זמן:

תקשורת
Public account
  איזור תומכים
1330 קרדיטים
קנה קרדיטים
אתה נמצא במשתמש ציבורי. אם אתה רוצה לשחק במשחק או להצטרף לדיון, אתה צריך להתחבר. אם אתה משתמש חדש, אתה צריך להירשם.

  מבט על השחקנים

887,370,677
שם עמדה גיל ספ אמ אק שע הג הת הנפ מס טכ אגר נסיון רטכ צמ
סלובקיה Erik Havrančík 57 לא נצפה 67 0/6 1 1 1 1 1 1 1 112 7 R
סלובקיה Rudolf Žitný 57 לא נצפה 38 0/6 1 1 1 1 1 1 1 126 7 L
סלובקיה Karol Rišňovský ימים להחלמה: 6 (שבר בזרת שמאל) 55 לא נצפה 24 0/6 1 1 1 1 1 1 1 8 7 R
סלובקיה Alexander Laryš 55 לא נצפה 58 0/6 1 1 1 1 1 1 1 9 7 L
סלובקיה Róbert Lazorík 54 לא נצפה 59 0/6 1 1 1 1 1 1 1 5 7 L
סלובקיה Drahomír Laštík 54 לא נצפה 57 0/6 1 1 1 1 1 1 1 97 7 R
סלובקיה Augustín Rapčaniak 53 לא נצפה 35 0/6 1 1 1 1 1 1 1 128 7 R
סלובקיה Alfonz Nemeček 30 לא נצפה 51 1/6 5 12 27 17 16 20 14 0 111 L
סלובקיה Rastislav Plodek 36 לא נצפה 49 0/6 1 1 12 7 6 3 4 4 34 R
סלובקיה Vladimír Nálepa 50 לא נצפה 51 0/6 1 1 1 1 1 1 1 171 7 R
סלובקיה Martin Brňo 40 לא נצפה 50 0/6 1 1 1 1 1 1 1 4 7 R
סלובקיה Hubert Rapavý 50 לא נצפה 32 0/6 1 1 1 1 1 1 1 193 7 R
סלובקיה Július Mesík 38 לא נצפה 38 0/6 1 1 1 1 1 1 1 1 7 L
סלובקיה Michal Madáč ימים להחלמה: 11 (קרע ברצועה האחורית של ברך ימין) 48 לא נצפה 88 0/6 1 1 1 1 1 1 1 221 7 R
סלובקיה Jaroslav Madaj 47 לא נצפה 50 0/6 1 1 1 1 1 1 1 178 7 L
סלובקיה Urban Ponteš 47 לא נצפה 86 0/6 1 1 1 1 1 1 1 119 7 R
סלובקיה Peter Nespor 32 לא נצפה 46 0/6 1 1 4 1 1 1 1 0 10 U
סלובקיה Ladislav Kolár 30 לא נצפה 60 0/6 8 11 28 23 16 16 16 0 118 R
סלובקיה Dezider Lapúnikov 38 לא נצפה 30 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Ivan Mojský 33 לא נצפה 24 0/6 13 13 24 24 17 15 24 0 130 R
סלובקיה Vladislav Ondruško 41 לא נצפה 23 0/6 1 1 1 1 1 1 1 1 7 L
סלובקיה Vladimír Briešťanský 40 לא נצפה 50 0/6 1 1 1 1 1 1 1 2 7 L
סלובקיה Milan Bagi 41 לא נצפה 99 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Radovan Mašl 30 לא נצפה 60 1/6 23 12 11 16 16 19 14 0 111 U
סלובקיה Patrik Mucha 42 לא נצפה 58 0/6 1 1 1 1 1 1 1 3 7 L
סלובקיה Erik Sirilla 39 לא נצפה 35 0/6 1 1 1 1 1 1 1 50 7 R
סלובקיה Martin Necpál 31 לא נצפה 56 0/6 10 21 9 11 18 10 21 0 100 R
סלובקיה Juraj Lazarčík 40 לא נצפה 45 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Nikolaj Nemcek 40 לא נצפה 13 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Adam Pocs 40 לא נצפה 35 0/6 1 1 1 1 1 1 1 1 7 L
סלובקיה Bohuš Fabich RW1 36 לא נצפה 75 0/6 3 7 29 15 14 20 17 56 105 R
סלובקיה Ľubomír Halapy ימים להחלמה: 10 (שבר בעצם זרוע שמאל) 32 לא נצפה 18 0/6 6 11 24 13 15 13 18 0 100 L
סלובקיה Imrich Fic 40 לא נצפה 33 0/6 1 1 1 1 1 1 1 39 7 R
סלובקיה Martin Arpád ימים להחלמה: 8 (שבר בצלע) 39 לא נצפה 95 0/6 1 1 1 1 1 1 1 82 7 L
סלובקיה Vavrinec Spevár 38 לא נצפה 47 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Adam Zahradník 39 לא נצפה 61 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 L
סלובקיה František Amrich 35 לא נצפה 54 0/6 2 10 4 7 11 4 3 0 41 U
סלובקיה Adam Sivčo 37 לא נצפה 92 0/6 1 4 1 1 1 1 1 0 10 L
סלובקיה Adolf Pišely 39 לא נצפה 82 0/6 1 1 1 1 1 1 1 86 7 U
סלובקיה Edmund Maňkovský 37 לא נצפה 77 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 L
סלובקיה Jaroslav Gocník 37 לא נצפה 22 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 L
סלובקיה Leopold Boháč 34 לא נצפה 51 1/6 12 13 22 20 19 24 18 0 128 L
סלובקיה Milan Petra 37 לא נצפה 23 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 L
סלובקיה Štefan Legerský C1 35 לא נצפה 74 0/6 7 12 35 25 22 24 28 11 153 R
סלובקיה Ivan Skáčik 33 לא נצפה 82 0/6 1 1 6 2 2 1 1 0 14 U
סלובקיה Blahoslav Ondrušek 36 לא נצפה 59 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 L
סלובקיה Eugen Fotta 35 לא נצפה 46 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 L
סלובקיה Ľudovít Turáš 37 לא נצפה 65 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
סלובקיה Dominik Forster 34 לא נצפה 69 0/6 7 1 1 1 1 1 1 4 13 U
סלובקיה Ľuboš Dorow 34 לא נצפה 76 0/6 10 11 34 22 21 20 23 10 141 R
סלובקיה Prokop Fendek LW1 32 לא נצפה 91 0/6 12 13 42 24 16 24 24 45 155 L
סלובקיה Igor Paniak 33 לא נצפה 50 0/6 10 28 14 11 18 14 16 1 111 U
סלובקיה Miroslav Osuský 36 לא נצפה 79 0/6 1 10 1 1 1 1 1 10 16 L
סלובקיה Blahoslav Směšný 33 לא נצפה 70 1/6 10 13 28 20 23 20 17 0 131 L
סלובקיה Adam Mnich 31 לא נצפה 62 2/6 9 25 13 15 12 11 18 0 103 U
סלובקיה Timotej Veličenský 34 לא נצפה 87 0/6 1 1 1 1 1 41 1 4 47 U
סלובקיה Hugo Malota G1 33 לא נצפה 46 1/6 50 10 13 13 25 21 12 20 144 L
סלובקיה Jakub Lenčeš 35 לא נצפה 58 0/6 1 1 1 1 1 1 1 11 7 L
סלובקיה Andrej Mišenda 34 לא נצפה 49 0/6 2 14 4 3 8 3 2 0 36 U
סלובקיה Juraj Ninis RD1 34 לא נצפה 69 0/6 2 27 5 7 13 6 20 32 80 R
סלובקיה Kristián Polakovič ימים להחלמה: 7 (שבר באף) 30 לא נצפה 52 1/6 9 14 26 20 18 14 19 0 120 R
סלובקיה Tibor Petričin 33 לא נצפה 99 0/6 5 12 29 23 21 21 22 0 133 U
סלובקיה Stanislav Laluch 33 לא נצפה 60 0/6 12 13 29 24 22 17 18 0 135 U
סלובקיה Rastislav Petrulák 33 לא נצפה 60 1/6 9 25 11 15 19 12 21 0 112 L
סלובקיה Gejza Mikuláš 34 לא נצפה 33 0/6 1 4 1 1 1 1 1 0 10 L
סלובקיה Bohuš Fišnar 33 לא נצפה 52 0/6 1 17 4 8 11 5 8 0 54 R
סלובקיה Juraj Mihalčin 32 לא נצפה 49 1/6 6 26 10 15 18 13 22 0 110 R
סלובקיה Erik Brhel 31 לא נצפה 55 0/6 6 23 10 15 12 10 24 0 100 U
סלובקיה Rostislav Loskuňak 33 לא נצפה 27 1/6 8 25 10 15 12 13 13 0 96 U
סלובקיה Jozef Kopecký 33 לא נצפה 47 0/6 2 4 16 11 12 10 7 0 62 L
סלובקיה Vladislav Štefák 32 לא נצפה 43 0/6 8 9 23 12 12 11 13 0 88 R
סלובקיה Andrej Malatinc 31 לא נצפה 56 2/6 9 12 24 19 19 15 21 0 119 R
סלובקיה Kristián Važan 31 לא נצפה 44 1/6 6 21 6 16 15 12 17 0 93 U
סלובקיה Belo Somsi ימים להחלמה: 8 (דלקת גיד בזרוע ימין) 31 לא נצפה 77 0/6 9 25 18 18 23 14 16 0 123 R
סלובקיה Dalibor Dzian 31 לא נצפה 28 0/6 5 8 21 13 13 12 18 0 90 U
סלובקיה Jakub Jenej 31 לא נצפה 43 1/6 11 11 21 18 22 20 12 0 115 L
סלובקיה Michal Engler 30 לא נצפה 66 2/6 10 12 26 18 16 13 18 0 113 R
סלובקיה Ľubomír Skantar RW2 30 לא נצפה 74 1/6 9 14 46 17 24 18 21 42 149 R
סלובקיה Denis Lov 30 לא נצפה 43 1/6 7 20 11 11 16 6 17 0 88 R
סלובקיה Roman Kajan 30 לא נצפה 24 0/6 7 12 19 11 14 18 12 0 93 L
סלובקיה Andrej Penxa 30 לא נצפה 40 1/6 11 7 23 17 16 19 15 0 108 R
סלובקיה Maroš Geith 30 לא נצפה 57 1/6 10 13 25 16 18 21 21 0 124 L
סלובקיה Martin Fašang LW2 30 לא נצפה 84 1/6 8 12 57 19 19 20 21 84 156 U
סלובקיה Ondrej Macovei 29 לא נצפה 30 2/6 10 14 21 11 18 14 13 0 101 L
סלובקיה Benjamín Mokri 29 לא נצפה 70 2/6 10 29 15 22 24 12 19 1 131 R
סלובקיה Marek Priehoda 29 לא נצפה 75 2/6 22 15 24 21 17 20 16 0 135 L
סלובקיה Stanislav Haluška G2 29 לא נצפה 55 1/6 60 14 16 14 21 19 12 60 156 L
סלובקיה Samuel Milák 29 לא נצפה 41 2/6 9 15 26 19 14 16 20 0 119 L
סלובקיה Alexander Sarvaš RW4 29 לא נצפה 59 2/6 10 15 66 22 27 24 22 44 186 R
סלובקיה Ladislav Venček 29 לא נצפה 24 1/6 23 11 11 10 18 14 13 0 100 R
סלובקיה Ivan Rinkovský C3 24 לא נצפה 48 3/6 11 14 87 22 16 21 22 77 193 U
סלובקיה Norbert Ganadík 26 לא נצפה 42 2/6 11 12 27 21 20 18 18 0 127 L
סלובקיה Erik Majdiš 19 לא נצפה 47 4/6 11 28 12 21 18 12 21 0 123 L
סלובקיה Dušan Divald 28 לא נצפה 49 2/6 11 25 9 12 20 11 18 0 106 R
סלובקיה Lukáš Fíšan LD3 28 לא נצפה 92 2/6 11 78 15 23 24 16 18 80 185 U
סלובקיה Frederik Gašperan 28 לא נצפה 35 2/6 9 61 12 17 17 10 26 38 152 U
סלובקיה Radoslav Letifi 28 לא נצפה 56 3/6 24 14 13 9 18 19 12 0 109 L
סלובקיה Jaroslav Dvorštiak 23 לא נצפה 53 3/6 11 14 27 15 18 25 23 0 133 R
סלובקיה Pavol Cimra C2 27 לא נצפה 51 2/6 11 14 57 15 16 22 18 57 153 L
סלובקיה Anton Rjabec 26 לא נצפה 13 2/6 13 25 15 17 16 13 13 0 112 L
סלובקיה Vincent Heister 27 לא נצפה 7 2/6 7 17 11 10 17 13 18 0 93 U
סלובקיה Bartolomej Hausknotz 27 לא נצפה 36 1/6 12 14 22 16 14 17 14 0 109 U
סלובקיה Vasil Bogačevič 27 לא נצפה 50 2/6 12 13 23 20 19 14 21 0 122 L
סלובקיה Hugo Labanič ימים להחלמה: 3 (שבר בעצם זרוע שמאל) 27 לא נצפה 38 2/6 13 27 12 13 20 14 22 0 121 R
סלובקיה Silvester Novomestský 27 לא נצפה 43 2/6 10 7 26 18 11 19 18 0 109 L
סלובקיה Jozef Laktiš RW3 26 לא נצפה 49 3/6 8 12 84 19 18 17 18 42 176 L
סלובקיה Ľubomír Emele LD4 27 לא נצפה 77 3/6 12 69 14 19 22 18 24 40 178 L
סלובקיה Juraj Gaššo C4 21 לא נצפה 36 4/6 9 13 68 23 21 18 19 39 171 R
סלובקיה Branislav Felix LD2 27 לא נצפה 52 2/6 11 55 14 19 17 10 17 61 143 R
סלובקיה Eduard Lekýr 26 לא נצפה 54 2/6 12 26 11 15 20 12 22 0 118 U
סלובקיה Ľubomír Seidel 26 לא נצפה 49 3/6 12 14 26 21 19 19 18 0 129 R
סלובקיה Michal Majzlík 20 לא נצפה 44 5/6 10 13 27 24 20 17 18 0 129 L
סלובקיה Radoslav Podola 26 לא נצפה 40 2/6 8 13 25 13 15 11 13 0 98 R
סלובקיה Roman Langraf 25 לא נצפה 58 3/6 6 12 19 10 16 16 21 0 100 U
סלובקיה Metod Drobný 26 לא נצפה 54 2/6 10 25 14 19 21 13 18 0 120 L
סלובקיה Miroslav Mištaľ 26 לא נצפה 68 2/6 6 13 28 19 16 23 17 0 122 U
סלובקיה Zlatko Smihula 26 לא נצפה 67 3/6 11 26 12 18 20 15 17 0 119 U
סלובקיה Dionýz Hollosy 25 לא נצפה 36 4/6 8 22 8 10 13 8 17 0 86 L
סלובקיה Marcel Lako 26 לא נצפה 25 3/6 10 11 19 15 15 19 17 0 106 R
סלובקיה Adam Malatinský 26 לא נצפה 31 3/6 12 25 13 16 18 14 19 0 117 R
סלובקיה Tadeáš Georgiou 25 לא נצפה 51 3/6 10 14 20 19 16 17 16 0 112 L
סלובקיה Medard Gutten 25 לא נצפה 46 4/6 6 10 24 12 17 18 15 0 102 U
סלובקיה Pavol Poles RD4 25 לא נצפה 62 3/6 10 29 10 15 17 6 18 1 105 L
סלובקיה Oto Beszédeš 25 לא נצפה 38 2/6 24 15 14 13 18 20 13 0 117 L
סלובקיה Adam Tuzemský 23 לא נצפה 45 4/6 5 10 20 19 18 12 10 0 94 L
סלובקיה Miroslav Pella 23 לא נצפה 60 4/6 10 13 22 20 17 20 18 0 120 R
סלובקיה Anton Jurásek LW3 20 לא נצפה 85 5/6 9 14 100 23 26 26 23 38 221 R
סלובקיה Richard Benčat 24 לא נצפה 61 4/6 5 25 7 16 15 11 15 0 94 R
סלובקיה Michal Královič ימים להחלמה: 12 (דלקת גיד בזרוע ימין) 24 לא נצפה 29 4/6 12 29 15 14 17 15 20 1 122 R
סלובקיה Andrej Hossa LW4 21 לא נצפה 75 5/6 9 11 78 22 16 23 22 36 181 L
סלובקיה Martin Faldík 23 לא נצפה 64 4/6 5 8 25 15 17 17 16 0 103 R
סלובקיה Ľudovít Skopal 23 לא נצפה 65 3/6 11 21 11 14 19 9 20 0 105 L
סלובקיה Ondrej Rajčo 23 לא נצפה 55 3/6 8 28 14 21 14 13 23 0 121 L
סלובקיה Juraj Mago 22 לא נצפה 29 4/6 10 11 24 23 11 15 16 0 110 L
סלובקיה Kristián Skokan 22 לא נצפה 71 4/6 10 23 9 17 15 11 18 0 103 L
סלובקיה Václav Neománi 22 לא נצפה 73 4/6 9 11 29 14 15 14 18 0 110 L
סלובקיה Dobroslav Hariel 21 לא נצפה 30 3/6 8 28 10 12 17 9 18 0 102 L
סלובקיה Móric Jahodník 20 לא נצפה 45 5/6 5 28 14 10 16 12 13 0 98 L
סלובקיה Milan Bekenyi 20 לא נצפה 37 4/6 5 10 27 18 17 18 17 0 112 L
סלובקיה Gejza Pavlove 20 לא נצפה 67 5/6 13 13 25 19 19 20 18 0 127 R
סלובקיה Demeter Miťko RD3 20 לא נצפה 45 5/6 9 77 14 17 19 14 20 40 170 L
סלובקיה Oto Bakula ימים להחלמה: 12 (שבר בעצם זרוע ימין) 20 לא נצפה 58 4/6 8 22 11 18 18 12 12 0 101 R
סלובקיה Alojz Janák 19 לא נצפה 42 4/6 12 15 31 21 18 25 20 0 142 L
סלובקיה Bohuš Hrdina 18 לא נצפה 78 5/6 8 25 11 11 24 12 16 0 107 L
סלובקיה Bohumil Rýchly 19 לא נצפה 51 4/6 9 25 15 19 19 14 19 0 120 R
סלובקיה Adrián Hromas RD2 19 לא נצפה 55 4/6 8 35 11 15 20 13 23 29 125 R
סלובקיה Juraj Farský 19 לא נצפה 61 5/6 10 13 23 14 22 17 21 0 120 U
סלובקיה Tomáš Magoč 16 לא נצפה 51 6/6 31 13 16 13 23 25 12 0 133 R
סלובקיה Marcel Ladický 18 לא נצפה 70 5/6 11 14 24 19 22 21 22 0 133 L
סלובקיה Lukáš Gutter 17 לא נצפה 7 4/6 6 8 18 16 13 8 8 0 77 R
סלובקיה Edmund Marcinko LD1 17 לא נצפה 37 6/6 9 31 13 16 18 13 17 7 117 L
סלובקיה Ľuboslav Revis 17 לא נצפה 49 5/6 11 14 25 19 17 18 21 0 125 L
סלובקיה Michal Lacek 17 לא נצפה 48 6/6 12 28 12 16 22 10 20 0 120 R
סלובקיה Tomáš Hemlyuk 17 לא נצפה 55 6/6 12 12 22 20 19 16 23 0 124 L
סלובקיה Martin Bialek 17 לא נצפה 85 6/6 6 28 11 16 21 10 24 0 116 R
סלובקיה Ivan Matejovič 16 לא נצפה 34 5/6 11 24 12 10 14 9 19 0 99 R
סלובקיה Dominik Barborík 16 לא נצפה 30 6/6 13 26 14 14 19 15 15 0 116 R
סלובקיה Adam Hriňák ימים להחלמה: 7 (שבר בלסת העליונה) 16 לא נצפה 57 5/6 13 22 11 15 19 12 18 0 110 U
סלובקיה Adam Samotný 16 לא נצפה 44 5/6 10 14 30 18 17 17 18 0 124 R
סלובקיה Demeter Musela 16 לא נצפה 33 6/6 8 24 11 13 18 12 16 0 102 U
סלובקיה Ľubomír Egéa 15 לא נצפה 31 6/6 26 11 13 12 20 15 13 0 110 U
שם עמדה גיל ספ אמ אק שע הג הת הנפ מס טכ אגר נסיון רטכ צמ