Ώρα:

Επικοινωνία
Public account
  PRO Ζώνη
1230 μονάδες
Αγοράστε μονάδες
Βρίσκεσαι σε δημόσιο λογαριασμό. Εάν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι η να συμμετέσεις στη συζήτηση, πρέπει να συνδεθείς. Αν είσαι νέος χρήστης, πρέπει πρώτα να εγγραφείς.

  Προσωπικό

980 866 961
Τα μέλη του προσωπικού αυξάνουν την επιρροή των εγκαταστάσεων τους. Η αποτελεσματικότητα της κάθε εγκατάστασης επηρεάζεται από δύο το πολύ μέλη του προσωπικού. Το μέλος του προσωπικού που χαρακτηρίζεται ως επικεφαλής έχει τη μεγαλύτερη επιρροή. Ο υπάλληλος που δεν έχει ανατεθεί καμία θέση δεν έχει καμία επίδραση στην απόδοση της εγκατάστασης. Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν προσφέρουμε συμβόλαια για τους αιτούντες εργασία, θα φύγουν αυτόματα μετά την άφιξη των νέων υποψηφίων.

Αιτούντες εργασία


Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων και οικονομικών μας έστειλε νέους αιτούντες εργασία για συνέντευξη!Ημέρες που απομένουν μέχρι την άφιξη των επόμενων αιτούντων εργασία: 2

Προσωπικό του συλλόγου

Γυμναστές

Όνομα Αγορά Ηλικία ΣυμβόλαιοΜισθός ΠαΜ ΣΒ Χαρακτηριστικό 1 Χαρακτηριστικό 2 Λειτουργία ΑΕΣ
Σλοβακία Karol Lančarič 52 161 052 Όχι παρακολουθημένος 38 2648 126
Ναι
Σλοβακία Alan Kroták 51 58531 Όχι παρακολουθημένος 31 2060 1113
Ναι
Σλοβακία Fridrich Petris 52 105114 Όχι παρακολουθημένος 17 1064 768
Ναι
Χαρακτηριστικό 1: Προπονητής άμυνας (Αποδοτικότητα: 24%)     Χαρακτηριστικό 2: Προπόνηση επίθεσης (Αποδοτικότητα: 12%)

Φυσιοθεραπευτές

Όνομα Αγορά Ηλικία ΣυμβόλαιοΜισθός ΠαΜ ΣΒ Χαρακτηριστικό 1 Χαρακτηριστικό 2 Λειτουργία ΑΕΣ
Σλοβακία Peter Harsányi 53 651 372 Όχι παρακολουθημένος 36 2861 845
Ναι
Σλοβακία Pavol Moffatt 56 35334 Όχι παρακολουθημένος 31 1256 1972
Όχι
Σλοβακία Miroslav Lalic 51 7562 Όχι παρακολουθημένος 14 642 830
Όχι
Σλοβακία Peter Blaško 52 51232 Όχι παρακολουθημένος 24 1242 1269
Όχι
Χαρακτηριστικό 1: Ανανέωση κατάστασης άμυνας (Αποδοτικότητα: 22%)     Χαρακτηριστικό 2: Αναγέννηση επίθεσης (Αποδοτικότητα: 12%)

Μάνατζερς

Όνομα Αγορά Ηλικία ΣυμβόλαιοΜισθός ΠαΜ ΣΒ Χαρακτηριστικό 1 Χαρακτηριστικό 2 Λειτουργία ΑΕΣ
Σλοβακία Bystrík Sanislov 55 25226 Όχι παρακολουθημένος 28 1589 1352
Ναι
Σλοβακία Tomáš Milla 54 16165 Όχι παρακολουθημένος 23 1762 646
Όχι
Σλοβακία Denis Puška 55 81300 Όχι παρακολουθημένος 26 1346 1364
Ναι
Χαρακτηριστικό 1: Σκάουτινγκ (Αποδοτικότητα: 16%)     Χαρακτηριστικό 2: Μάρκετινγκ (Αποδοτικότητα: 10%)

Επιστάτες σταδίου

Όνομα Αγορά Ηλικία ΣυμβόλαιοΜισθός ΠαΜ ΣΒ Χαρακτηριστικό 1 Χαρακτηριστικό 2 Λειτουργία ΑΕΣ
Σλοβακία Dušan Ružek 54 9651 Όχι παρακολουθημένος 34 179 178
Όχι
Σλοβακία Štefan Skreptač 56 4334 Όχι παρακολουθημένος 30 1863 1247
Ναι
Σλοβακία Ján Somolányi 55 43272 Όχι παρακολουθημένος 23 1369 1050
Όχι
Χαρακτηριστικό 1: Υπηρεσίες ασφαλείας (Αποδοτικότητα: 17%)     Χαρακτηριστικό 2: Συντήρηση (Αποδοτικότητα: 15%)

Λέκτορες

Όνομα Αγορά Ηλικία ΣυμβόλαιοΜισθός ΠαΜ ΣΒ Χαρακτηριστικό 1 Χαρακτηριστικό 2 Λειτουργία ΑΕΣ
Σλοβακία Rastislav Barus 54 261 018 Όχι παρακολουθημένος 38 2748 1124
Όχι
Σλοβακία Bernard Nekola 55 3054 Όχι παρακολουθημένος 17 849 986
Ναι
Σλοβακία Viliam Rozik 55 6196 Όχι παρακολουθημένος 18 1052 879
Όχι
Χαρακτηριστικό 1: Σπουδές Διοίκησης επιχειρήσεων (Αποδοτικότητα: 11%)     Χαρακτηριστικό 2: Πρακτική κατάρτιση (Αποδοτικότητα: 4%)

Διευθυντές αθλητικών

Όνομα Αγορά Ηλικία ΣυμβόλαιοΜισθός ΠαΜ ΣΒ Χαρακτηριστικό 1 Χαρακτηριστικό 2 Λειτουργία ΑΕΣ
Σλοβακία Roland Mikulicka 52 81277 Όχι παρακολουθημένος 24 1066 1470
Ναι
Σλοβακία Tadeáš Korytár 54 107249 Όχι παρακολουθημένος 22 958 1337
Ναι
Χαρακτηριστικό 1: Προπόνηση νέων (Αποδοτικότητα: 6%)     Χαρακτηριστικό 2: Προπόνηση παικτών (Αποδοτικότητα: 8%)

Παθολόγοι

Ο σύλλογος προς το παρόν δεν έχει μέλος προσωπικού να καλύψει αυτή τη θέση.