything has a beginning and everything has its end. This is not a decision that was made lightly. I've been thinking about it for several weeks. My life has brought new challenges and I had to reassess its priorities, but the reason is the loss of motivation and long dithering at the same level.
But they remain very fond memories that I brought this game: The Investment Manager tension while watching a league match, a thrilling victories and sad lost, bidding market players or employees.
In this way, I want to thank all manufacturers and PPM team members who have contributed to the fact that this game has become such a riveting not only for me but also for the thousands and thousands of other managers worldwide. It belongs to you my appreciation! I wish you further work commitment and new creative ideas and improvements. My thanks also go to all managers of the teams with which I deceived battle for league points. They're all nice memories and difficult goodbyes ...
I wish all managers a lot of joy in the management teams and a lot of sporting success!

Vilo Pajonk
Michalovce
(vilo.pajonk@gmail.com)Edinstveni pogledi: 81
Ocena sporočila za javnost: Slabo - Običajen - Odlično