Ώρα:

Επικοινωνία
Public account
  PRO Ζώνη
1301 μονάδες
Αγοράστε μονάδες
Βρίσκεσαι σε δημόσιο λογαριασμό. Εάν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι η να συμμετέσεις στη συζήτηση, πρέπει να συνδεθείς. Αν είσαι νέος χρήστης, πρέπει πρώτα να εγγραφείς.

  Επισκόπηση παικτών

963 301 633
Όνομα Θεσ Ηλικία ΠαΠ ΜεΠ ΔΚ Τερ Άμυ Επι Σου Πασ Τεχ Μαχ Εμπ ΣΒ Προ
Σλοβακία Bohuš Broniš 53 Όχι παρακολουθημένος 68 0/6 1 1 1 1 1 1 1 199 7 R
Σλοβακία Alfonz Hurtony 51 Όχι παρακολουθημένος 72 0/6 1 1 1 1 1 1 1 148 7 R
Σλοβακία Koloman Horanic 50 Όχι παρακολουθημένος 61 0/6 1 1 1 1 1 1 1 26 7 L
Σλοβακία Filip Malachovský 50 Όχι παρακολουθημένος 46 0/6 1 1 1 1 1 1 1 33 7 L
Σλοβακία Erik Havrančík 49 Όχι παρακολουθημένος 76 0/6 1 1 1 1 1 1 1 103 7 R
Σλοβακία Ján Golia 49 Όχι παρακολουθημένος 52 0/6 1 1 1 1 1 1 1 70 7 R
Σλοβακία Rudolf Žitný 49 Όχι παρακολουθημένος 60 0/6 1 1 1 1 1 1 1 123 7 L
Σλοβακία Juraj Opatril 48 Όχι παρακολουθημένος 71 0/6 1 1 1 1 1 1 1 96 7 L
Σλοβακία Igor Tek 48 Όχι παρακολουθημένος 50 0/6 1 1 1 1 1 1 1 211 7 U
Σλοβακία Adam Maszass 48 Όχι παρακολουθημένος 90 0/6 1 1 1 1 1 1 1 23 7 R
Σλοβακία René Reichl 47 Όχι παρακολουθημένος 46 0/6 1 1 1 1 1 1 1 6 7 U
Σλοβακία Karol Rišňovský 47 Όχι παρακολουθημένος 35 0/6 1 1 1 1 1 1 1 3 7 R
Σλοβακία Alexander Laryš 47 Όχι παρακολουθημένος 39 0/6 1 1 1 1 1 1 1 5 7 L
Σλοβακία Jozef Villo 45 Όχι παρακολουθημένος 54 0/6 1 1 1 1 1 1 1 2 7 R
Σλοβακία Róbert Lazorík Ημέρες για ανάρρωση: 8 (Ζημιά δεξί μηνίσκου) 46 Όχι παρακολουθημένος 40 0/6 1 1 1 1 1 1 1 1 7 L
Σλοβακία Marián Grotkovský 40 Όχι παρακολουθημένος 84 0/6 1 1 1 1 1 1 1 162 7 L
Σλοβακία Pavel Čajkovič 46 Όχι παρακολουθημένος 49 0/6 1 1 1 1 1 1 1 52 7 R
Σλοβακία Drahomír Laštík 46 Όχι παρακολουθημένος 38 0/6 1 1 1 1 1 1 1 93 7 R
Σλοβακία Adam Pavč 45 Όχι παρακολουθημένος 72 0/6 1 1 1 1 1 1 1 74 7 L
Σλοβακία Róbert Serečin 43 Όχι παρακολουθημένος 69 0/6 1 1 1 1 1 1 1 206 7 U
Σλοβακία Augustín Rapčaniak 45 Όχι παρακολουθημένος 35 0/6 1 1 1 1 1 1 1 126 7 R
Σλοβακία Jakub Fraško 45 Όχι παρακολουθημένος 55 0/6 1 1 1 1 1 1 1 8 7 R
Σλοβακία Alfonz Nemeček 22 Όχι παρακολουθημένος 50 4/6 5 12 27 17 16 20 14 0 111 L
Σλοβακία Ivan Bakyta 42 Όχι παρακολουθημένος 38 0/6 1 1 1 1 1 1 1 227 7 R
Σλοβακία Rastislav Plodek 28 Όχι παρακολουθημένος 24 3/6 10 10 21 16 15 12 13 4 97 R
Σλοβακία Vladimír Nálepa 42 Όχι παρακολουθημένος 45 0/6 1 1 1 1 1 1 1 170 7 R
Σλοβακία Maximilián Hladík 30 Όχι παρακολουθημένος 47 1/6 10 14 26 18 21 19 18 0 126 R
Σλοβακία Martin Brňo 32 Όχι παρακολουθημένος 58 1/6 9 29 18 16 19 16 13 4 120 R
Σλοβακία Marek Hesko 42 Όχι παρακολουθημένος 64 0/6 1 1 1 1 1 1 1 191 7 L
Σλοβακία Marián Hronc 40 Όχι παρακολουθημένος 99 0/6 1 1 1 1 1 1 1 12 7 R
Σλοβακία Hubert Rapavý 42 Όχι παρακολουθημένος 41 0/6 1 1 1 1 1 1 1 192 7 R
Σλοβακία Július Mesík 30 Όχι παρακολουθημένος 49 1/6 9 15 29 23 24 16 18 1 134 L
Σλοβακία Benjamín Pardek Ημέρες για ανάρρωση: 6 (κάταγμα δεξιού μικρού δακτύλου) 42 Όχι παρακολουθημένος 68 0/6 1 1 1 1 1 1 1 154 7 R
Σλοβακία Tadeáš Slávik Ημέρες για ανάρρωση: 8 (Κάταγμα δεξί καρπού) 41 Όχι παρακολουθημένος 47 0/6 1 1 1 1 1 1 1 25 7 R
Σλοβακία Peter Mihalco 41 Όχι παρακολουθημένος 22 0/6 1 1 1 1 1 1 1 71 7 U
Σλοβακία Michal Madáč 40 Όχι παρακολουθημένος 63 0/6 1 1 1 1 1 1 1 219 7 R
Σλοβακία Daniel Ciffra 39 Όχι παρακολουθημένος 74 0/6 1 1 1 1 1 1 1 93 7 U
Σλοβακία Jaroslav Madaj 39 Όχι παρακολουθημένος 82 0/6 1 1 7 1 1 1 1 176 13 L
Σλοβακία Urban Ponteš 39 Όχι παρακολουθημένος 82 0/6 1 40 1 1 21 1 4 116 69 R
Σλοβακία Bruno Jurčík 38 Όχι παρακολουθημένος 60 0/6 1 1 62 1 1 26 1 92 93 U
Σλοβακία Andrej Kahan 38 Όχι παρακολουθημένος 79 0/6 1 1 38 1 1 32 1 94 75 L
Σλοβακία Vladislav Cmiel 38 Όχι παρακολουθημένος 70 0/6 1 1 1 1 1 1 1 149 7 U
Σλοβακία Peter Nespor 24 Όχι παρακολουθημένος 66 2/6 8 13 27 17 19 17 17 0 118 U
Σλοβακία Marek Bisták Ημέρες για ανάρρωση: 11 (Κάταγμα αριστερού βραχίωνα) 38 Όχι παρακολουθημένος 99 0/6 1 1 1 1 1 1 1 60 7 U
Σλοβακία Ladislav Kolár 22 Όχι παρακολουθημένος 36 3/6 8 11 28 23 16 16 16 0 118 R
Σλοβακία Dezider Lapúnikov 30 Όχι παρακολουθημένος 56 0/6 10 10 24 17 18 17 14 0 110 R
Σλοβακία Ivan Mojský 25 Όχι παρακολουθημένος 35 3/6 13 13 24 24 17 15 24 0 130 R
Σλοβακία Miroslav Bobuš 29 Όχι παρακολουθημένος 27 1/6 7 14 27 16 22 17 16 0 119 R
Σλοβακία Vladislav Ondruško 33 Όχι παρακολουθημένος 61 0/6 1 1 7 6 2 1 4 1 22 L
Σλοβακία Ľubomír Pardupa 30 Όχι παρακολουθημένος 89 1/6 34 14 12 14 20 26 13 1 133 R
Σλοβακία Vladimír Briešťanský 32 Όχι παρακολουθημένος 54 1/6 13 16 26 47 18 21 25 2 166 L
Σλοβακία Milan Bagi 33 Όχι παρακολουθημένος 99 0/6 1 1 1 1 1 1 2 0 8 R
Σλοβακία Radovan Mašl 22 Όχι παρακολουθημένος 40 4/6 23 12 11 16 16 19 14 0 111 U
Σλοβακία Miroslav Ivanis G2 34 Όχι παρακολουθημένος 54 0/6 137 1 1 1 1 1 1 127 143 U
Σλοβακία Patrik Mucha 34 Όχι παρακολουθημένος 46 0/6 5 22 11 118 17 9 14 3 196 L
Σλοβακία Branislav Chrkavý LD3 34 Όχι παρακολουθημένος 66 0/6 3 70 29 12 13 13 19 70 159 L
Σλοβακία Ondrej Pánči C1 34 Όχι παρακολουθημένος 65 0/6 22 10 55 8 14 18 11 45 138 L
Σλοβακία Peter Chrapko 34 Όχι παρακολουθημένος 62 0/6 1 1 74 1 1 1 1 69 80 L
Σλοβακία Adam Rošak 34 Όχι παρακολουθημένος 21 0/6 1 1 15 1 1 1 1 41 21 U
Σλοβακία Arpád Masare RD1 33 Όχι παρακολουθημένος 68 0/6 1 47 11 3 8 6 6 49 82 R
Σλοβακία Erik Sirilla 31 Όχι παρακολουθημένος 33 1/6 32 47 11 9 14 14 17 21 144 R
Σλοβακία Martin Necpál 23 Όχι παρακολουθημένος 42 3/6 10 21 9 11 18 10 21 0 100 R
Σλοβακία Juraj Lazarčík 32 Όχι παρακολουθημένος 32 0/6 9 20 8 32 18 9 16 0 112 R
Σλοβακία Nikolaj Nemcek 32 Όχι παρακολουθημένος 35 0/6 9 19 16 13 17 17 10 0 101 R
Σλοβακία Adam Pocs 32 Όχι παρακολουθημένος 35 2/6 13 31 15 18 18 39 18 0 152 L
Σλοβακία Karol Longauver LD2 32 Όχι παρακολουθημένος 78 1/6 8 45 11 14 17 10 23 9 128 L
Σλοβακία Bohuš Fabich RW3 28 Όχι παρακολουθημένος 62 3/6 12 16 36 24 23 29 26 14 166 R
Σλοβακία Ľubomír Halapy 24 Όχι παρακολουθημένος 29 3/6 6 11 24 13 15 13 18 0 100 L
Σλοβακία Imrich Fic RD3 32 Όχι παρακολουθημένος 42 0/6 19 48 7 12 9 10 12 31 117 R
Σλοβακία Ondrej Dragan 31 Όχι παρακολουθημένος 14 0/6 31 1 2 1 8 1 1 26 45 R
Σλοβακία Martin Arpád LD1 31 Όχι παρακολουθημένος 99 1/6 7 59 13 20 16 17 20 44 152 L
Σλοβακία Vavrinec Spevár 30 Όχι παρακολουθημένος 40 1/6 10 30 12 19 22 12 22 0 127 R
Σλοβακία Adam Zahradník Ημέρες για ανάρρωση: 5 (Μυϊκο αιμάτωμα πλάτης) 31 Όχι παρακολουθημένος 55 1/6 9 15 30 19 49 19 20 0 161 L
Σλοβακία František Amrich 27 Όχι παρακολουθημένος 28 2/6 11 19 13 16 20 13 12 0 104 U
Σλοβακία Adam Sivčo 29 Όχι παρακολουθημένος 82 2/6 12 27 15 18 18 16 21 0 127 L
Σλοβακία Radoslav Lesniewski 31 Όχι παρακολουθημένος 34 0/6 14 23 11 10 14 10 14 0 96 U
Σλοβακία Adolf Pišely LW1 31 Όχι παρακολουθημένος 79 1/6 8 16 55 23 18 22 22 38 164 U
Σλοβακία Miloslav Fule 31 Όχι παρακολουθημένος 63 0/6 5 25 11 16 18 43 15 0 133 L
Σλοβακία Andrej Nosálek RW1 31 Όχι παρακολουθημένος 36 2/6 11 13 51 20 17 15 19 26 146 U
Σλοβακία Edmund Maňkovský 29 Όχι παρακολουθημένος 64 1/6 10 12 22 24 21 23 13 0 125 L
Σλοβακία Jaroslav Gocník 29 Όχι παρακολουθημένος 10 1/6 9 17 7 7 11 12 13 0 76 L
Σλοβακία Tomáš Semaňák 29 Όχι παρακολουθημένος 44 1/6 12 13 27 14 14 17 22 0 119 R
Σλοβακία Pankrác Dzurdzík C3 30 Όχι παρακολουθημένος 90 2/6 13 18 36 25 24 18 22 13 156 L
Σλοβακία Leopold Boháč 26 Όχι παρακολουθημένος 37 3/6 12 13 22 20 19 24 18 0 128 L
Σλοβακία Milan Petra 29 Όχι παρακολουθημένος 55 2/6 11 14 23 17 20 17 12 0 114 L
Σλοβακία Štefan Legerský RW4 27 Όχι παρακολουθημένος 99 3/6 8 13 30 26 23 25 29 1 154 R
Σλοβακία Ivan Skáčik 25 Όχι παρακολουθημένος 64 2/6 11 12 29 25 25 22 23 0 147 U
Σλοβακία Blahoslav Ondrušek 28 Όχι παρακολουθημένος 41 2/6 5 11 24 18 18 12 21 0 109 L
Σλοβακία Eugen Fotta 27 Όχι παρακολουθημένος 49 1/6 9 13 27 14 20 15 17 0 115 L
Σλοβακία Ľudovít Turáš 29 Όχι παρακολουθημένος 81 1/6 11 17 29 21 23 25 22 0 148 R
Σλοβακία Maroš Hapala 28 Όχι παρακολουθημένος 72 2/6 10 14 26 22 23 15 22 0 132 R
Σλοβακία Vladimír Pilo 28 Όχι παρακολουθημένος 64 2/6 9 12 23 22 20 17 17 0 120 L
Σλοβακία Dominik Forster 26 Όχι παρακολουθημένος 59 2/6 30 14 13 14 20 23 12 0 126 U
Σλοβακία Ľuboš Dorow C4 26 Όχι παρακολουθημένος 74 3/6 11 12 30 23 22 21 24 1 143 R
Σλοβακία Prokop Fendek LW2 24 Όχι παρακολουθημένος 81 3/6 12 13 33 24 16 24 24 4 146 L
Σλοβακία Igor Paniak 25 Όχι παρακολουθημένος 42 3/6 11 29 15 12 19 15 17 0 118 U
Σλοβακία Šimon Husov 28 Όχι παρακολουθημένος 34 2/6 10 11 18 15 23 19 24 0 120 L
Σλοβακία Miroslav Osuský 28 Όχι παρακολουθημένος 49 2/6 9 32 13 19 15 15 23 0 126 L
Σλοβακία Ivan Časár 28 Όχι παρακολουθημένος 25 2/6 11 27 13 11 15 14 14 0 105 L
Σλοβακία Blahoslav Směšný Ημέρες για ανάρρωση: 4 (Κάταγμα αριστερού αστραγάλου) 25 Όχι παρακολουθημένος 46 4/6 10 13 28 20 23 20 17 0 131 L
Σλοβακία Adam Mnich 23 Όχι παρακολουθημένος 31 4/6 9 25 13 15 12 11 18 0 103 U
Σλοβακία Timotej Veličenský 26 Όχι παρακολουθημένος 62 2/6 9 11 30 23 23 77 24 0 197 U
Σλοβακία Jozef Magurský 27 Όχι παρακολουθημένος 54 1/6 30 11 13 11 19 22 17 0 123 R
Σλοβακία Hugo Malota 25 Όχι παρακολουθημένος 52 4/6 31 10 13 13 25 21 12 0 125 L
Σλοβακία Jakub Lenčeš Ημέρες για ανάρρωση: 6 (Κάταγμα αριστερού μικρού δακτύλου) LD4 27 Όχι παρακολουθημένος 73 1/6 13 32 12 22 24 15 21 1 139 L
Σλοβακία Andrej Mišenda 26 Όχι παρακολουθημένος 39 3/6 11 23 13 12 17 12 11 0 99 U
Σλοβακία Juraj Ninis 26 Όχι παρακολουθημένος 57 2/6 11 33 14 16 22 15 29 0 140 R
Σλοβακία Kristián Polakovič 22 Όχι παρακολουθημένος 39 3/6 9 14 26 20 18 14 19 0 120 R
Σλοβακία Tibor Petričin 25 Όχι παρακολουθημένος 89 3/6 5 12 29 23 21 21 22 0 133 U
Σλοβακία Stanislav Laluch 25 Όχι παρακολουθημένος 57 3/6 12 13 29 24 22 17 18 0 135 U
Σλοβακία Rastislav Petrulák 25 Όχι παρακολουθημένος 61 3/6 9 25 11 15 19 12 21 0 112 L
Σλοβακία Gejza Mikuláš 26 Όχι παρακολουθημένος 39 2/6 11 27 13 21 19 11 22 0 124 L
Σλοβακία Ivan Pikna 26 Όχι παρακολουθημένος 44 2/6 12 28 13 18 18 16 21 0 126 R
Σλοβακία Bohuš Fišnar 25 Όχι παρακολουθημένος 84 3/6 5 26 13 17 20 14 17 0 112 R
Σλοβακία Juraj Mihalčin 24 Όχι παρακολουθημένος 36 4/6 6 26 10 15 18 13 22 0 110 R
Σλοβακία Erik Brhel 23 Όχι παρακολουθημένος 54 3/6 6 23 10 15 12 10 24 0 100 U
Σλοβακία Rostislav Loskuňak 25 Όχι παρακολουθημένος 36 3/6 8 25 10 15 12 13 13 0 96 U
Σλοβακία Jozef Kopecký 25 Όχι παρακολουθημένος 27 3/6 11 13 25 20 21 19 16 0 125 L
Σλοβακία Vladislav Štefák 24 Όχι παρακολουθημένος 51 3/6 9 10 24 13 13 12 14 0 95 R
Σλοβακία Andrej Malatinc 23 Όχι παρακολουθημένος 50 4/6 9 12 24 19 19 15 21 0 119 R
Σλοβακία Kristián Važan 23 Όχι παρακολουθημένος 52 3/6 6 21 6 16 15 12 17 0 93 U
Σλοβακία Belo Somsi 23 Όχι παρακολουθημένος 62 3/6 9 25 18 18 23 14 16 0 123 R
Σλοβακία Dalibor Dzian 23 Όχι παρακολουθημένος 37 3/6 5 8 21 13 13 12 18 0 90 U
Σλοβακία Jakub Jenej 23 Όχι παρακολουθημένος 24 4/6 11 11 21 18 22 20 12 0 115 L
Σλοβακία Michal Engler 22 Όχι παρακολουθημένος 35 4/6 10 12 26 18 16 13 18 0 113 R
Σλοβακία Ľubomír Skantar C2 22 Όχι παρακολουθημένος 71 3/6 9 14 32 17 24 18 21 3 135 R
Σλοβακία Denis Lov 22 Όχι παρακολουθημένος 23 4/6 7 20 11 11 16 6 17 0 88 R
Σλοβακία Roman Kajan 22 Όχι παρακολουθημένος 45 3/6 7 12 19 11 14 18 12 0 93 L
Σλοβακία Andrej Penxa 22 Όχι παρακολουθημένος 27 4/6 11 7 23 17 16 19 15 0 108 R
Σλοβακία Maroš Geith 22 Όχι παρακολουθημένος 65 4/6 10 13 25 16 18 21 21 0 124 L
Σλοβακία Martin Fašang LW3 22 Όχι παρακολουθημένος 81 3/6 8 12 36 19 19 20 21 15 135 U
Σλοβακία Ondrej Macovei 21 Όχι παρακολουθημένος 35 4/6 10 14 21 11 18 14 13 0 101 L
Σλοβακία Benjamín Mokri 21 Όχι παρακολουθημένος 40 4/6 10 29 15 22 24 12 19 0 131 R
Σλοβακία Marek Priehoda 21 Όχι παρακολουθημένος 83 5/6 8 15 24 21 17 20 16 0 121 L
Σλοβακία Stanislav Haluška G1 21 Όχι παρακολουθημένος 65 4/6 35 14 16 14 21 19 12 7 131 L
Σλοβακία Samuel Milák 21 Όχι παρακολουθημένος 61 5/6 9 15 26 19 14 16 20 0 119 L
Σλοβακία Martin Dočkal 21 Όχι παρακολουθημένος 24 4/6 26 14 11 10 21 16 12 0 110 R
Σλοβακία Alexander Sarvaš 21 Όχι παρακολουθημένος 64 5/6 10 15 30 22 27 24 22 0 150 R
Σλοβακία Ladislav Venček 21 Όχι παρακολουθημένος 50 4/6 23 11 11 10 18 14 13 0 100 R
Σλοβακία Ivan Rinkovský RW2 16 Όχι παρακολουθημένος 75 5/6 11 14 35 22 16 21 22 4 141 U
Σλοβακία Norbert Ganadík 18 Όχι παρακολουθημένος 36 4/6 11 12 27 21 20 18 18 0 127 L
Σλοβακία Dušan Divald 20 Όχι παρακολουθημένος 46 5/6 11 25 9 12 20 11 18 0 106 R
Σλοβακία Lukáš Fíšan RD2 20 Όχι παρακολουθημένος 78 5/6 11 37 15 23 24 16 18 5 144 U
Σλοβακία Frederik Gašperan 20 Όχι παρακολουθημένος 35 5/6 9 31 12 17 17 10 26 0 122 U
Σλοβακία Radoslav Letifi 20 Όχι παρακολουθημένος 54 5/6 24 14 13 9 18 19 12 0 109 L
Σλοβακία Jaroslav Dvorštiak 15 Όχι παρακολουθημένος 51 5/6 11 14 27 15 18 25 23 0 133 R
Σλοβακία Pavol Cimra LW4 19 Όχι παρακολουθημένος 54 4/6 11 14 33 15 16 22 18 2 129 L
Σλοβακία Anton Rjabec 18 Όχι παρακολουθημένος 24 5/6 13 25 15 17 16 13 13 0 112 L
Σλοβακία Vincent Heister 19 Όχι παρακολουθημένος 13 4/6 7 17 11 10 17 13 18 0 93 U
Σλοβακία Bartolomej Hausknotz 19 Όχι παρακολουθημένος 45 4/6 12 14 22 16 14 17 14 0 109 U
Σλοβακία Vasil Bogačevič 19 Όχι παρακολουθημένος 48 4/6 12 13 23 20 19 14 21 0 122 L
Σλοβακία Hugo Labanič 19 Όχι παρακολουθημένος 41 4/6 13 27 12 13 20 14 22 0 121 R
Σλοβακία Silvester Novomestský 19 Όχι παρακολουθημένος 47 4/6 10 7 26 18 11 19 18 0 109 L
Σλοβακία Jozef Laktiš 18 Όχι παρακολουθημένος 65 6/6 8 12 30 19 18 17 18 0 122 L
Σλοβακία Ľubomír Emele 19 Όχι παρακολουθημένος 73 5/6 12 31 14 19 22 18 24 0 140 L
Σλοβακία Branislav Felix RD4 19 Όχι παρακολουθημένος 54 4/6 11 34 14 19 17 10 17 3 122 R
Σλοβακία Eduard Lekýr 18 Όχι παρακολουθημένος 57 4/6 12 26 11 15 20 12 22 0 118 U
Σλοβακία Ľubomír Seidel 18 Όχι παρακολουθημένος 42 6/6 12 14 26 21 19 19 18 0 129 R
Σλοβακία Radoslav Podola 18 Όχι παρακολουθημένος 21 4/6 8 13 25 13 15 11 13 0 98 R
Σλοβακία Roman Langraf 17 Όχι παρακολουθημένος 48 5/6 6 12 19 10 16 16 21 0 100 U
Σλοβακία Metod Drobný 18 Όχι παρακολουθημένος 63 4/6 10 25 14 19 21 13 18 0 120 L
Σλοβακία Miroslav Mištaľ 18 Όχι παρακολουθημένος 59 5/6 6 13 28 19 16 23 17 0 122 U
Σλοβακία Zlatko Smihula 18 Όχι παρακολουθημένος 36 5/6 11 26 12 18 20 15 17 0 119 U
Σλοβακία Dionýz Hollosy 17 Όχι παρακολουθημένος 50 6/6 8 22 8 10 13 8 17 0 86 L
Σλοβακία Marcel Lako 18 Όχι παρακολουθημένος 13 5/6 10 11 19 15 15 19 17 0 106 R
Σλοβακία Adam Malatinský 18 Όχι παρακολουθημένος 63 5/6 12 25 13 16 18 14 19 0 117 R
Σλοβακία Tadeáš Georgiou 17 Όχι παρακολουθημένος 58 5/6 10 14 20 19 16 17 16 0 112 L
Σλοβακία Medard Gutten 17 Όχι παρακολουθημένος 28 6/6 6 10 24 12 17 18 15 0 102 U
Σλοβακία Pavol Poles 17 Όχι παρακολουθημένος 47 5/6 10 29 10 15 17 6 18 0 105 L
Σλοβακία Oto Beszédeš 17 Όχι παρακολουθημένος 59 4/6 24 15 14 13 18 20 13 0 117 L
Σλοβακία Richard Benčat 16 Όχι παρακολουθημένος 62 6/6 5 25 7 16 15 11 15 0 94 R
Σλοβακία Michal Královič 16 Όχι παρακολουθημένος 29 6/6 12 29 15 14 17 15 20 0 122 R
Όνομα Θεσ Ηλικία ΠαΠ ΜεΠ ΔΚ Τερ Άμυ Επι Σου Πασ Τεχ Μαχ Εμπ ΣΒ Προ