זמן:

תקשורת
Public account
  איזור תומכים
1330 קרדיטים
קנה קרדיטים
אתה נמצא במשתמש ציבורי. אם אתה רוצה לשחק במשחק או להצטרף לדיון, אתה צריך להתחבר. אם אתה משתמש חדש, אתה צריך להירשם.

  כספים

879,030,309
חלק זה יעניק לך סקירה של מצבה הכלכלי של קבוצתך. ניתן לראות כאן ניתוח מפורט של ההכנסות וההוצאות של המועדון. מכיוון שכלכלה היא הבסיס לפעילות של כל מועדון, חשוב לבדוק את הדף הזה באופן קבוע ולתכנן בקפידה את ההוצאות וההכנסות. חלק מההכנסות, כגון אלו מהספונסר הראשי, נוספים פעם בשבוע - בימי רביעי.

הכנסותהיוםאתמולשבועעונהסך הכל
מכירות כרטיסים00010,250,000369,013,600
ספונסר כללי00018,791,835844,163,367
ספונסר תקשורת0002,066,29558,550,215
מכירת מזכרות00012,9102,461,412
השכרת יציעי האחמ"ים00000
מכירת שחקן000098,609,482
מכירת איש צוות0000310,266
מענק כספי על מיקום0003,767,843152,106,025
מענק כספי על סטטיסטיקה0000152,483
אחר00004,615,925,425
סך הכל00034,888,8836,141,292,275

הוצאותהיוםאתמולשבועעונהסך הכל
משכורות השחקן14,57714,57714,5771,493,499196,147,744
משכורות אנשי צוות21,11221,11221,1122,477,264124,037,193
אחזקת מתקנים2,3518,4352,351305,93216,549,389
אחזקת האולם466,482121,067466,48216,073,809479,158,855
בנייה00003,493,175,000
רכישת שחקן00001,230,000
רכישת איש צוות0000578,813
התקדמות תשלום ההלוואה0000114,716,069
קנסות00000
פיצויים0000317,267
אחר98,39598,39598,3959,979,958836,351,636
סך הכל602,917263,586602,91730,330,4625,262,261,966

רווחהפסד -602,917-263,586-602,9174,558,421879,030,309