Ώρα:

Επικοινωνία
Public account
  PRO Ζώνη
1292 μονάδες
Αγοράστε μονάδες
Βρίσκεσαι σε δημόσιο λογαριασμό. Εάν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι η να συμμετέσεις στη συζήτηση, πρέπει να συνδεθείς. Αν είσαι νέος χρήστης, πρέπει πρώτα να εγγραφείς.

  Παίκτες

964 568 187
Μαγαζί PPM
Επόμενο παιχνίδι
Loko Veche
αγώνας πρωταθλήματος
18.1.2021 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

# Όνομα Λει ΠαΠ Ηλικία ΜεΠ ΔΚ Ενε Δημ ΣΒ
0 Σλοβακία Bohuš Broniš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 53 58 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Alfonz Hurtony Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 51 72 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Koloman Horanic Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2021-01-18 04:00:00 - 29:43:29 Όχι παρακολουθημένος 50 41 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Filip Malachovský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 50 53 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Erik Havrančík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 49 54 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Ján Golia Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 49 79 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Rudolf Žitný Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 49 69 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Juraj Opatril Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 48 80 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Igor Tek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 48 65 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Adam Maszass Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 48 80 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία René Reichl Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 47 40 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Karol Rišňovský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 47 31 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Alexander Laryš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 47 66 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Pavel Čajkovič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 46 35 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Drahomír Laštík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 46 65 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Róbert Lazorík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 46 67 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Adam Pavč Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2021-01-22 07:00:00 - 128:43:29 Όχι παρακολουθημένος 45 58 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Augustín Rapčaniak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 45 61 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Jozef Villo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 45 73 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Jakub Fraško Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2021-01-19 07:00:00 - 56:43:29 Όχι παρακολουθημένος 45 53 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Róbert Serečin Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 43 57 0/6 100/100 2 7
0 Σλοβακία Marek Hesko Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 42 73 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Vladimír Nálepa Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 42 60 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Hubert Rapavý Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 42 19 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Ivan Bakyta Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2021-01-17 07:00:00 - 8:43:29 Όχι παρακολουθημένος 42 53 0/6 100/100 2 7
0 Σλοβακία Benjamín Pardek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 42 69 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Tadeáš Slávik Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 41 52 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Peter Mihalco Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 41 36 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Michal Madáč Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 40 79 0/6 100/100 2 7
0 Σλοβακία Marián Grotkovský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 40 74 0/6 100/100 2 7
0 Σλοβακία Marián Hronc Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 40 80 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Jaroslav Madaj Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 39 52 0/6 100/100 2 18
0 Σλοβακία Urban Ponteš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 39 72 0/6 92/92 2 77
0 Σλοβακία Daniel Ciffra Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 39 64 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Peter Mojsej Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2021-01-21 04:00:00 - 101:43:29 Όχι παρακολουθημένος 39 70 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Bruno Jurčík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 38 67 0/6 92/92 2 99
0 Σλοβακία Andrej Kahan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 38 96 0/6 92/92 2 82
0 Σλοβακία Vladislav Cmiel Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 38 69 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Marek Bisták Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 38 83 0/6 100/100 1 7
0 Σλοβακία Miroslav Ivanis Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 34 50 0/6 93/93 2 145
0 Σλοβακία Patrik Mucha Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 34 50 0/6 100/100 1 202
0 Σλοβακία Branislav Chrkavý Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2021-01-21 07:00:00 - 104:43:29 Όχι παρακολουθημένος 34 57 0/6 90/90 2 166
0 Σλοβακία Ondrej Pánči Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2021-01-18 07:00:00 - 32:43:29 Όχι παρακολουθημένος 34 65 0/6 90/90 2 144
0 Σλοβακία Peter Chrapko Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 34 69 0/6 92/92 2 82
0 Σλοβακία Adam Rošak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 34 8 0/6 100/100 1 24
0 Σλοβακία Arpád Masare Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 33 56 0/6 90/90 2 94
0 Σλοβακία Milan Bagi Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 33 90 0/6 100/100 1 11
0 Σλοβακία Vladislav Ondruško Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 33 42 0/6 100/100 1 34
0 Σλοβακία Nikolaj Nemcek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 32 44 0/6 100/100 1 108
0 Σλοβακία Adam Pocs Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 32 61 2/6 100/100 1 152
0 Σλοβακία Karol Longauver Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 32 38 1/6 97/97 1 128
0 Σλοβακία Martin Brňo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 32 27 1/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Imrich Fic Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2021-01-23 07:00:00 - 152:43:29 Όχι παρακολουθημένος 32 20 0/6 90/90 2 124
0 Σλοβακία Vladimír Briešťanský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 32 73 1/6 100/100 1 166
0 Σλοβακία Juraj Lazarčík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2021-01-23 07:00:00 - 152:43:29 Όχι παρακολουθημένος 32 27 0/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Martin Arpád Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 72 1/6 90/90 2 152
0 Σλοβακία Ondrej Dragan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 39 0/6 100/100 2 51
0 Σλοβακία Radoslav Lesniewski Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 62 0/6 100/100 1 103
0 Σλοβακία Adolf Pišely Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 78 1/6 90/90 2 164
0 Σλοβακία Erik Sirilla Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 41 1/6 94/94 1 144
0 Σλοβακία Miloslav Fule Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 81 0/6 100/100 1 133
0 Σλοβακία Andrej Nosálek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 43 2/6 94/94 1 146
0 Σλοβακία Adam Zahradník Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 31 70 1/6 100/100 1 161
0 Σλοβακία Maximilián Hladík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 54 1/6 100/100 1 126
0 Σλοβακία Dezider Lapúnikov Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 58 0/6 100/100 1 110
0 Σλοβακία Vavrinec Spevár Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 46 1/6 100/100 1 127
0 Σλοβακία Július Mesík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 45 1/6 100/100 1 134
0 Σλοβακία Pankrác Dzurdzík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 92 2/6 93/93 1 156
0 Σλοβακία Ľubomír Pardupa Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 30 49 1/6 100/100 1 133
0 Σλοβακία Miroslav Bobuš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 54 1/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Adam Sivčo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 61 2/6 100/100 1 127
0 Σλοβακία Tomáš Semaňák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 63 1/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Edmund Maňkovský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 59 1/6 100/100 1 125
0 Σλοβακία Milan Petra Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 25 2/6 100/100 1 114
0 Σλοβακία Jaroslav Gocník Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 14 1/6 100/100 1 76
0 Σλοβακία Ľudovít Turáš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 29 79 1/6 100/100 1 148
0 Σλοβακία Vladimír Pilo Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 41 2/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Maroš Hapala Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 42 2/6 100/100 1 132
0 Σλοβακία Rastislav Plodek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 40 3/6 100/100 1 97
0 Σλοβακία Bohuš Fabich Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 57 3/6 90/90 1 166
0 Σλοβακία Miroslav Osuský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 63 2/6 100/100 1 126
0 Σλοβακία Blahoslav Ondrušek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 77 2/6 100/100 1 109
0 Σλοβακία Šimon Husov Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 61 2/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Ivan Časár Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 28 40 2/6 100/100 1 105
0 Σλοβακία Eugen Fotta Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 59 1/6 100/100 1 115
0 Σλοβακία Štefan Legerský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 99 3/6 98/98 1 154
0 Σλοβακία František Amrich Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 35 2/6 100/100 1 104
0 Σλοβακία Jozef Magurský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 51 1/6 100/100 1 123
0 Σλοβακία Jakub Lenčeš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 27 62 1/6 98/98 1 139
0 Σλοβακία Andrej Mišenda Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 18 3/6 100/100 1 99
0 Σλοβακία Timotej Veličenský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 78 2/6 100/100 1 197
0 Σλοβακία Dominik Forster Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας 2021-01-23 04:00:00 - 149:43:29 Όχι παρακολουθημένος 26 38 2/6 100/100 1 126
0 Σλοβακία Leopold Boháč Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 23 3/6 100/100 1 128
0 Σλοβακία Ľuboš Dorow Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 82 3/6 98/98 1 143
0 Σλοβακία Gejza Mikuláš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 33 2/6 100/100 1 124
0 Σλοβακία Ivan Pikna Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 69 2/6 100/100 1 126
0 Σλοβακία Juraj Ninis Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 26 61 2/6 100/100 1 140
0 Σλοβακία Bohuš Fišnar Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 54 3/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Ivan Mojský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 31 3/6 100/100 1 130
0 Σλοβακία Blahoslav Směšný Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 71 4/6 100/100 1 131
0 Σλοβακία Ivan Skáčik Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 99 2/6 100/100 1 147
0 Σλοβακία Rostislav Loskuňak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 14 3/6 100/100 1 96
0 Σλοβακία Tibor Petričin Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 68 3/6 100/100 1 133
0 Σλοβακία Stanislav Laluch Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 56 3/6 100/100 1 135
0 Σλοβακία Hugo Malota Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 46 4/6 100/100 1 125
0 Σλοβακία Rastislav Petrulák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 53 3/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Jozef Kopecký Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 45 3/6 100/100 1 125
0 Σλοβακία Igor Paniak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 25 39 3/6 100/100 1 118
0 Σλοβακία Juraj Mihalčin Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 31 4/6 100/100 1 110
0 Σλοβακία Vladislav Štefák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 20 3/6 100/100 1 95
0 Σλοβακία Peter Nespor Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 57 2/6 100/100 1 118
0 Σλοβακία Prokop Fendek Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 60 3/6 95/95 1 146
0 Σλοβακία Ľubomír Halapy Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 24 25 3/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Erik Brhel Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 71 3/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Adam Mnich Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 36 4/6 100/100 1 103
0 Σλοβακία Andrej Malatinc Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 65 4/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Kristián Važan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 21 3/6 100/100 1 93
0 Σλοβακία Belo Somsi Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 39 3/6 100/100 1 123
0 Σλοβακία Dalibor Dzian Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 15 3/6 100/100 1 90
0 Σλοβακία Martin Necpál Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 28 3/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Jakub Jenej Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 23 51 4/6 100/100 1 115
0 Σλοβακία Radovan Mašl Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 58 4/6 100/100 1 111
0 Σλοβακία Michal Engler Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 40 4/6 100/100 1 113
0 Σλοβακία Ľubomír Skantar Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 70 3/6 97/97 1 135
0 Σλοβακία Denis Lov Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 41 4/6 100/100 1 88
0 Σλοβακία Ladislav Kolár Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 61 3/6 100/100 1 118
0 Σλοβακία Roman Kajan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 45 3/6 100/100 1 93
0 Σλοβακία Alfonz Nemeček Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 67 4/6 100/100 1 111
0 Σλοβακία Kristián Polakovič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 34 3/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Andrej Penxa Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 22 4/6 100/100 1 108
0 Σλοβακία Maroš Geith Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 34 4/6 100/100 1 124
0 Σλοβακία Martin Fašang Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 22 80 3/6 90/90 1 135
0 Σλοβακία Ondrej Macovei Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 63 4/6 100/100 1 101
0 Σλοβακία Benjamín Mokri Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 54 4/6 100/100 1 131
0 Σλοβακία Marek Priehoda Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 52 5/6 100/100 1 121
0 Σλοβακία Stanislav Haluška Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 52 4/6 100/100 1 131
0 Σλοβακία Martin Dočkal Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 38 4/6 100/100 1 110
0 Σλοβακία Alexander Sarvaš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 92 5/6 100/100 1 150
0 Σλοβακία Samuel Milák Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 52 5/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Ladislav Venček Ημέρες για ανάρρωση: 9 (Κάταγμα κλείδας) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 21 52 4/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Dušan Divald Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 45 5/6 100/100 1 106
0 Σλοβακία Lukáš Fíšan Ημέρες για ανάρρωση: 2 (Μελάνωμα αριστερού χεριού) Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 64 5/6 98/98 1 144
0 Σλοβακία Frederik Gašperan Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 61 5/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Radoslav Letifi Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 20 62 5/6 100/100 1 109
0 Σλοβακία Pavol Cimra Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 64 4/6 98/98 1 129
0 Σλοβακία Vincent Heister Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 7 4/6 100/100 1 93
0 Σλοβακία Vasil Bogačevič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 56 4/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Bartolomej Hausknotz Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 23 4/6 100/100 1 109
0 Σλοβακία Hugo Labanič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 51 4/6 100/100 1 121
0 Σλοβακία Silvester Novomestský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 66 4/6 100/100 1 109
0 Σλοβακία Ľubomír Emele Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 63 5/6 100/100 1 140
0 Σλοβακία Branislav Felix Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 19 55 4/6 98/98 1 122
0 Σλοβακία Eduard Lekýr Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 67 4/6 100/100 1 118
0 Σλοβακία Ľubomír Seidel Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 48 6/6 100/100 1 129
0 Σλοβακία Radoslav Podola Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 48 4/6 100/100 1 98
0 Σλοβακία Norbert Ganadík Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 51 4/6 100/100 1 127
0 Σλοβακία Metod Drobný Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 41 4/6 100/100 1 120
0 Σλοβακία Miroslav Mištaľ Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 47 5/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Zlatko Smihula Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 41 5/6 100/100 1 119
0 Σλοβακία Anton Rjabec Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 20 5/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Marcel Lako Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 17 5/6 100/100 1 106
0 Σλοβακία Jozef Laktiš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 63 6/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Adam Malatinský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 18 33 5/6 100/100 1 117
0 Σλοβακία Tadeáš Georgiou Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 18 5/6 100/100 1 112
0 Σλοβακία Pavol Poles Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 24 5/6 100/100 1 105
0 Σλοβακία Medard Gutten Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 64 6/6 100/100 1 102
0 Σλοβακία Dionýz Hollosy Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 30 6/6 100/100 1 86
0 Σλοβακία Oto Beszédeš Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 59 4/6 100/100 1 117
0 Σλοβακία Roman Langraf Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 17 27 5/6 100/100 1 100
0 Σλοβακία Ivan Rinkovský Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 86 5/6 95/95 1 141
0 Σλοβακία Richard Benčat Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 54 6/6 100/100 1 94
0 Σλοβακία Michal Královič Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 16 55 6/6 100/100 1 122
0 Σλοβακία Jaroslav Dvorštiak Ο παίκτης δεν είναι ένα μέλος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας Όχι παρακολουθημένος 15 59 5/6 100/100 1 133

Επεξηγηματικές σημειώσεις

    Αρχηγός
    Εναλλακτικός αρχηγός
  Μια εθνική σημαία εμφανίζεται εδώ αν ο παίκτης είναι στην εθνική ομάδα
    Ο παίκτης είναι στην αγορά
    Ο παίκτης είναι στην αγορά ελευθέρων παικτών
    Ο παίκτης είναι προς πώληση
   Ο παίκτης είναι τραυματισμένος
    Ο παίκτης έχει μια σημείωση
    Ο παίκτης είναι μέρα-τη-μέρα και μπορεί να αγωνιστεί αν χρεαστεί.