Čas:

Komunikácia
Public account
  PRO Zóna
1330 kreditov
Kúpiť kredity
Momentálne sa nachádzaš vo verejne prístupnom konte. Ak si chceš zahrať hru alebo prispievať do diskusií, musíš sa prihlásiť. Ak si nový užívateľ, musíš sa zaregistrovať.

  Pravidlá

946 776 316
Oficiálna stránka PPM na Facebooku
Daj Like našej stránke na Facebooku a budeš informovaný o novinkách skôr ako ostatní.
Nasledujúci zápas
HC Tatra Predators
Ligový zápas
15.7.2024 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Všeobecné pravidlá PowerPlay Manager:

 • sú záväzné pre všetkých účastníkov hry
 • neznalosť týchto pravidiel neospravedlňuje
 • administrátori hry majú absolútne právo rozhodnúť, či niekto pravidlá porušuje alebo nie
 • spôsob a účinnosť trestu za porušenie pravidiel určuje administrátor hry
 • najvyšším trestom za porušenie pravidiel je zablokovanie manažérskeho konta so zablokovaním IP adresy užívateľa
 • všetky situácie, explicitne nezahrnuté v týchto pravidlách, budú posúdené a vyriešené individuálne na základe rozhodnutia administrátorov
 • na všeobecné pravidlá nadväzujú vždy pravidlá jednotlivých športov, ktoré je povinný každý manažér rovnako dodržiavať
 • v prípade nejasností a rozporov v obsahu alebo vo výklade rôznych jazykových verzií týchto pravidiel sa za rozhodujúcu a platnú verziu považuje slovenská jazyková verzia

Je zakázané:

 • vlastniť viac ako jedno uživateľské konto v hre
 • darovať alebo predať svoje konto v hre inému manažérovi
 • prihlásiť sa do cudzieho konta alebo sa o to pokúšať
 • prezradiť svoje heslo inému manažérovi a umožniť mu tak prihlásenie do tvojho konta
 • robiť hráčske alebo zamestnanecké obchody za prehnane vysoké ceny z akéhokoľvek dôvodu
 • akýmkoľvek spôsobom cielene a vedome presúvať herné financie, hráčov alebo zamestnancov za účelom zvýhodnenia mužstva, realizované jedným alebo viacerými manažérmi
 • registrovať sa a hrať v inej krajine, ako vo svojej vlastnej krajine. V prípade, že táto krajina na PowerPlay Manager neexistuje, je treba sa registrovať pod ostatný svet (Ostatný Svet)
 • podvádzať akýmkoľvek spôsobom, snažiť sa získať heslo iných užívateľov, alebo sa snažiť znechutiť hranie iným manažérom akýmkoľvek spôsobom
 • získavať výhody v hre výmenou za reálne financie či kredity na základe dohody s iným manažérom
 • ovplyvňovať výsledky zápasov na základe dohody s manažérom súperovho tímu
 • zneužívať akékoľvek chyby a nedostatky v hre a v pravidlách
 • prehľadávať stránky, vytvárať, používať alebo distribuovať aplikácie, ktoré automatizujú niektoré časti hry, pokiaľ nie sú schválené tvorcami hry
 • snažiť sa získať informácie, ktoré nie sú explicitne uvádzané na stránkach, alebo posielať dáta podobným spôsobom
 • pokúšať sa ukradnúť alebo sabotovať majetok PowerPlay Manager s.r.o. alebo navádzať iných, aby tak urobili
 • zneužívať funkciu označovania podozrivých obchodov v hre (je to považované za úmyselné marenie práce gamemasterov)
 • zneužívať funkciu nahlasovania príspevkov na diskusii, tlačových správ alebo fotografií (je to považované za úmyselné marenie práce moderátorov a administrátorov)
 • na flash chate propagovať súkromné turnaje za účelom získania nových manažérov
 • propagovať alebo inak zviditeľňovať iné online hry (po dohode prostredníctvom e-mailu support@powerplaymanager.com, je možné udeliť výnimku)
 • spamovať na diskusii a na chate - napr. viacnásobne písať tú istú správu
 • spamovať v pošte - posielať nevyžiadané správy (napríklad reklamu)
 • na stránkach hry, na diskusii, v chate a v pošte posielať alebo písať výhražné, urážlivé alebo ponižujúce správy, e-maily alebo texty
 • na stránkach hry, na diskusii, v chate a v pošte urážať, vyhrážať sa, nadávať alebo inak znevažovať ktoréhokoľvek z manažérov v PowerPlay Manager
 • na stránkach hry, na diskusii a v pošte uverejňovať príspevky, ktoré propagujú trestné činy alebo sú v rozpore so zákonom
 • navádzať iných užívateľov na aktivity, ktoré sú v rozpore s pravidlami hry
 • na diskusii zvýrazňovať názov témy použitím špeciálnych znakov alebo veľkých písmen
 • na diskusii a flash chate propagovať predaj hráčov alebo zamestnancov a hľadať súperov na priateľské zápasy, okrem tém špeciálne otvorených pre tieto účely
 • v národných diskusiách používať iný jazyk ako je jazyk tu určený (povolená je angličtina)
 • používať vulgárny alebo inak poburujúci nick manažéra, názov štadiónu alebo názov mužstva
 • umiestniť do hry texty, obrázky alebo iné elementy, ak na ne hráč nevlastní autorské práva
 • umiestniť do hry texty, obrázky alebo iné elementy, ktoré svojim obsahom poburujú ostatných hráčov
 • na diskusii komentovať rozhodnutia administrátorov a tresty (je možné si vydiskutovať tresty alebo rozhodnutia e-mailom, alebo PowerPlay Manager poštou s osobou, ktorá daný trest udelila)
 • kontaktovať ostatných manažérov so žiadosťou o darovanie kreditov
 • posielať poštou reklamu na hráčov alebo zamestnancov na trhu
 • v chate hráča na trhu propagovať iného hráča alebo zamestnanca
 • diskutovať na diskusii, chate alebo v chate hráča o podozrivých prestupoch alebo podozreniach na podvod (podozrivé obchody je možné hlásiť priamo gamemasterom)
 • akýmkoľvek spôsobom propagovať iné webstránky alebo produkty bez súhlasu administrátorov hry
 • akýmkoľvek spôsobom podvádzať pri získavaní referalov, vrátane nabádania osôb, ktoré nemajú v úmysle hru hrať, na vytvorenie konta len za účelom získu referala

Špeciálne ustanovenia:

 • Ak sa hráč alebo zamestnanec predá na trhu za čiastku výrazne prevyšujúcu trhovú cenu podobných hráčov či zamestnancov, gamemaster môže dorovnať cenu formou strhnutia financií z účtu predávajúceho. Takáto kompenzácia nie je považovaná za trest a môže se udeliť aj vtedy, keď predávajúci za daný obchod nemôže. Určenie, kedy je cena výrazne vyššia je na individuálnom rozhodnutí gamemastera.
 • Pozor! Ak hrá v jednej domácnosti PowerPlay Manager viac osôb, za žiadnych okolností si nesmú vzájomne kupovať či vymieňať hráčov alebo zamestnancov. Toto sa vzťahuje aj na osoby prihlasujúce sa zo školy alebo z práce, ako aj na osoby viacnásobne prihlasujúce sa do hry z toho istého internetového pripojenia. Často spolu hrávať priateľské zápasy sa takisto neodporúča, nakoľko ich hranie môže viesť k podozreniu z multiplayingu.
 • Ak hrá v jednej domácnosti PowerPlay Manager viac osôb, odporúčame informovať o tejto skutočnosti gamemasterov. Toto sa vzťahuje aj na osoby prihlasujúce sa zo školy alebo z práce, ako aj na osoby viacnásobne prihlasujúce sa do hry z toho istého internetového pripojenia. V opačnom prípade môžu gamemasteri vyhodnotiť situáciu ako hranie na viacerých účtoch.
 • Ak sa manažér neprihlási do svojho tímu v niektorom zo športov po dobu viac ako 21 dní, bude mu tím v tomto športe odobraný.
 • Ak sú tímové financie v mínuse po dobu viac ako 21 dní, bude tím manažérovi odobraný.
 • Ak je počet hráčov tímu pod minimálnym počtom nutným pre daný šport po dobu viac ako 21 dní, bude tím manažérovi odobraný.
 • Ak manažér nájde chybu v hre, je povinný nahlásiť ju administrátorom hry.
 • Prihlásenie sa na akékoľvek stretnutie manažérov sa považuje za záväzné. Prihlasovanie sa na stretnutia, ktorých sa manažér neplánuje zúčastniť sa bude považovať za porušenie pravidiel hry.

Zástupca v neprítomnosti:

 • Ak hrá manažér a jeho zástupca PowerPlay Manager z toho istého internetového pripojenia (napríklad z jednej domácnosti, školy alebo práce) nesmú si vzájomne kupovať hráčov alebo zamestnancov.
 • Zastupovaný je plne zodpovedný za činy svojho zástupcu. Škody spôsobené zástupcom nebudú kompenzované.
 • Viacnásobné vymenovanie zástupcu, ktorý o túto pozíciu nemá záujem, je zakázané.