זמן:

תקשורת
Public account
  איזור תומכים
1330 קרדיטים
קנה קרדיטים
אתה נמצא במשתמש ציבורי. אם אתה רוצה לשחק במשחק או להצטרף לדיון, אתה צריך להתחבר. אם אתה משתמש חדש, אתה צריך להירשם.

  מבט על השחקנים

879,067,236
שם עמדה גיל ספ אמ אק שע הג הת הנפ מס טכ אגר נסיון רטכ צמ
סלובקיה Erik Havrančík 54 לא נצפה 50 0/6 1 1 1 1 1 1 1 110 7 R
סלובקיה Ján Golia 54 לא נצפה 56 0/6 1 1 1 1 1 1 1 74 7 R
סלובקיה Rudolf Žitný 54 לא נצפה 60 0/6 1 1 1 1 1 1 1 126 7 L
סלובקיה Karol Rišňovský 52 לא נצפה 56 0/6 1 1 1 1 1 1 1 8 7 R
סלובקיה Alexander Laryš 52 לא נצפה 43 0/6 1 1 1 1 1 1 1 9 7 L
סלובקיה Róbert Lazorík 51 לא נצפה 44 0/6 1 1 1 1 1 1 1 5 7 L
סלובקיה Drahomír Laštík 51 לא נצפה 42 0/6 1 1 1 1 1 1 1 97 7 R
סלובקיה Adam Pavč ימים להחלמה: 4 (שבר בעצם העורף) 50 לא נצפה 86 0/6 1 1 1 1 1 1 1 78 7 L
סלובקיה Augustín Rapčaniak 50 לא נצפה 34 0/6 1 1 1 1 1 1 1 128 7 R
סלובקיה Alfonz Nemeček 27 לא נצפה 47 3/6 5 12 27 17 16 20 14 0 111 L
סלובקיה Rastislav Plodek 33 לא נצפה 16 1/6 10 10 21 16 15 12 13 4 97 R
סלובקיה Vladimír Nálepa 47 לא נצפה 75 0/6 1 1 1 1 1 1 1 171 7 R
סלובקיה Maximilián Hladík 35 לא נצפה 37 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Martin Brňo 37 לא נצפה 30 0/6 1 1 1 1 1 1 1 4 7 R
סלובקיה Hubert Rapavý 47 לא נצפה 15 0/6 1 1 1 1 1 1 1 193 7 R
סלובקיה Július Mesík 35 לא נצפה 70 0/6 1 1 11 5 6 1 1 1 26 L
סלובקיה Michal Madáč 45 לא נצפה 55 0/6 1 1 1 1 1 1 1 221 7 R
סלובקיה Jaroslav Madaj 44 לא נצפה 59 0/6 1 1 1 1 1 1 1 178 7 L
סלובקיה Urban Ponteš 44 לא נצפה 73 0/6 1 1 1 1 1 1 1 119 7 R
סלובקיה Bruno Jurčík 43 לא נצפה 50 0/6 1 1 1 1 1 1 1 101 7 U
סלובקיה Andrej Kahan 43 לא נצפה 76 0/6 1 1 1 1 1 1 1 97 7 L
סלובקיה Peter Nespor 29 לא נצפה 62 0/6 8 13 27 17 19 17 17 0 118 U
סלובקיה Marek Bisták 43 לא נצפה 91 0/6 1 1 1 1 1 1 1 63 7 U
סלובקיה Ladislav Kolár 27 לא נצפה 73 1/6 8 11 28 23 16 16 16 0 118 R
סלובקיה Dezider Lapúnikov 35 לא נצפה 21 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Ivan Mojský 30 לא נצפה 56 1/6 13 13 24 24 17 15 24 0 130 R
סלובקיה Miroslav Bobuš 34 לא נצפה 31 0/6 1 8 21 10 16 11 10 0 77 R
סלובקיה Vladislav Ondruško 38 לא נצפה 50 0/6 1 1 1 1 1 1 1 1 7 L
סלובקיה Ľubomír Pardupa 35 לא נצפה 59 0/6 1 1 1 1 1 1 1 2 7 R
סלובקיה Vladimír Briešťanský 37 לא נצפה 61 0/6 1 1 1 10 1 1 1 2 16 L
סלובקיה Milan Bagi 38 לא נצפה 91 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Radovan Mašl 27 לא נצפה 42 2/6 23 12 11 16 16 19 14 0 111 U
סלובקיה Miroslav Ivanis 39 לא נצפה 75 0/6 1 1 1 1 1 1 1 150 7 U
סלובקיה Patrik Mucha 39 לא נצפה 64 0/6 1 1 1 1 1 1 1 3 7 L
סלובקיה Branislav Chrkavý 39 לא נצפה 62 0/6 1 1 1 1 1 1 1 95 7 L
סלובקיה Ondrej Pánči 39 לא נצפה 63 0/6 1 1 1 1 1 1 1 68 7 L
סלובקיה Peter Chrapko 39 לא נצפה 52 0/6 1 1 1 1 1 1 1 86 7 L
סלובקיה Adam Rošak 39 לא נצפה 40 0/6 1 1 1 1 1 1 1 44 7 U
סלובקיה Erik Sirilla 36 לא נצפה 28 0/6 1 1 1 1 1 1 1 50 7 R
סלובקיה Martin Necpál 28 לא נצפה 56 2/6 10 21 9 11 18 10 21 0 100 R
סלובקיה Juraj Lazarčík 37 לא נצפה 48 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Nikolaj Nemcek 37 לא נצפה 35 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Adam Pocs 37 לא נצפה 34 0/6 7 25 9 12 12 33 12 1 110 L
סלובקיה Karol Longauver ימים להחלמה: 6 (שבר בעצם הבריח) 37 לא נצפה 48 0/6 1 1 1 1 1 1 1 37 7 L
סלובקיה Bohuš Fabich 33 לא נצפה 78 1/6 12 16 38 24 23 29 26 51 168 R
סלובקיה Ľubomír Halapy 29 לא נצפה 50 1/6 6 11 24 13 15 13 18 0 100 L
סלובקיה Imrich Fic 37 לא נצפה 16 0/6 1 1 1 1 1 1 1 39 7 R
סלובקיה Ondrej Dragan 36 לא נצפה 51 0/6 1 1 1 1 1 1 1 26 7 R
סלובקיה Martin Arpád 36 לא נצפה 75 0/6 1 1 1 1 1 1 1 82 7 L
סלובקיה Vavrinec Spevár 35 לא נצפה 68 0/6 1 12 1 1 4 1 4 0 24 R
סלובקיה Adam Zahradník 36 לא נצפה 85 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 L
סלובקיה František Amrich 32 לא נצפה 18 1/6 11 19 13 16 20 13 12 0 104 U
סלובקיה Adam Sivčo 34 לא נצפה 61 0/6 12 27 15 18 18 16 21 0 127 L
סלובקיה Adolf Pišely 36 לא נצפה 72 0/6 1 1 37 5 1 4 4 86 53 U
סלובקיה Miloslav Fule 36 לא נצפה 65 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 L
סלובקיה Andrej Nosálek RW3 36 לא נצפה 26 0/6 5 7 45 14 11 9 13 77 104 U
סלובקיה Edmund Maňkovský 34 לא נצפה 80 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 L
סלובקיה Jaroslav Gocník 34 לא נצפה 28 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 L
סלובקיה Tomáš Semaňák 34 לא נצפה 51 0/6 1 1 9 1 1 1 4 0 18 R
סלובקיה Pankrác Dzurdzík 35 לא נצפה 55 0/6 1 1 18 7 6 1 4 47 38 L
סלובקיה Leopold Boháč 31 לא נצפה 51 2/6 12 13 22 20 19 24 18 0 128 L
סלובקיה Milan Petra 34 לא נצפה 32 0/6 11 14 23 17 20 17 12 0 114 L
סלובקיה Štefan Legerský 32 לא נצפה 65 1/6 8 13 35 26 23 25 29 7 159 R
סלובקיה Ivan Skáčik 30 לא נצפה 70 0/6 11 12 29 25 25 22 23 0 147 U
סלובקיה Blahoslav Ondrušek 33 לא נצפה 47 0/6 1 5 18 12 12 6 15 0 69 L
סלובקיה Eugen Fotta 32 לא נצפה 54 0/6 3 7 21 8 14 9 11 0 73 L
סלובקיה Ľudovít Turáš 34 לא נצפה 69 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Vladimír Pilo 33 לא נצפה 76 0/6 3 6 17 16 14 11 11 0 78 L
סלובקיה Dominik Forster G2 31 לא נצפה 38 0/6 30 14 13 14 20 23 12 2 126 U
סלובקיה Ľuboš Dorow 31 לא נצפה 69 1/6 11 12 33 23 22 21 24 9 146 R
סלובקיה Prokop Fendek 29 לא נצפה 60 1/6 12 13 40 24 16 24 24 34 153 L
סלובקיה Igor Paniak 30 לא נצפה 25 1/6 11 29 15 12 19 15 17 1 118 U
סלובקיה Šimon Husov ימים להחלמה: 3 (נקע באגודל יד שמאל) 33 לא נצפה 38 0/6 4 5 12 9 17 13 18 0 78 L
סלובקיה Miroslav Osuský RD3 33 לא נצפה 74 0/6 9 32 13 19 15 15 23 7 126 L
סלובקיה Ivan Časár 33 לא נצפה 55 0/6 5 21 7 5 9 8 8 0 63 L
סלובקיה Blahoslav Směšný 30 לא נצפה 83 2/6 10 13 28 20 23 20 17 0 131 L
סלובקיה Adam Mnich 28 לא נצפה 54 3/6 9 25 13 15 12 11 18 0 103 U
סלובקיה Timotej Veličenský 31 לא נצפה 54 0/6 3 5 24 17 17 79 18 4 163 U
סלובקיה Jozef Magurský 32 לא נצפה 37 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Hugo Malota 30 לא נצפה 63 2/6 41 10 13 13 25 21 12 13 135 L
סלובקיה Jakub Lenčeš 32 לא נצפה 59 0/6 7 26 6 16 18 9 15 11 97 L
סלובקיה Andrej Mišenda 31 לא נצפה 18 1/6 11 23 13 12 17 12 11 0 99 U
סלובקיה Juraj Ninis LD3 31 לא נצפה 75 1/6 11 35 14 16 22 15 29 24 142 R
סלובקיה Kristián Polakovič 27 לא נצפה 55 2/6 9 14 26 20 18 14 19 0 120 R
סלובקיה Tibor Petričin 30 לא נצפה 68 1/6 5 12 29 23 21 21 22 0 133 U
סלובקיה Stanislav Laluch 30 לא נצפה 50 1/6 12 13 29 24 22 17 18 0 135 U
סלובקיה Rastislav Petrulák 30 לא נצפה 62 2/6 9 25 11 15 19 12 21 0 112 L
סלובקיה Gejza Mikuláš 31 לא נצפה 50 0/6 11 27 13 21 19 11 22 0 124 L
סלובקיה Ivan Pikna 31 לא נצפה 81 1/6 12 28 13 18 18 16 21 0 126 R
סלובקיה Bohuš Fišnar 30 לא נצפה 61 1/6 5 26 13 17 20 14 17 0 112 R
סלובקיה Juraj Mihalčin 29 לא נצפה 52 2/6 6 26 10 15 18 13 22 0 110 R
סלובקיה Erik Brhel 28 לא נצפה 51 1/6 6 23 10 15 12 10 24 0 100 U
סלובקיה Rostislav Loskuňak 30 לא נצפה 10 2/6 8 25 10 15 12 13 13 0 96 U
סלובקיה Jozef Kopecký 30 לא נצפה 29 1/6 11 13 25 20 21 19 16 0 125 L
סלובקיה Vladislav Štefák 29 לא נצפה 23 1/6 9 10 24 13 13 12 14 0 95 R
סלובקיה Andrej Malatinc 28 לא נצפה 80 3/6 9 12 24 19 19 15 21 0 119 R
סלובקיה Kristián Važan 28 לא נצפה 24 2/6 6 21 6 16 15 12 17 0 93 U
סלובקיה Belo Somsi ימים להחלמה: 16 (שבר בעצם הבריח) 28 לא נצפה 74 1/6 9 25 18 18 23 14 16 0 123 R
סלובקיה Dalibor Dzian 28 לא נצפה 11 1/6 5 8 21 13 13 12 18 0 90 U
סלובקיה Jakub Jenej 28 לא נצפה 28 2/6 11 11 21 18 22 20 12 0 115 L
סלובקיה Michal Engler 27 לא נצפה 58 3/6 10 12 26 18 16 13 18 0 113 R
סלובקיה Ľubomír Skantar 27 לא נצפה 64 2/6 9 14 42 17 24 18 21 24 145 R
סלובקיה Denis Lov 27 לא נצפה 25 2/6 7 20 11 11 16 6 17 0 88 R
סלובקיה Roman Kajan 27 לא נצפה 43 1/6 7 12 19 11 14 18 12 0 93 L
סלובקיה Andrej Penxa 27 לא נצפה 43 2/6 11 7 23 17 16 19 15 0 108 R
סלובקיה Maroš Geith 27 לא נצפה 37 2/6 10 13 25 16 18 21 21 0 124 L
סלובקיה Martin Fašang LW3 27 לא נצפה 74 2/6 8 12 49 19 19 20 21 62 148 U
סלובקיה Ondrej Macovei 26 לא נצפה 44 3/6 10 14 21 11 18 14 13 0 101 L
סלובקיה Benjamín Mokri 26 לא נצפה 65 2/6 10 29 15 22 24 12 19 1 131 R
סלובקיה Marek Priehoda 26 לא נצפה 55 3/6 17 15 24 21 17 20 16 0 130 L
סלובקיה Stanislav Haluška G1 26 לא נצפה 84 2/6 50 14 16 14 21 19 12 38 146 L
סלובקיה Samuel Milák 26 לא נצפה 57 3/6 9 15 26 19 14 16 20 0 119 L
סלובקיה Martin Dočkal 26 לא נצפה 49 2/6 26 14 11 10 21 16 12 1 110 R
סלובקיה Alexander Sarvaš C2 26 לא נצפה 73 3/6 10 15 50 22 27 24 22 20 170 R
סלובקיה Ladislav Venček 26 לא נצפה 15 2/6 23 11 11 10 18 14 13 0 100 R
סלובקיה Ivan Rinkovský C1 21 לא נצפה 85 4/6 11 14 60 22 16 21 22 51 166 U
סלובקיה Norbert Ganadík 23 לא נצפה 66 3/6 11 12 27 21 20 18 18 0 127 L
סלובקיה Erik Majdiš ימים להחלמה: 9 (שבר בלסת העליונה) 16 לא נצפה 37 5/6 11 28 12 21 18 12 21 0 123 L
סלובקיה Dušan Divald 25 לא נצפה 39 3/6 11 25 9 12 20 11 18 0 106 R
סלובקיה Lukáš Fíšan LD1 25 לא נצפה 92 3/6 11 60 15 23 24 16 18 54 167 U
סלובקיה Frederik Gašperan 25 לא נצפה 34 3/6 9 47 12 17 17 10 26 18 138 U
סלובקיה Radoslav Letifi 25 לא נצפה 49 4/6 24 14 13 9 18 19 12 0 109 L
סלובקיה Jaroslav Dvorštiak 20 לא נצפה 46 4/6 11 14 27 15 18 25 23 0 133 R
סלובקיה Pavol Cimra C3 24 לא נצפה 59 3/6 11 14 46 15 16 22 18 38 142 L
סלובקיה Anton Rjabec 23 לא נצפה 45 3/6 13 25 15 17 16 13 13 0 112 L
סלובקיה Vincent Heister 24 לא נצפה 24 3/6 7 17 11 10 17 13 18 0 93 U
סלובקיה Bartolomej Hausknotz 24 לא נצפה 19 2/6 12 14 22 16 14 17 14 0 109 U
סלובקיה Vasil Bogačevič 24 לא נצפה 43 3/6 12 13 23 20 19 14 21 0 122 L
סלובקיה Hugo Labanič 24 לא נצפה 46 2/6 13 27 12 13 20 14 22 0 121 R
סלובקיה Silvester Novomestský 24 לא נצפה 54 3/6 10 7 26 18 11 19 18 0 109 L
סלובקיה Jozef Laktiš RW1 23 לא נצפה 53 4/6 8 12 57 19 18 17 18 20 149 L
סלובקיה Ľubomír Emele LD2 24 לא נצפה 64 4/6 12 51 14 19 22 18 24 17 160 L
סלובקיה Juraj Gaššo RW2 18 לא נצפה 35 4/6 9 13 48 23 21 18 19 15 151 R
סלובקיה Branislav Felix ימים להחלמה: 8 (שבר בצלע) 24 לא נצפה 57 2/6 11 46 14 19 17 10 17 43 134 R
סלובקיה Eduard Lekýr 23 לא נצפה 62 3/6 12 26 11 15 20 12 22 0 118 U
סלובקיה Ľubomír Seidel 23 לא נצפה 70 4/6 12 14 26 21 19 19 18 0 129 R
סלובקיה Michal Majzlík 17 לא נצפה 32 6/6 10 13 27 24 20 17 18 0 129 L
סלובקיה Radoslav Podola 23 לא נצפה 25 3/6 8 13 25 13 15 11 13 0 98 R
סלובקיה Roman Langraf ימים להחלמה: 10 (שבר בלסת העליונה) 22 לא נצפה 27 3/6 6 12 19 10 16 16 21 0 100 U
סלובקיה Metod Drobný 23 לא נצפה 37 3/6 10 25 14 19 21 13 18 0 120 L
סלובקיה Miroslav Mištaľ 23 לא נצפה 40 3/6 6 13 28 19 16 23 17 0 122 U
סלובקיה Zlatko Smihula 23 לא נצפה 59 4/6 11 26 12 18 20 15 17 0 119 U
סלובקיה Dionýz Hollosy 22 לא נצפה 34 4/6 8 22 8 10 13 8 17 0 86 L
סלובקיה Marcel Lako 23 לא נצפה 31 4/6 10 11 19 15 15 19 17 0 106 R
סלובקיה Adam Malatinský 23 לא נצפה 40 4/6 12 25 13 16 18 14 19 0 117 R
סלובקיה Tadeáš Georgiou 22 לא נצפה 28 4/6 10 14 20 19 16 17 16 0 112 L
סלובקיה Medard Gutten 22 לא נצפה 34 5/6 6 10 24 12 17 18 15 0 102 U
סלובקיה Pavol Poles 22 לא נצפה 59 4/6 10 29 10 15 17 6 18 0 105 L
סלובקיה Oto Beszédeš 22 לא נצפה 57 3/6 24 15 14 13 18 20 13 0 117 L
סלובקיה Adam Tuzemský 20 לא נצפה 17 5/6 5 10 20 19 18 12 10 0 94 L
סלובקיה Miroslav Pella 20 לא נצפה 56 5/6 10 13 22 20 17 20 18 0 120 R
סלובקיה Anton Jurásek LW1 17 לא נצפה 83 6/6 9 14 65 23 26 26 23 15 186 R
סלובקיה Richard Benčat 21 לא נצפה 63 4/6 5 25 7 16 15 11 15 0 94 R
סלובקיה Michal Královič 21 לא נצפה 28 5/6 12 29 15 14 17 15 20 1 122 R
סלובקיה Andrej Hossa LW2 18 לא נצפה 77 6/6 9 11 52 22 16 23 22 13 155 L
סלובקיה Martin Faldík 20 לא נצפה 49 5/6 5 8 25 15 17 17 16 0 103 R
סלובקיה Ľudovít Skopal 20 לא נצפה 60 4/6 11 21 11 14 19 9 20 0 105 L
סלובקיה Ondrej Rajčo 20 לא נצפה 82 4/6 8 28 14 21 14 13 23 0 121 L
סלובקיה Juraj Mago 19 לא נצפה 12 5/6 10 11 24 23 11 15 16 0 110 L
סלובקיה Kristián Skokan 19 לא נצפה 38 5/6 10 23 9 17 15 11 18 0 103 L
סלובקיה Václav Neománi 19 לא נצפה 70 5/6 9 11 29 14 15 14 18 0 110 L
סלובקיה Dobroslav Hariel 18 לא נצפה 47 4/6 8 28 10 12 17 9 18 0 102 L
סלובקיה Móric Jahodník 17 לא נצפה 41 5/6 5 28 14 10 16 12 13 0 98 L
סלובקיה Milan Bekenyi 17 לא נצפה 54 4/6 5 10 27 18 17 18 17 0 112 L
סלובקיה Gejza Pavlove 17 לא נצפה 59 6/6 13 13 25 19 19 20 18 0 127 R
סלובקיה Demeter Miťko RD1 17 לא נצפה 66 6/6 9 53 14 17 19 14 20 14 146 L
סלובקיה Oto Bakula 17 לא נצפה 71 4/6 8 22 11 18 18 12 12 0 101 R
סלובקיה Alojz Janák 16 לא נצפה 64 5/6 12 15 31 21 18 25 20 0 142 L
סלובקיה Bohuš Hrdina 15 לא נצפה 70 5/6 8 25 11 11 24 12 16 0 107 L
סלובקיה Bohumil Rýchly 16 לא נצפה 26 5/6 9 25 15 19 19 14 19 0 120 R
סלובקיה Adrián Hromas RD2 16 לא נצפה 54 5/6 8 35 11 15 20 13 23 10 125 R
סלובקיה Juraj Farský 16 לא נצפה 63 6/6 10 13 23 14 22 17 21 0 120 U
סלובקיה Marcel Ladický 15 לא נצפה 42 6/6 11 14 24 19 22 21 22 0 133 L
שם עמדה גיל ספ אמ אק שע הג הת הנפ מס טכ אגר נסיון רטכ צמ