Ώρα:

Επικοινωνία
Public account
  PRO Ζώνη
1330 μονάδες
Αγοράστε μονάδες
Βρίσκεσαι σε δημόσιο λογαριασμό. Εάν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι η να συμμετέσεις στη συζήτηση, πρέπει να συνδεθείς. Αν είσαι νέος χρήστης, πρέπει πρώτα να εγγραφείς.

  Παίκτες

873 820 860
# Όνομα Λει ΠαΠ Ηλικία ΜεΠ ΔΚ Ενε Δημ ΣΒ
0 Σλοβακία Erik Havrančík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 54 50 0/6 96/96 1 7
0 Σλοβακία Ján Golia Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 54 56 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Rudolf Žitný Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 54 60 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Karol Rišňovský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 52 56 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Alexander Laryš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2022-10-09 04:00:00 - 43:30:55 Όχι παρακολουθημένος 52 43 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Drahomír Laštík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 51 42 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Róbert Lazorík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 51 44 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Adam Pavč Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 50 86 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Augustín Rapčaniak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 50 34 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Vladimír Nálepa Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 47 75 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Hubert Rapavý Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 47 15 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Michal Madáč Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 45 55 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Jaroslav Madaj Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 44 59 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Urban Ponteš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 44 73 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Bruno Jurčík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 43 50 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Andrej Kahan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 43 76 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Marek Bisták Ημέρες για ανάρρωση: 2 (Κοιλιακό τέντωμα) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 43 91 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Miroslav Ivanis Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2022-10-11 07:00:00 - 94:30:55 Όχι παρακολουθημένος 39 75 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Patrik Mucha Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 39 64 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Branislav Chrkavý Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 39 62 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Ondrej Pánči Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 39 63 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Peter Chrapko Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 39 52 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Adam Rošak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 39 40 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Milan Bagi Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 38 91 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Vladislav Ondruško Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2022-10-09 04:00:00 - 43:30:55 Όχι παρακολουθημένος 38 50 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Nikolaj Nemcek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 37 35 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Adam Pocs Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 37 34 0/6 100/100 1 104
0 Σλοβακία Karol Longauver Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 37 48 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Martin Brňo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 37 30 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Imrich Fic Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 37 16 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Vladimír Briešťanský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 37 61 0/6 100/100 1 15
0 Σλοβακία Juraj Lazarčík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 37 48 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Martin Arpád Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 36 75 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Ondrej Dragan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2022-10-12 04:00:00 - 115:30:55 Όχι παρακολουθημένος 36 51 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Adolf Pišely Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 36 72 0/6 75/75 2 49
0 Σλοβακία Erik Sirilla Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 36 28 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Miloslav Fule Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2022-10-13 04:00:00 - 139:30:55 Όχι παρακολουθημένος 36 65 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Andrej Nosálek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2022-10-12 07:00:00 - 118:30:55 Όχι παρακολουθημένος 36 26 0/6 66/66 2 97
0 Σλοβακία Adam Zahradník Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 36 85 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Maximilián Hladík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 35 37 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Dezider Lapúnikov Ημέρες για ανάρρωση: 4 (Σπάσιμο μύτης) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 35 21 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Vavrinec Spevár Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 35 68 0/6 100/100 1 21
0 Σλοβακία Július Mesík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 35 70 0/6 100/100 1 23
0 Σλοβακία Pankrác Dzurdzík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 35 55 0/6 100/100 1 34
0 Σλοβακία Ľubomír Pardupa Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 35 59 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Miroslav Bobuš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 34 31 0/6 100/100 1 71
0 Σλοβακία Adam Sivčo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2022-10-14 04:00:00 - 163:30:55 Όχι παρακολουθημένος 34 61 0/6 100/100 1 127
0 Σλοβακία Tomáš Semaňák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 34 51 0/6 100/100 1 16
0 Σλοβακία Edmund Maňkovský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 34 80 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Milan Petra Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 34 32 0/6 100/100 1 114
0 Σλοβακία Jaroslav Gocník Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 34 28 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Ľudovít Turáš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 34 69 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Vladimír Pilo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 33 76 0/6 100/100 1 71
0 Σλοβακία Rastislav Plodek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 33 16 1/6 100/100 1 97
0 Σλοβακία Bohuš Fabich Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 33 78 1/6 89/89 1 168
0 Σλοβακία Miroslav Osuský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 33 74 0/6 91/91 1 126
0 Σλοβακία Blahoslav Ondrušek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 33 47 0/6 100/100 1 63
0 Σλοβακία Šimon Husov Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2022-10-13 07:00:00 - 142:30:55 Όχι παρακολουθημένος 33 38 0/6 100/100 1 71
0 Σλοβακία Ivan Časár Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 33 55 0/6 100/100 1 56
0 Σλοβακία Eugen Fotta Ημέρες για ανάρρωση: 8 (Κοιλιακό τέντωμα) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 32 54 0/6 100/100 1 66
0 Σλοβακία Štefan Legerský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 32 65 1/6 100/100 1 159
0 Σλοβακία František Amrich Ημέρες για ανάρρωση: 1 (Γρίπη) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 32 18 1/6 100/100 1 104
0 Σλοβακία Jozef Magurský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 32 37 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Jakub Lenčeš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 32 59 0/6 100/100 1 90
0 Σλοβακία Andrej Mišenda Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 18 1/6 100/100 1 99
0 Σλοβακία Timotej Veličenský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 54 0/6 100/100 1 156
0 Σλοβακία Dominik Forster Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 38 0/6 99/99 1 126
0 Σλοβακία Leopold Boháč Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 51 2/6 100/100 1 128
0 Σλοβακία Ľuboš Dorow Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 69 1/6 100/100 1 147
0 Σλοβακία Gejza Mikuláš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 50 0/6 100/100 1 124
0 Σλοβακία Ivan Pikna Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 81 1/6 100/100 1 126
0 Σλοβακία Juraj Ninis Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 75 1/6 81/81 1 142
0 Σλοβακία Bohuš Fišnar Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 61 1/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Ivan Mojský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 56 1/6 100/100 1 130
0 Σλοβακία Blahoslav Směšný Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 83 2/6 100/100 1 131
0 Σλοβακία Ivan Skáčik Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 70 0/6 100/100 1 147
0 Σλοβακία Rostislav Loskuňak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 10 2/6 100/100 1 96
0 Σλοβακία Tibor Petričin Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 68 1/6 100/100 1 133
0 Σλοβακία Stanislav Laluch Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 50 1/6 100/100 1 135
0 Σλοβακία Hugo Malota Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 63 2/6 89/89 1 136
0 Σλοβακία Rastislav Petrulák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 62 2/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Jozef Kopecký Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 29 1/6 100/100 1 125
0 Σλοβακία Igor Paniak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 25 1/6 100/100 1 118
0 Σλοβακία Juraj Mihalčin Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 52 2/6 100/100 1 110
0 Σλοβακία Vladislav Štefák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 23 1/6 100/100 1 95
0 Σλοβακία Peter Nespor Ημέρες για ανάρρωση: 4 (Κάταγμα αριστερού αστραγάλου) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 62 0/6 100/100 1 118
0 Σλοβακία Prokop Fendek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 60 1/6 91/91 1 153
0 Σλοβακία Ľubomír Halapy Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 50 1/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Erik Brhel Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 51 1/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Adam Mnich Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 54 3/6 100/100 1 103
0 Σλοβακία Andrej Malatinc Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 80 3/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Kristián Važan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 24 2/6 100/100 1 93
0 Σλοβακία Belo Somsi Ημέρες για ανάρρωση: 8 (Κάταγμα κλείδας) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 74 1/6 100/100 1 123
0 Σλοβακία Dalibor Dzian Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 11 1/6 100/100 1 90
0 Σλοβακία Martin Necpál Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 56 2/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Jakub Jenej Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 28 2/6 100/100 1 115
0 Σλοβακία Radovan Mašl Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 42 2/6 100/100 1 111
0 Σλοβακία Michal Engler Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 58 3/6 100/100 1 113
0 Σλοβακία Ľubomír Skantar Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 64 2/6 87/87 1 145
0 Σλοβακία Denis Lov Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 25 2/6 100/100 1 88
0 Σλοβακία Ladislav Kolár Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 73 1/6 100/100 1 118
0 Σλοβακία Roman Kajan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 43 1/6 100/100 1 93
0 Σλοβακία Alfonz Nemeček Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 47 3/6 100/100 1 111
0 Σλοβακία Kristián Polakovič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 55 2/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Andrej Penxa Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 43 2/6 100/100 1 108
0 Σλοβακία Maroš Geith Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 37 2/6 100/100 1 124
0 Σλοβακία Martin Fašang Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 74 2/6 64/64 2 148
0 Σλοβακία Ondrej Macovei Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 44 3/6 100/100 1 101
0 Σλοβακία Benjamín Mokri Ημέρες για ανάρρωση: 10 (Σπάσιμο δεξί αστραγάλου) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 65 2/6 96/96 1 131
0 Σλοβακία Marek Priehoda Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 55 3/6 100/100 1 130
0 Σλοβακία Stanislav Haluška Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 84 2/6 81/81 2 146
0 Σλοβακία Alexander Sarvaš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 73 3/6 65/65 2 170
0 Σλοβακία Samuel Milák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 57 3/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Ladislav Venček Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 15 2/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Dušan Divald Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 39 3/6 100/100 1 106
0 Σλοβακία Lukáš Fíšan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 92 3/6 64/64 2 168
0 Σλοβακία Frederik Gašperan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 34 3/6 65/65 1 139
0 Σλοβακία Radoslav Letifi Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 49 4/6 100/100 1 109
0 Σλοβακία Pavol Cimra Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 59 3/6 77/77 2 143
0 Σλοβακία Vincent Heister Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 24 3/6 100/100 1 93
0 Σλοβακία Vasil Bogačevič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 43 3/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Bartolomej Hausknotz Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 19 2/6 100/100 1 109
0 Σλοβακία Hugo Labanič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 46 2/6 100/100 1 121
0 Σλοβακία Silvester Novomestský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 54 3/6 100/100 1 109
0 Σλοβακία Ľubomír Emele Ημέρες για ανάρρωση: 16 (Ζημιά αριστερού μηνίσκου) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 64 4/6 64/64 2 161
0 Σλοβακία Branislav Felix Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 57 2/6 66/66 2 134
0 Σλοβακία Eduard Lekýr Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 62 3/6 100/100 1 118
0 Σλοβακία Ľubomír Seidel Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 70 4/6 100/100 1 129
0 Σλοβακία Radoslav Podola Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 25 3/6 100/100 1 98
0 Σλοβακία Norbert Ganadík Ημέρες για ανάρρωση: 6 (Κάταγμα δεξί καρπού) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 66 3/6 100/100 1 127
0 Σλοβακία Metod Drobný Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 37 3/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Miroslav Mištaľ Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 40 3/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Zlatko Smihula Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 59 4/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Anton Rjabec Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 45 3/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Marcel Lako Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 31 4/6 100/100 1 106
0 Σλοβακία Jozef Laktiš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 53 4/6 64/64 2 150
0 Σλοβακία Adam Malatinský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 40 4/6 100/100 1 117
0 Σλοβακία Tadeáš Georgiou Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 28 4/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Pavol Poles Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 59 4/6 100/100 1 105
0 Σλοβακία Medard Gutten Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 34 5/6 100/100 1 102
0 Σλοβακία Dionýz Hollosy Ημέρες για ανάρρωση: 17 (Κάταγμα δεξιού βραχίονα) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 34 4/6 100/100 1 86
0 Σλοβακία Oto Beszédeš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 57 3/6 100/100 1 117
0 Σλοβακία Roman Langraf Ημέρες για ανάρρωση: 2 (Κάταγμα άνω γνάθου) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 27 3/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Ivan Rinkovský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 85 4/6 64/64 2 167
0 Σλοβακία Richard Benčat Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 63 4/6 100/100 1 94
0 Σλοβακία Michal Královič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 28 5/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Jaroslav Dvorštiak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 46 4/6 100/100 1 133
0 Σλοβακία Martin Faldík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 49 5/6 100/100 1 103
0 Σλοβακία Miroslav Pella Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 56 5/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Adam Tuzemský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 17 5/6 100/100 1 94
0 Σλοβακία Ľudovít Skopal Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 60 4/6 100/100 1 105
0 Σλοβακία Ondrej Rajčo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 82 4/6 100/100 1 121
0 Σλοβακία Juraj Mago Ημέρες για ανάρρωση: 6 (Κάταγμα άνω γνάθου) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 12 5/6 100/100 1 110
0 Σλοβακία Václav Neománi Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 70 5/6 100/100 1 110
0 Σλοβακία Kristián Skokan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 38 5/6 100/100 1 103
0 Σλοβακία Dobroslav Hariel Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 47 4/6 100/100 1 102
0 Σλοβακία Juraj Gaššo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 35 4/6 68/68 2 152
0 Σλοβακία Andrej Hossa Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 77 6/6 69/69 2 156
0 Σλοβακία Milan Bekenyi Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 54 4/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Gejza Pavlove Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 59 6/6 100/100 1 127
0 Σλοβακία Móric Jahodník Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 41 5/6 100/100 1 98
0 Σλοβακία Michal Majzlík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 32 6/6 100/100 1 129
0 Σλοβακία Anton Jurásek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 83 6/6 64/64 2 187
0 Σλοβακία Demeter Miťko Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 66 6/6 68/68 2 147
0 Σλοβακία Oto Bakula Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 71 4/6 100/100 1 101
0 Σλοβακία Bohumil Rýchly Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 26 5/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Alojz Janák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 64 5/6 100/100 1 142
0 Σλοβακία Adrián Hromas Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 54 5/6 68/68 1 125
0 Σλοβακία Erik Majdiš Ημέρες για ανάρρωση: 1 (Κάταγμα άνω γνάθου) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 37 5/6 100/100 1 123
0 Σλοβακία Juraj Farský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 63 6/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Marcel Ladický Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 15 42 6/6 100/100 1 133
0 Σλοβακία Bohuš Hrdina Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 15 70 5/6 100/100 1 107

Επεξηγηματικές σημειώσεις

    Αρχηγός
    Εναλλακτικός αρχηγός
  Μια εθνική σημαία εμφανίζεται εδώ αν ο παίκτης είναι στην εθνική ομάδα
    Ο παίκτης είναι στην αγορά
    Ο παίκτης είναι στην αγορά ελευθέρων παικτών
    Ο παίκτης είναι προς πώληση
   Ο παίκτης είναι τραυματισμένος
    Ο παίκτης έχει μια σημείωση
    Ο παίκτης είναι μέρα-τη-μέρα και μπορεί να αγωνιστεί αν χρεαστεί.