Ώρα:

Επικοινωνία
Public account
  PRO Ζώνη
1129 μονάδες
Αγοράστε μονάδες
Βρίσκεσαι σε δημόσιο λογαριασμό. Εάν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι η να συμμετέσεις στη συζήτηση, πρέπει να συνδεθείς. Αν είσαι νέος χρήστης, πρέπει πρώτα να εγγραφείς.

  Γραμμές

23 402 618
Επέλεξε σύνθεση:

Τερματοφύλακες

Θεσ Όνομα παίκτη Ηλικία Προ Τερ Άμυ Επι Σου Πασ Τεχ Μαχ Εμπ Ενε Χημ
G1 Σλοβακία Ondrej Dragan  26  R  43  12  15  10  21  10  11  7  90/90  50
G2 Σλοβακία Miroslav Ivanis  29  U  165  9  11  9  19  19  11  95  82/82  90

Γραμμή 1

Χημεία γραμμής: 76%

Θεσ Όνομα παίκτη Ηλικία Προ Τερ Άμυ Επι Σου Πασ Τεχ Μαχ Εμπ Ενε Χημ
LW Σλοβακία Jaroslav Madaj  34  L  7  8  118  18  18  53  21  145  63/63  84
C Σλοβακία Andrej Kahan  33  L  14  20  118  23  32  113  37  54  63/63  84
RW Σλοβακία Bruno Jurčík  33  U  14  19  113  22  22  77  35  50  64/64  80
LD Σλοβακία Marián Grotkovský  35  L  1  92  1  37  36  2  17  144  63/63  85
RD Σλοβακία Ivan Bakyta  37  R  1  78  1  1  1  1  1  214  77/77  48

Γραμμή 2

Χημεία γραμμής: 73%

Θεσ Όνομα παίκτη Ηλικία Προ Τερ Άμυ Επι Σου Πασ Τεχ Μαχ Εμπ Ενε Χημ
LW Σλοβακία Peter Chrapko  29  L  9  16  102  21  23  28  27  29  68/68  64
C Σλοβακία Peter Mojsej  34  U  1  1  100  5  1  4  46  65  59/59  85
RW Σλοβακία Marek Bisták  33  U  1  10  97  21  14  16  101  39  66/66  73
LD Σλοβακία Urban Ponteš  34  R  12  91  22  37  72  20  55  74  71/71  58
RD Σλοβακία Martin Ľuba  34  L  1  77  1  1  77  1  12  117  60/60  85

Γραμμή 3

Χημεία γραμμής: 75%

Θεσ Όνομα παίκτη Ηλικία Προ Τερ Άμυ Επι Σου Πασ Τεχ Μαχ Εμπ Ενε Χημ
LW Σλοβακία Marek Hesko  37  L  1  1  90  1  26  1  1  177  60/60  85
C Σλοβακία Adam Rošak  29  U  10  6  66  10  13  13  11  10  74/74  61
RW Σλοβακία Michal Madáč  35  R  1  1  62  7  1  1  12  213  60/60  90
LD Σλοβακία Cyprián Gregor  35  R  1  75  1  1  1  1  1  202  61/61  85
RD Σλοβακία Branislav Chrkavý  29  L  6  73  32  15  16  16  22  25  76/76  55

Γραμμή 4

Χημεία γραμμής: 38%

Θεσ Όνομα παίκτη Ηλικία Προ Τερ Άμυ Επι Σου Πασ Τεχ Μαχ Εμπ Ενε Χημ
LW Σλοβακία Ondrej Pánči  29  L  25  13  57  11  17  21  14  6  87/87  18
C Σλοβακία Daniel Ciffra  34  U  1  1  56  1  1  10  1  91  69/69  61
RW Σλοβακία Adolf Pišely  26  U  8  16  55  23  18  22  22  2  98/98  3
LD Σλοβακία Vladislav Cmiel  33  U  1  70  1  1  21  1  1  145  62/62  82
RD Σλοβακία Arpád Masare  28  R  5  60  24  16  21  19  19  14  87/87  26

Φορτώστε τη διάταξη από το παιχνίδι:

Παίκτες για αλλαγή

Θεσ Όνομα παίκτη Ηλικία Προ Τερ Άμυ Επι Σου Πασ Τεχ Μαχ Εμπ Ενε Χημ
- Σλοβακία Félix Závodský  48  R  1  1  1  1  1  1  1  195  100/100  3
- Σλοβακία Bohuš Broniš  48  R  1  1  1  1  1  1  1  195  100/100  3
- Σλοβακία Alfonz Hurtony  46  R  1  1  1  1  1  1  1  146  100/100  3
- Σλοβακία Koloman Horanic  45  L  1  1  1  1  1  1  1  22  100/100  3
- Σλοβακία Filip Malachovský 5  45  L  1  1  1  1  1  1  1  30  100/100  3
- Σλοβακία Erik Havrančík  44  R  1  1  1  1  1  1  1  103  100/100  3
- Σλοβακία Ján Golia  44  R  1  1  1  1  1  1  1  67  100/100  3
- Σλοβακία Rudolf Žitný  44  L  1  1  1  1  1  1  1  121  100/100  3
- Σλοβακία Gabriel Kolba  43  L  1  1  1  1  1  1  1  164  100/100  3
- Σλοβακία Juraj Opatril  43  L  1  1  1  1  1  1  1  96  100/100  32
- Σλοβακία Igor Tek  43  U  1  1  1  1  1  1  1  209  100/100  3
- Σλοβακία Adam Maszass  43  R  1  1  1  1  1  1  1  19  100/100  3
- Σλοβακία René Reichl  42  U  1  1  1  1  1  1  1  4  100/100  3
- Σλοβακία Karol Rišňovský  42  R  1  1  1  1  1  1  1  3  100/100  3
- Σλοβακία Daniel Ľupták  42  L  1  1  1  1  1  1  1  2  100/100  3
- Σλοβακία Alexander Laryš  42  L  1  1  1  1  1  1  1  1  100/100  3
- Σλοβακία Jozef Villo  40  R  1  1  1  1  1  1  1  2  100/100  3
- Σλοβακία Belo Bagoš  41  R  1  1  1  1  1  1  1  4  100/100  3
- Σλοβακία Róbert Lazorík  41  L  1  1  1  1  1  1  1  1  100/100  3
- Σλοβακία Pavel Čajkovič  41  R  1  1  1  1  1  1  1  47  100/100  3
- Σλοβακία Drahomír Laštík  41  R  1  1  1  1  1  1  1  93  100/100  3
- Σλοβακία Adam Pavč  40  L  1  1  1  1  1  1  1  71  100/100  3
- Σλοβακία Róbert Serečin  38  U  1  1  1  1  1  1  1  202  100/100  3
- Σλοβακία Augustín Rapčaniak  40  R  1  1  1  1  1  1  1  125  100/100  3
- Σλοβακία Jaroslav Malát  40  L  1  1  1  1  1  1  1  186  100/100  3
- Σλοβακία Jakub Fraško  40  R  1  1  1  1  1  1  1  4  100/100  3
- Σλοβακία Alfonz Nemeček  17  L  5  12  27  17  16  20  14  0  100/100  0
- Σλοβακία Rastislav Plodek  23  R  10  10  21  16  15  12  13  0  100/100  0
- Σλοβακία Branislav Ivaniš  38  U  1  1  1  1  1  1  1  2  100/100  3
- Σλοβακία Vladimír Nálepa  37  R  1  1  1  1  1  1  1  169  100/100  3
- Σλοβακία Maximilián Hladík  25  R  10  14  26  18  21  19  18  0  100/100  0
- Σλοβακία Martin Brňo  27  R  9  29  18  16  19  16  13  0  100/100  3
- Σλοβακία Marián Hronc  35  R  1  1  35  1  1  1  1  12  100/100  5
- Σλοβακία Hubert Rapavý  37  R  1  1  4  1  1  1  1  191  100/100  3
- Σλοβακία Július Mesík  25  L  9  15  29  23  24  16  18  0  100/100  3
- Σλοβακία Benjamín Pardek  37  R  1  1  1  1  1  1  1  154  100/100  3
- Σλοβακία Tadeáš Slávik  36  R  30  1  1  53  22  1  1  25  97/97  13
- Σλοβακία Peter Mihalco  36  U  1  1  1  1  1  1  1  71  100/100  3
- Σλοβακία Peter Nespor  19  U  8  13  27  17  19  17  17  0  100/100  0
- Σλοβακία Ladislav Kolár  17  R  8  11  28  23  16  16  16  0  100/100  0
- Σλοβακία Dezider Lapúnikov  25  R  10  10  24  17  18  17  14  0  100/100  3
- Σλοβακία Ivan Mojský  20  R  13  13  24  24  17  15  24  0  100/100  0
- Σλοβακία Miroslav Bobuš  24  R  7  14  27  16  22  17  16  0  100/100  3
- Σλοβακία Vladislav Ondruško  28  L  13  9  20  19  15  14  17  1  100/100  3
- Σλοβακία Ľubomír Pardupa  25  R  34  14  12  14  20  26  13  1  100/100  3
- Σλοβακία Vladimír Briešťanský  27  L  13  16  26  47  18  21  25  0  100/100  3
- Σλοβακία Milan Bagi  28  R  23  30  17  18  23  14  82  0  100/100  32
- Σλοβακία Radovan Mašl  17  U  23  12  11  16  16  19  14  0  100/100  0
- Σλοβακία Patrik Mucha  29  L  8  25  14  120  20  12  17  1  98/98  3
- Σλοβακία Róbert Kiss  28  R  7  24  9  11  17  11  54  0  100/100  3
- Σλοβακία Erik Sirilla  26  R  28  47  11  9  14  14  17  0  100/100  37
- Σλοβακία Martin Necpál  18  R  10  21  9  11  18  10  21  0  100/100  0
- Σλοβακία Juraj Lazarčík  27  R  9  20  8  32  18  9  16  0  100/100  3
- Σλοβακία Nikolaj Nemcek  27  R  12  22  19  16  20  20  13  0  100/100  3
- Σλοβακία Adam Pocs  27  L  13  31  15  18  18  39  18  0  100/100  3
- Σλοβακία Karol Longauver  27  L  8  45  11  14  17  10  23  0  100/100  3
- Σλοβακία Bohuš Fabich 13  23  R  12  16  36  24  23  29  26  0  100/100  0
- Σλοβακία Ľubomír Halapy  19  L  6  11  24  13  15  13  18  0  100/100  0
- Σλοβακία Imrich Fic  27  R  21  51  10  15  12  13  15  3  100/100  37
- Σλοβακία Martin Arpád  26  L  7  59  13  20  16  17  20  7  98/98  7
- Σλοβακία Vavrinec Spevár  25  R  10  30  12  19  22  12  22  0  100/100  0
- Σλοβακία Adam Zahradník  26  L  9  15  30  19  49  19  20  0  100/100  3
- Σλοβακία František Amrich  22  U  11  19  13  16  20  13  12  0  100/100  0
- Σλοβακία Adam Sivčo  24  L  12  27  15  18  18  16  21  0  100/100  0
- Σλοβακία Radoslav Lesniewski  26  U  17  26  14  13  17  13  17  0  100/100  3
- Σλοβακία Miloslav Fule  26  L  5  25  11  16  18  43  15  0  100/100  3
- Σλοβακία Andrej Nosálek  26  U  11  13  51  20  17  15  19  1  98/98  3
- Σλοβακία Edmund Maňkovský  24  L  10  12  22  24  21  23  13  0  100/100  3
- Σλοβακία Jaroslav Gocník  24  L  9  17  7  7  11  12  13  0  100/100  0
- Σλοβακία Tomáš Semaňák  24  R  12  13  27  14  14  17  22  0  100/100  0
- Σλοβακία Pankrác Dzurdzík  25  L  13  18  36  25  24  18  22  0  100/100  0
- Σλοβακία Leopold Boháč  21  L  12  13  22  20  19  24  18  0  100/100  0
- Σλοβακία Milan Petra  24  L  11  14  23  17  20  17  12  0  100/100  0
- Σλοβακία Štefan Legerský  22  R  8  13  30  26  23  25  29  0  100/100  0
- Σλοβακία Ivan Skáčik  20  U  11  12  29  25  25  22  23  0  100/100  0
- Σλοβακία Blahoslav Ondrušek  23  L  5  11  24  18  18  12  21  0  100/100  0
- Σλοβακία Eugen Fotta  22  L  9  13  27  14  20  15  17  0  100/100  0
- Σλοβακία Ľudovít Turáš  24  R  11  17  29  21  23  25  22  0  100/100  0
- Σλοβακία Maroš Hapala  23  R  10  14  26  22  23  15  22  0  100/100  0
- Σλοβακία Vladimír Pilo  23  L  9  12  23  22  20  17  17  0  100/100  0
- Σλοβακία Dominik Forster  21  U  30  14  13  14  20  23  12  0  100/100  0
- Σλοβακία Ľuboš Dorow  21  R  11  12  30  23  22  21  24  0  100/100  0
- Σλοβακία Prokop Fendek  19  L  12  13  33  24  16  24  24  0  100/100  0
- Σλοβακία Igor Paniak 7  20  U  11  29  15  12  19  15  17  0  100/100  0
- Σλοβακία Šimon Husov  23  L  10  11  18  15  23  19  24  0  100/100  0
- Σλοβακία Miroslav Osuský  23  L  9  32  13  19  15  15  23  0  100/100  0
- Σλοβακία Ivan Časár  23  L  11  27  13  11  15  14  14  0  100/100  0
- Σλοβακία Blahoslav Směšný 2  20  L  10  13  28  20  23  20  17  0  100/100  0
- Σλοβακία Adam Mnich  18  U  9  25  13  15  12  11  18  0  100/100  0
- Σλοβακία Timotej Veličenský  21  U  9  11  30  23  23  37  24  0  100/100  30
- Σλοβακία Jozef Magurský  22  R  30  11  13  11  19  22  17  0  100/100  0
- Σλοβακία Hugo Malota  20  L  31  10  13  13  25  21  12  0  100/100  0
- Σλοβακία Jakub Lenčeš  22  L  13  32  12  22  24  15  21  0  100/100  0
- Σλοβακία Andrej Mišenda  21  U  11  23  13  12  17  12  11  0  100/100  0
- Σλοβακία Juraj Ninis  21  R  11  33  14  16  22  15  29  0  100/100  0
- Σλοβακία Kristián Polakovič  17  R  9  14  26  20  18  14  19  0  100/100  0
- Σλοβακία Tibor Petričin  20  U  5  12  29  23  21  21  22  0  100/100  0
- Σλοβακία Stanislav Laluch  20  U  12  13  29  24  22  17  18  0  100/100  0
- Σλοβακία Rastislav Petrulák  20  L  9  25  11  15  19  12  21  0  100/100  0
- Σλοβακία Gejza Mikuláš  21  L  11  27  13  21  19  11  22  0  100/100  0
- Σλοβακία Ivan Pikna  21  R  12  28  13  18  18  16  21  0  100/100  0
- Σλοβακία Bohuš Fišnar  20  R  5  26  13  17  20  14  17  0  100/100  0
- Σλοβακία Juraj Mihalčin  19  R  6  26  10  15  18  13  22  0  100/100  0
- Σλοβακία Erik Brhel  18  U  6  23  10  15  12  10  24  0  100/100  0
- Σλοβακία Rostislav Loskuňak  20  U  8  25  10  15  12  13  13  0  100/100  0
- Σλοβακία Jozef Kopecký  20  L  11  13  25  20  21  19  16  0  100/100  0
- Σλοβακία Vladislav Štefák  19  R  9  10  24  13  13  12  14  0  100/100  0
- Σλοβακία Andrej Malatinc  18  R  9  12  24  19  19  15  21  0  100/100  0
- Σλοβακία Kristián Važan  18  U  6  21  6  16  15  12  17  0  100/100  0
- Σλοβακία Belo Somsi  18  R  9  25  18  18  23  14  16  0  100/100  0
- Σλοβακία Dalibor Dzian  18  U  5  8  21  13  13  12  18  0  100/100  0
- Σλοβακία Jakub Jenej 2  18  L  11  11  21  18  22  20  12  0  100/100  0
- Σλοβακία Michal Engler  17  R  10  12  26  18  16  13  18  0  100/100  0
- Σλοβακία Ľubomír Skantar  17  R  9  14  32  17  24  18  21  0  100/100  0
- Σλοβακία Denis Lov  17  R  7  20  11  11  16  6  17  0  100/100  0
- Σλοβακία Roman Kajan  17  L  7  12  19  11  14  18  12  0  100/100  0
- Σλοβακία Andrej Penxa  17  R  11  7  23  17  16  19  15  0  100/100  0
- Σλοβακία Maroš Geith  17  L  10  13  25  16  18  21  21  0  100/100  0
- Σλοβακία Martin Fašang  17  U  8  12  36  19  19  20  21  0  100/100  0
- Σλοβακία Ondrej Macovei  16  L  10  14  21  11  18  14  13  0  100/100  0
- Σλοβακία Benjamín Mokri  16  R  10  29  15  22  24  12  19  0  100/100  0
- Σλοβακία Marek Priehoda  16  L  8  15  24  21  17  20  16  0  100/100  0
- Σλοβακία Stanislav Haluška  16  L  35  14  16  14  21  19  12  0  100/100  3
- Σλοβακία Samuel Milák  16  L  9  15  26  19  14  16  20  0  100/100  0
- Σλοβακία Martin Dočkal  16  R  26  14  11  10  21  16  12  0  100/100  0
- Σλοβακία Alexander Sarvaš 3  16  R  10  15  30  22  27  24  22  0  100/100  0
- Σλοβακία Ladislav Venček  16  R  23  11  11  10  18  14  13  0  100/100  0
- Σλοβακία Dušan Divald  15  R  11  25  9  12  20  11  18  0  100/100  0
- Σλοβακία Lukáš Fíšan  15  U  11  37  15  23  24  16  18  0  100/100  0
- Σλοβακία Frederik Gašperan  15  U  9  31  12  17  17  10  26  0  100/100  0
- Σλοβακία Radoslav Letifi  15  L  24  14  13  9  18  19  12  0  100/100  0