Ώρα:

Επικοινωνία
Public account
  PRO Ζώνη
1191 μονάδες
Αγοράστε μονάδες
Βρίσκεσαι σε δημόσιο λογαριασμό. Εάν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι η να συμμετέσεις στη συζήτηση, πρέπει να συνδεθείς. Αν είσαι νέος χρήστης, πρέπει πρώτα να εγγραφείς.

  Παίκτες

995 894 061
Κερδίστε δωρεάν μονάδες!
Επόμενο παιχνίδι
DS delfins
Αγώνες πλέϋ οφ κατάταξης
10.4.2020 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

# Όνομα Λει ΠαΠ Ηλικία ΜεΠ ΔΚ Ενε Δημ ΣΒ
0 Σλοβακία Bohuš Broniš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 50 67 0/6 98/98 1 7
0 Σλοβακία Alfonz Hurtony Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 48 83 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Koloman Horanic Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 47 48 0/6 98/98 1 7
0 Σλοβακία Filip Malachovský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 47 31 0/6 98/98 1 7
0 Σλοβακία Erik Havrančík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 46 52 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Ján Golia Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2020-04-11 07:00:00 - 42:12:53 Όχι παρακολουθημένος 46 61 0/6 98/98 1 7
0 Σλοβακία Rudolf Žitný Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 46 56 0/6 98/98 1 7
0 Σλοβακία Juraj Opatril Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 45 67 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Igor Tek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 45 79 0/6 99/99 1 7
0 Σλοβακία Adam Maszass Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 45 89 0/6 98/98 1 7
0 Σλοβακία René Reichl Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 44 67 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Karol Rišňovský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 44 24 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Alexander Laryš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 44 48 0/6 98/98 1 7
0 Σλοβακία Belo Bagoš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 43 57 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Pavel Čajkovič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 43 69 0/6 98/98 1 7
0 Σλοβακία Drahomír Laštík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 43 47 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Róbert Lazorík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 43 49 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Adam Pavč Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 42 92 0/6 98/98 1 7
0 Σλοβακία Augustín Rapčaniak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 42 60 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Jozef Villo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2020-04-11 07:00:00 - 42:12:53 Όχι παρακολουθημένος 42 62 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Jakub Fraško Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 42 55 0/6 98/98 1 7
0 Σλοβακία Branislav Ivaniš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 40 87 0/6 98/98 1 7
0 Σλοβακία Róbert Serečin Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 40 57 0/6 98/98 2 7
0 Σλοβακία Marek Hesko Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 39 60 0/6 86/86 2 42
0 Σλοβακία Vladimír Nálepa Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 39 74 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Hubert Rapavý Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2020-04-14 07:00:00 - 114:12:53 Όχι παρακολουθημένος 39 17 0/6 100/100 2 7
0 Σλοβακία Ivan Bakyta Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 39 67 0/6 95/95 2 17
0 Σλοβακία Benjamín Pardek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 39 63 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Tadeáš Slávik Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2020-04-11 04:00:00 - 39:12:53 Όχι παρακολουθημένος 38 64 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Peter Mihalco Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2020-04-11 04:00:00 - 39:12:53 Όχι παρακολουθημένος 38 24 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Michal Madáč Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 37 76 0/6 97/97 2 7
0 Σλοβακία Marián Grotkovský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 37 83 0/6 63/63 2 56
0 Σλοβακία Cyprián Gregor Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 37 59 0/6 100/100 2 15
0 Σλοβακία Marián Hronc Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 37 70 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Jaroslav Madaj Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 36 57 0/6 64/64 2 117
0 Σλοβακία Urban Ponteš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 36 81 0/6 64/64 2 270
0 Σλοβακία Daniel Ciffra Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 36 73 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Peter Mojsej Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 36 60 0/6 66/66 2 67
0 Σλοβακία Martin Ľuba Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 36 91 0/6 92/92 2 75
0 Σλοβακία Bruno Jurčík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 35 45 0/6 64/64 2 262
0 Σλοβακία Andrej Kahan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2020-04-16 04:00:00 - 159:12:53 Όχι παρακολουθημένος 35 76 0/6 64/64 2 239
0 Σλοβακία Vladislav Cmiel Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 35 54 0/6 100/100 2 21
0 Σλοβακία Marek Bisták Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 35 73 0/6 68/68 2 144
0 Σλοβακία Miroslav Ivanis Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 43 0/6 86/86 2 243
0 Σλοβακία Patrik Mucha Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 79 1/6 100/100 1 216
0 Σλοβακία Branislav Chrkavý Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 49 1/6 64/64 2 180
0 Σλοβακία Ondrej Pánči Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 76 1/6 66/66 1 158
0 Σλοβακία Peter Chrapko Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 47 0/6 73/73 2 226
0 Σλοβακία Adam Rošak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 25 0/6 62/62 1 89
0 Σλοβακία Arpád Masare Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 56 1/6 68/68 1 164
0 Σλοβακία Milan Bagi Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 99 0/6 100/100 1 91
0 Σλοβακία Vladislav Ondruško Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 32 1/6 100/100 1 107
0 Σλοβακία Nikolaj Nemcek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 31 1/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Adam Pocs Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 60 3/6 100/100 1 152
0 Σλοβακία Karol Longauver Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 41 2/6 100/100 1 128
0 Σλοβακία Martin Brňo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 49 2/6 98/98 1 120
0 Σλοβακία Imrich Fic Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 18 1/6 67/67 1 137
0 Σλοβακία Vladimír Briešťanský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 62 2/6 100/100 1 166
0 Σλοβακία Juraj Lazarčík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 37 1/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Martin Arpád Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 94 2/6 66/66 1 152
0 Σλοβακία Ondrej Dragan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 55 1/6 89/89 1 122
0 Σλοβακία Radoslav Lesniewski Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 27 1/6 100/100 1 117
0 Σλοβακία Adolf Pišely Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 63 2/6 67/67 1 164
0 Σλοβακία Erik Sirilla Ημέρες για ανάρρωση: 2 (Υποθερμία) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 45 1/6 89/89 1 142
0 Σλοβακία Miloslav Fule Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 87 1/6 100/100 1 133
0 Σλοβακία Andrej Nosálek Ημέρες για ανάρρωση: 16 (Κάταγμα αριστερού καρπού) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 21 3/6 91/91 1 146
0 Σλοβακία Adam Zahradník Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 84 2/6 100/100 1 161
0 Σλοβακία Maximilián Hladík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 32 2/6 100/100 1 126
0 Σλοβακία Dezider Lapúnikov Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 35 2/6 100/100 1 110
0 Σλοβακία Vavrinec Spevár Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 41 2/6 100/100 1 127
0 Σλοβακία Július Mesík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 38 2/6 100/100 1 134
0 Σλοβακία Pankrác Dzurdzík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 69 3/6 97/97 1 156
0 Σλοβακία Ľubomír Pardupa Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 52 2/6 100/100 1 133
0 Σλοβακία Miroslav Bobuš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 36 3/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Adam Sivčo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 85 3/6 100/100 1 127
0 Σλοβακία Tomáš Semaňák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 52 2/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Edmund Maňkovský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 69 2/6 100/100 1 125
0 Σλοβακία Milan Petra Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2020-04-13 07:00:00 - 90:12:53 Όχι παρακολουθημένος 26 30 3/6 100/100 1 114
0 Σλοβακία Jaroslav Gocník Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 43 2/6 100/100 1 76
0 Σλοβακία Ľudovít Turáš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 81 2/6 100/100 1 148
0 Σλοβακία Vladimír Pilo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 56 3/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Maroš Hapala Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 47 3/6 100/100 1 132
0 Σλοβακία Rastislav Plodek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 37 3/6 98/98 1 97
0 Σλοβακία Bohuš Fabich Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 67 3/6 97/97 1 166
0 Σλοβακία Miroslav Osuský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 51 3/6 100/100 1 126
0 Σλοβακία Blahoslav Ondrušek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 78 3/6 100/100 1 109
0 Σλοβακία Šimon Husov Ημέρες για ανάρρωση: 5 (Κάταγμα αριστερού αστραγάλου) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 43 3/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Ivan Časár Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 54 3/6 100/100 1 105
0 Σλοβακία Eugen Fotta Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 29 2/6 100/100 1 115
0 Σλοβακία Štefan Legerský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 79 4/6 100/100 1 154
0 Σλοβακία František Amrich Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 13 3/6 100/100 1 104
0 Σλοβακία Jozef Magurský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 70 2/6 100/100 1 123
0 Σλοβακία Jakub Lenčeš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 45 2/6 100/100 1 139
0 Σλοβακία Andrej Mišenda Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 42 3/6 100/100 1 99
0 Σλοβακία Timotej Veličenský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 75 3/6 100/100 1 179
0 Σλοβακία Dominik Forster Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 62 3/6 100/100 1 126
0 Σλοβακία Leopold Boháč Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 57 4/6 100/100 1 128
0 Σλοβακία Ľuboš Dorow Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 86 4/6 100/100 1 143
0 Σλοβακία Gejza Mikuláš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 60 3/6 100/100 1 124
0 Σλοβακία Ivan Pikna Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 85 3/6 100/100 1 126
0 Σλοβακία Juraj Ninis Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 90 3/6 100/100 1 140
0 Σλοβακία Bohuš Fišnar Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 59 4/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Ivan Mojský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 24 4/6 100/100 1 130
0 Σλοβακία Blahoslav Směšný Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 87 5/6 100/100 1 131
0 Σλοβακία Ivan Skáčik Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 99 3/6 100/100 1 147
0 Σλοβακία Rostislav Loskuňak Ημέρες για ανάρρωση: 7 (Ινιακό σπάσιμο οστών) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 12 4/6 100/100 1 96
0 Σλοβακία Tibor Petričin Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 92 4/6 100/100 1 133
0 Σλοβακία Stanislav Laluch Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 41 4/6 100/100 1 135
0 Σλοβακία Hugo Malota Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 73 5/6 100/100 1 125
0 Σλοβακία Rastislav Petrulák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 28 4/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Jozef Kopecký Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 51 4/6 100/100 1 125
0 Σλοβακία Igor Paniak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 58 3/6 100/100 1 118
0 Σλοβακία Juraj Mihalčin Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 41 5/6 100/100 1 110
0 Σλοβακία Vladislav Štefák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 42 4/6 100/100 1 95
0 Σλοβακία Peter Nespor Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 49 3/6 100/100 1 118
0 Σλοβακία Prokop Fendek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 84 4/6 95/95 1 146
0 Σλοβακία Ľubomír Halapy Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 18 4/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Erik Brhel Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 51 4/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Adam Mnich Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 48 5/6 100/100 1 103
0 Σλοβακία Andrej Malatinc Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 79 5/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Kristián Važan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 43 4/6 100/100 1 93
0 Σλοβακία Belo Somsi Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 54 4/6 100/100 1 123
0 Σλοβακία Dalibor Dzian Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 13 5/6 100/100 1 90
0 Σλοβακία Martin Necpál Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 62 4/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Jakub Jenej Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 33 5/6 100/100 1 115
0 Σλοβακία Radovan Mašl Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 64 5/6 100/100 1 111
0 Σλοβακία Michal Engler Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 52 5/6 100/100 1 113
0 Σλοβακία Ľubomír Skantar Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 55 4/6 100/100 1 135
0 Σλοβακία Denis Lov Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 47 5/6 100/100 1 88
0 Σλοβακία Ladislav Kolár Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 77 4/6 100/100 1 118
0 Σλοβακία Roman Kajan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 56 4/6 100/100 1 93
0 Σλοβακία Alfonz Nemeček Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 47 5/6 100/100 1 111
0 Σλοβακία Kristián Polakovič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 44 4/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Andrej Penxa Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 32 5/6 100/100 1 108
0 Σλοβακία Maroš Geith Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 56 5/6 100/100 1 124
0 Σλοβακία Martin Fašang Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 65 4/6 95/95 1 135
0 Σλοβακία Ondrej Macovei Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 28 5/6 100/100 1 101
0 Σλοβακία Benjamín Mokri Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 42 5/6 100/100 1 131
0 Σλοβακία Marek Priehoda Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 74 5/6 100/100 1 121
0 Σλοβακία Stanislav Haluška Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 69 5/6 97/97 1 131
0 Σλοβακία Martin Dočkal Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 26 5/6 100/100 1 110
0 Σλοβακία Alexander Sarvaš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 57 5/6 100/100 1 150
0 Σλοβακία Samuel Milák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 44 5/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Ladislav Venček Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 29 5/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Dušan Divald Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 30 6/6 100/100 1 106
0 Σλοβακία Lukáš Fíšan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 98 5/6 100/100 1 144
0 Σλοβακία Frederik Gašperan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 60 5/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Radoslav Letifi Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 66 6/6 100/100 1 109
0 Σλοβακία Pavol Cimra Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 34 5/6 100/100 1 129
0 Σλοβακία Vincent Heister Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 34 5/6 100/100 1 93
0 Σλοβακία Vasil Bogačevič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 60 5/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Bartolomej Hausknotz Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 21 5/6 100/100 1 109
0 Σλοβακία Hugo Labanič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 21 5/6 100/100 1 121
0 Σλοβακία Silvester Novomestský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 55 5/6 100/100 1 109
0 Σλοβακία Ľubomír Emele Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 72 6/6 100/100 1 140
0 Σλοβακία Branislav Felix Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 49 5/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Eduard Lekýr Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 15 37 5/6 100/100 1 118
0 Σλοβακία Ľubomír Seidel Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 15 43 6/6 100/100 1 129
0 Σλοβακία Radoslav Podola Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 15 30 5/6 100/100 1 98
0 Σλοβακία Norbert Ganadík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 15 65 5/6 100/100 1 127
0 Σλοβακία Metod Drobný Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 15 39 5/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Miroslav Mištaľ Ημέρες για ανάρρωση: 13 (Κάταγμα κλείδας) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 15 47 5/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Zlatko Smihula Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 15 53 6/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Anton Rjabec Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 15 13 6/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Marcel Lako Ημέρες για ανάρρωση: 8 (Φλεγμονή τένοντα στο δεξί αντιβράχιο) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 15 46 6/6 100/100 1 106

Επεξηγηματικές σημειώσεις

    Αρχηγός
    Εναλλακτικός αρχηγός
  Μια εθνική σημαία εμφανίζεται εδώ αν ο παίκτης είναι στην εθνική ομάδα
    Ο παίκτης είναι στην αγορά
    Ο παίκτης είναι στην αγορά ελευθέρων παικτών
    Ο παίκτης είναι προς πώληση
   Ο παίκτης είναι τραυματισμένος
    Ο παίκτης έχει μια σημείωση
    Ο παίκτης είναι μέρα-τη-μέρα και μπορεί να αγωνιστεί αν χρεαστεί.