Laikas:

Bendravimas
Public account
  PRO Zona
1191 kreditų
Pirkti kreditus
Šiuo metu jūs naudojate bendrą vartotojo paskirtį. Jeigu norite žaisti žaidimą ar naudotis forumais, privalote prisijungti. Jeigu esate naujas vartotojas, pirma turite prisiregistruoti.

 Pranešimai spaudai

989 247 146
Šalis: Lyga:

Slovakija Strážske Guardians - Rozlúčka s PPM_/Farewell PPM/

Manažéri, kolegovia, priatelia!
Bolo mi cťou byť na tri a pol roka súčasťou športového kolotoča PPM. Je to dosť dlhá doba na to, aby človeku prirástla táto zaujímavá hra k srdcu. Všetko má svoj začiatok a všetko má aj svoj koniec. Toto nie je rozhodnutie, ktoré sa robilo ľahko. Rozmýšľal som nad tým niekoľko týždňov. Život mi priniesol nové výzvy a musel som prehodnotiť svoje priority, ale dôvodom je aj strata motivácie a dlhé prešľapovanie na tej istej úrovni.
Zostanú mi ale veľmi pekné spomienky, ktoré mi táto hra priniesla: napätie správneho manažéra pri sledovaní ligových zápasov, strhujúce víťazstvá i smutné prehry, licitovanie na trhu s hráčmi alebo zamestnancami.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým tvorcom a členom PPM tímu, ktorí sa pričinili o to, že táto hra sa stala takou strhujúcou nielen pre mňa, ale i pre tisícky a tisícky ďalších manažérov po celom svete. Patrí Vám moje uznanie! Želám Vám do ďalšej práce odhodlanie a nové kreatívne nápady a vylepšenia. Moja vďaka tiež patrí všetkým manažérov tímov, s ktorými som zvádzal súboje o ligové body. Sú to všetko pekné spomienky a ťažké lúčenie...
Všetkým manažérom želám veľa radosti pri vedení tímov a veľa športových úspechov!

Vilo Pajonk
Michalovce
(vilo.pajonk@gmail.com)

Managers, colleagues, friends!
It was an honor to be three and a half years part of the sports carousel PPM. It's quite a long time to accrete man this interesting game to heart. Everything has a beginning and everything has its end. This is not a decision that was made lightly. I've been thinking about it for several weeks. My life has brought new challenges and I had to reassess its priorities, but the reason is the loss of motivation and long dithering at the same level.
But they remain very fond memories that I brought this game: The Investment Manager tension while watching a league match, a thrilling victories and sad lost, bidding market players or employees.
In this way, I want to thank all manufacturers and PPM team members who have contributed to the fact that this game has become such a riveting not only for me but also for the thousands and thousands of other managers worldwide. It belongs to you my appreciation! I wish you further work commitment and new creative ideas and improvements. My thanks also go to all managers of the teams with which I deceived battle for league points. They're all nice memories and difficult goodbyes ...
I wish all managers a lot of joy in the management teams and a lot of sporting success!

Vilo Pajonk
Michalovce
(vilo.pajonk@gmail.com)Peržiūrėta: 88
Pranešimo spaudai reitingas: Vargšas - Normalus - Puiku