Ώρα:

Επικοινωνία
Public account
  PRO Ζώνη
1268 μονάδες
Αγοράστε μονάδες
Βρίσκεσαι σε δημόσιο λογαριασμό. Εάν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι η να συμμετέσεις στη συζήτηση, πρέπει να συνδεθείς. Αν είσαι νέος χρήστης, πρέπει πρώτα να εγγραφείς.

  Επισκόπηση παικτών

974 592 626
Όνομα Θεσ Ηλικία ΠαΠ ΜεΠ ΔΚ Τερ Άμυ Επι Σου Πασ Τεχ Μαχ Εμπ ΣΒ Προ
Σλοβακία Bohuš Broniš 52 Όχι παρακολουθημένος 49 0/6 1 1 1 1 1 1 1 199 7 R
Σλοβακία Alfonz Hurtony 50 Όχι παρακολουθημένος 43 0/6 1 1 1 1 1 1 1 148 7 R
Σλοβακία Koloman Horanic LW2 49 Όχι παρακολουθημένος 52 0/6 1 1 1 1 1 1 1 26 7 L
Σλοβακία Filip Malachovský RW2 49 Όχι παρακολουθημένος 53 0/6 1 1 1 1 1 1 1 33 7 L
Σλοβακία Erik Havrančík 48 Όχι παρακολουθημένος 69 0/6 1 1 1 1 1 1 1 103 7 R
Σλοβακία Ján Golia C2 48 Όχι παρακολουθημένος 82 0/6 1 1 1 1 1 1 1 70 7 R
Σλοβακία Rudolf Žitný 48 Όχι παρακολουθημένος 65 0/6 1 1 1 1 1 1 1 123 7 L
Σλοβακία Juraj Opatril 47 Όχι παρακολουθημένος 76 0/6 1 1 1 1 1 1 1 96 7 L
Σλοβακία Igor Tek LD2 47 Όχι παρακολουθημένος 49 0/6 1 1 1 1 1 1 1 211 7 U
Σλοβακία Adam Maszass RD2 47 Όχι παρακολουθημένος 71 0/6 1 1 1 1 1 1 1 23 7 R
Σλοβακία René Reichl 46 Όχι παρακολουθημένος 66 0/6 1 1 1 1 1 1 1 6 7 U
Σλοβακία Karol Rišňovský 46 Όχι παρακολουθημένος 53 0/6 1 1 1 1 1 1 1 3 7 R
Σλοβακία Alexander Laryš 46 Όχι παρακολουθημένος 69 0/6 1 1 1 1 1 1 1 5 7 L
Σλοβακία Jozef Villo 44 Όχι παρακολουθημένος 49 0/6 1 1 1 1 1 1 1 2 7 R
Σλοβακία Belo Bagoš 45 Όχι παρακολουθημένος 57 0/6 1 1 1 1 1 1 1 4 7 R
Σλοβακία Róbert Lazorík 45 Όχι παρακολουθημένος 70 0/6 1 1 1 1 1 1 1 1 7 L
Σλοβακία Marián Grotkovský Ημέρες για ανάρρωση: 4 (Κάταγμα αριστερού αστραγάλου) 39 Όχι παρακολουθημένος 65 0/6 1 1 1 1 1 1 1 162 7 L
Σλοβακία Pavel Čajkovič 45 Όχι παρακολουθημένος 34 0/6 1 1 1 1 1 1 1 52 7 R
Σλοβακία Drahomír Laštík 45 Όχι παρακολουθημένος 68 0/6 1 1 1 1 1 1 1 93 7 R
Σλοβακία Adam Pavč 44 Όχι παρακολουθημένος 57 0/6 1 1 1 1 1 1 1 74 7 L
Σλοβακία Róbert Serečin 42 Όχι παρακολουθημένος 52 0/6 1 1 1 1 1 1 1 206 7 U
Σλοβακία Augustín Rapčaniak 44 Όχι παρακολουθημένος 66 0/6 1 1 1 1 1 1 1 126 7 R
Σλοβακία Jakub Fraško 44 Όχι παρακολουθημένος 71 0/6 1 1 1 1 1 1 1 8 7 R
Σλοβακία Alfonz Nemeček 21 Όχι παρακολουθημένος 47 5/6 5 12 27 17 16 20 14 0 111 L
Σλοβακία Ivan Bakyta 41 Όχι παρακολουθημένος 37 0/6 1 1 1 1 1 1 1 227 7 R
Σλοβακία Rastislav Plodek 27 Όχι παρακολουθημένος 22 3/6 10 10 21 16 15 12 13 4 97 R
Σλοβακία Branislav Ivaniš 42 Όχι παρακολουθημένος 76 0/6 1 1 1 1 1 1 1 6 7 U
Σλοβακία Vladimír Nálepa 41 Όχι παρακολουθημένος 44 0/6 1 1 1 1 1 1 1 170 7 R
Σλοβακία Maximilián Hladík 29 Όχι παρακολουθημένος 54 1/6 10 14 26 18 21 19 18 0 126 R
Σλοβακία Martin Brňo 31 Όχι παρακολουθημένος 60 1/6 9 29 18 16 19 16 13 4 120 R
Σλοβακία Marek Hesko 41 Όχι παρακολουθημένος 69 0/6 1 1 1 1 1 1 1 191 7 L
Σλοβακία Marián Hronc 39 Όχι παρακολουθημένος 89 0/6 1 1 1 1 1 1 1 12 7 R
Σλοβακία Hubert Rapavý 41 Όχι παρακολουθημένος 34 0/6 1 1 1 1 1 1 1 192 7 R
Σλοβακία Július Mesík 29 Όχι παρακολουθημένος 67 2/6 9 15 29 23 24 16 18 1 134 L
Σλοβακία Benjamín Pardek 41 Όχι παρακολουθημένος 38 0/6 1 1 1 1 1 1 1 154 7 R
Σλοβακία Tadeáš Slávik 40 Όχι παρακολουθημένος 56 0/6 1 1 1 1 1 1 1 25 7 R
Σλοβακία Peter Mihalco 40 Όχι παρακολουθημένος 22 0/6 1 1 1 1 1 1 1 71 7 U
Σλοβακία Michal Madáč 39 Όχι παρακολουθημένος 61 0/6 1 1 1 1 1 1 1 219 7 R
Σλοβακία Cyprián Gregor 39 Όχι παρακολουθημένος 95 0/6 1 1 1 1 1 1 1 207 7 R
Σλοβακία Daniel Ciffra 38 Όχι παρακολουθημένος 55 0/6 1 1 1 1 1 1 1 93 7 U
Σλοβακία Jaroslav Madaj Ημέρες για ανάρρωση: 11 (Κάταγμα αριστερού μηριαίου οστού) 38 Όχι παρακολουθημένος 83 0/6 1 1 47 1 1 1 1 173 53 L
Σλοβακία Urban Ponteš RD1 38 Όχι παρακολουθημένος 63 0/6 1 64 1 11 46 1 29 107 153 R
Σλοβακία Peter Mojsej 38 Όχι παρακολουθημένος 79 0/6 1 1 6 1 1 1 1 85 12 U
Σλοβακία Martin Ľuba 38 Όχι παρακολουθημένος 63 0/6 1 1 1 1 1 1 1 126 7 L
Σλοβακία Bruno Jurčík C1 37 Όχι παρακολουθημένος 67 0/6 1 1 87 1 1 50 8 83 149 U
Σλοβακία Andrej Kahan RW1 37 Όχι παρακολουθημένος 76 0/6 1 1 70 1 1 64 1 84 139 L
Σλοβακία Vladislav Cmiel 37 Όχι παρακολουθημένος 85 0/6 1 1 1 1 1 1 1 149 7 U
Σλοβακία Peter Nespor Ημέρες για ανάρρωση: 2 (Κάταγμα κλείδας) 23 Όχι παρακολουθημένος 46 3/6 8 13 27 17 19 17 17 0 118 U
Σλοβακία Marek Bisták 37 Όχι παρακολουθημένος 92 0/6 1 1 25 1 1 1 30 60 60 U
Σλοβακία Ladislav Kolár 21 Όχι παρακολουθημένος 68 4/6 8 11 28 23 16 16 16 0 118 R
Σλοβακία Dezider Lapúnikov 29 Όχι παρακολουθημένος 25 1/6 10 10 24 17 18 17 14 0 110 R
Σλοβακία Ivan Mojský 24 Όχι παρακολουθημένος 53 3/6 13 13 24 24 17 15 24 0 130 R
Σλοβακία Miroslav Bobuš 28 Όχι παρακολουθημένος 57 2/6 7 14 27 16 22 17 16 0 119 R
Σλοβακία Vladislav Ondruško 32 Όχι παρακολουθημένος 51 0/6 11 6 17 16 12 11 14 1 87 L
Σλοβακία Ľubomír Pardupa 29 Όχι παρακολουθημένος 57 1/6 34 14 12 14 20 26 13 1 133 R
Σλοβακία Vladimír Briešťanský 31 Όχι παρακολουθημένος 49 2/6 13 16 26 47 18 21 25 2 166 L
Σλοβακία Milan Bagi 32 Όχι παρακολουθημένος 81 0/6 1 1 1 1 1 1 34 0 40 R
Σλοβακία Radovan Mašl 21 Όχι παρακολουθημένος 36 4/6 23 12 11 16 16 19 14 0 111 U
Σλοβακία Miroslav Ivanis G1 33 Όχι παρακολουθημένος 72 0/6 154 1 1 1 8 8 1 117 174 U
Σλοβακία Patrik Mucha 33 Όχι παρακολουθημένος 56 0/6 8 25 14 120 20 12 17 2 216 L
Σλοβακία Branislav Chrkavý LD1 33 Όχι παρακολουθημένος 46 0/6 6 73 32 15 16 16 22 59 180 L
Σλοβακία Ondrej Pánči 33 Όχι παρακολουθημένος 36 0/6 25 13 57 11 17 21 14 34 158 L
Σλοβακία Peter Chrapko LW1 33 Όχι παρακολουθημένος 69 0/6 1 5 91 10 12 17 16 60 152 L
Σλοβακία Adam Rošak 33 Όχι παρακολουθημένος 5 0/6 1 1 40 1 1 1 1 39 46 U
Σλοβακία Arpád Masare 32 Όχι παρακολουθημένος 51 0/6 2 57 21 13 18 16 16 40 143 R
Σλοβακία Erik Sirilla 30 Όχι παρακολουθημένος 39 1/6 31 47 11 9 14 14 17 12 143 R
Σλοβακία Martin Necpál 22 Όχι παρακολουθημένος 27 4/6 10 21 9 11 18 10 21 0 100 R
Σλοβακία Juraj Lazarčík 31 Όχι παρακολουθημένος 51 1/6 9 20 8 32 18 9 16 0 112 R
Σλοβακία Nikolaj Nemcek 31 Όχι παρακολουθημένος 40 0/6 12 22 19 16 20 20 13 0 122 R
Σλοβακία Adam Pocs Ημέρες για ανάρρωση: 4 (Εξάρθρωση αντίχειρα αριστερού χεριού) 31 Όχι παρακολουθημένος 66 2/6 13 31 15 18 18 39 18 0 152 L
Σλοβακία Karol Longauver 31 Όχι παρακολουθημένος 46 1/6 8 45 11 14 17 10 23 3 128 L
Σλοβακία Bohuš Fabich 27 Όχι παρακολουθημένος 81 3/6 12 16 36 24 23 29 26 5 166 R
Σλοβακία Ľubomír Halapy 23 Όχι παρακολουθημένος 47 4/6 6 11 24 13 15 13 18 0 100 L
Σλοβακία Imrich Fic Ημέρες για ανάρρωση: 15 (Ζημιά αριστερού μηνίσκου) 31 Όχι παρακολουθημένος 35 0/6 22 51 10 15 12 13 15 21 138 R
Σλοβακία Ondrej Dragan G2 30 Όχι παρακολουθημένος 46 0/6 41 9 12 7 18 7 8 24 102 R
Σλοβακία Martin Arpád 30 Όχι παρακολουθημένος 99 1/6 7 59 13 20 16 17 20 33 152 L
Σλοβακία Vavrinec Spevár 29 Όχι παρακολουθημένος 48 1/6 10 30 12 19 22 12 22 0 127 R
Σλοβακία Adam Zahradník Ημέρες για ανάρρωση: 1 (Διάστρεμμα δεξιού αστραγάλου) 30 Όχι παρακολουθημένος 54 1/6 9 15 30 19 49 19 20 0 161 L
Σλοβακία František Amrich 26 Όχι παρακολουθημένος 35 3/6 11 19 13 16 20 13 12 0 104 U
Σλοβακία Adam Sivčo Ημέρες για ανάρρωση: 2 (Κάταγμα αριστερού μηριαίου οστού) 28 Όχι παρακολουθημένος 74 2/6 12 27 15 18 18 16 21 0 127 L
Σλοβακία Radoslav Lesniewski 30 Όχι παρακολουθημένος 63 0/6 17 26 14 13 17 13 17 0 117 U
Σλοβακία Adolf Pišely 30 Όχι παρακολουθημένος 94 2/6 8 16 55 23 18 22 22 28 164 U
Σλοβακία Miloslav Fule 30 Όχι παρακολουθημένος 59 1/6 5 25 11 16 18 43 15 0 133 L
Σλοβακία Andrej Nosálek 30 Όχι παρακολουθημένος 43 2/6 11 13 51 20 17 15 19 16 146 U
Σλοβακία Edmund Maňkovský 28 Όχι παρακολουθημένος 83 1/6 10 12 22 24 21 23 13 0 125 L
Σλοβακία Jaroslav Gocník 28 Όχι παρακολουθημένος 20 2/6 9 17 7 7 11 12 13 0 76 L
Σλοβακία Tomáš Semaňák 28 Όχι παρακολουθημένος 39 1/6 12 13 27 14 14 17 22 0 119 R
Σλοβακία Pankrác Dzurdzík 29 Όχι παρακολουθημένος 59 2/6 13 18 36 25 24 18 22 5 156 L
Σλοβακία Leopold Boháč 25 Όχι παρακολουθημένος 22 4/6 12 13 22 20 19 24 18 0 128 L
Σλοβακία Milan Petra 28 Όχι παρακολουθημένος 56 2/6 11 14 23 17 20 17 12 0 114 L
Σλοβακία Štefan Legerský 26 Όχι παρακολουθημένος 69 3/6 8 13 30 26 23 25 29 0 154 R
Σλοβακία Ivan Skáčik 24 Όχι παρακολουθημένος 85 2/6 11 12 29 25 25 22 23 0 147 U
Σλοβακία Blahoslav Ondrušek 27 Όχι παρακολουθημένος 62 2/6 5 11 24 18 18 12 21 0 109 L
Σλοβακία Eugen Fotta 26 Όχι παρακολουθημένος 53 1/6 9 13 27 14 20 15 17 0 115 L
Σλοβακία Ľudovít Turáš 28 Όχι παρακολουθημένος 97 2/6 11 17 29 21 23 25 22 0 148 R
Σλοβακία Maroš Hapala 27 Όχι παρακολουθημένος 73 3/6 10 14 26 22 23 15 22 0 132 R
Σλοβακία Vladimír Pilo 27 Όχι παρακολουθημένος 58 2/6 9 12 23 22 20 17 17 0 120 L
Σλοβακία Dominik Forster 25 Όχι παρακολουθημένος 51 3/6 30 14 13 14 20 23 12 0 126 U
Σλοβακία Ľuboš Dorow 25 Όχι παρακολουθημένος 80 3/6 11 12 30 23 22 21 24 0 143 R
Σλοβακία Prokop Fendek 23 Όχι παρακολουθημένος 73 4/6 12 13 33 24 16 24 24 1 146 L
Σλοβακία Igor Paniak 24 Όχι παρακολουθημένος 59 3/6 11 29 15 12 19 15 17 0 118 U
Σλοβακία Šimon Husov 27 Όχι παρακολουθημένος 64 2/6 10 11 18 15 23 19 24 0 120 L
Σλοβακία Miroslav Osuský Ημέρες για ανάρρωση: 6 (Κάταγμα αριστερού βραχίωνα) 27 Όχι παρακολουθημένος 49 2/6 9 32 13 19 15 15 23 0 126 L
Σλοβακία Ivan Časár 27 Όχι παρακολουθημένος 24 2/6 11 27 13 11 15 14 14 0 105 L
Σλοβακία Blahoslav Směšný 24 Όχι παρακολουθημένος 78 4/6 10 13 28 20 23 20 17 0 131 L
Σλοβακία Adam Mnich 22 Όχι παρακολουθημένος 40 4/6 9 25 13 15 12 11 18 0 103 U
Σλοβακία Timotej Veličenský 25 Όχι παρακολουθημένος 60 2/6 9 11 30 23 23 71 24 0 191 U
Σλοβακία Jozef Magurský 26 Όχι παρακολουθημένος 71 1/6 30 11 13 11 19 22 17 0 123 R
Σλοβακία Hugo Malota 24 Όχι παρακολουθημένος 72 4/6 31 10 13 13 25 21 12 0 125 L
Σλοβακία Jakub Lenčeš 26 Όχι παρακολουθημένος 55 2/6 13 32 12 22 24 15 21 0 139 L
Σλοβακία Andrej Mišenda 25 Όχι παρακολουθημένος 31 3/6 11 23 13 12 17 12 11 0 99 U
Σλοβακία Juraj Ninis 25 Όχι παρακολουθημένος 67 2/6 11 33 14 16 22 15 29 0 140 R
Σλοβακία Kristián Polakovič 21 Όχι παρακολουθημένος 58 4/6 9 14 26 20 18 14 19 0 120 R
Σλοβακία Tibor Petričin 24 Όχι παρακολουθημένος 81 3/6 5 12 29 23 21 21 22 0 133 U
Σλοβακία Stanislav Laluch 24 Όχι παρακολουθημένος 72 3/6 12 13 29 24 22 17 18 0 135 U
Σλοβακία Rastislav Petrulák 24 Όχι παρακολουθημένος 40 4/6 9 25 11 15 19 12 21 0 112 L
Σλοβακία Gejza Mikuláš 25 Όχι παρακολουθημένος 59 3/6 11 27 13 21 19 11 22 0 124 L
Σλοβακία Ivan Pikna 25 Όχι παρακολουθημένος 76 3/6 12 28 13 18 18 16 21 0 126 R
Σλοβακία Bohuš Fišnar 24 Όχι παρακολουθημένος 85 3/6 5 26 13 17 20 14 17 0 112 R
Σλοβακία Juraj Mihalčin 23 Όχι παρακολουθημένος 55 4/6 6 26 10 15 18 13 22 0 110 R
Σλοβακία Erik Brhel 22 Όχι παρακολουθημένος 51 3/6 6 23 10 15 12 10 24 0 100 U
Σλοβακία Rostislav Loskuňak 24 Όχι παρακολουθημένος 29 4/6 8 25 10 15 12 13 13 0 96 U
Σλοβακία Jozef Kopecký Ημέρες για ανάρρωση: 5 (Ζημιά δεξί μηνίσκου) 24 Όχι παρακολουθημένος 23 3/6 11 13 25 20 21 19 16 0 125 L
Σλοβακία Vladislav Štefák 23 Όχι παρακολουθημένος 53 3/6 9 10 24 13 13 12 14 0 95 R
Σλοβακία Andrej Malatinc 22 Όχι παρακολουθημένος 49 4/6 9 12 24 19 19 15 21 0 119 R
Σλοβακία Kristián Važan 22 Όχι παρακολουθημένος 54 3/6 6 21 6 16 15 12 17 0 93 U
Σλοβακία Belo Somsi 22 Όχι παρακολουθημένος 56 3/6 9 25 18 18 23 14 16 0 123 R
Σλοβακία Dalibor Dzian 22 Όχι παρακολουθημένος 30 4/6 5 8 21 13 13 12 18 0 90 U
Σλοβακία Jakub Jenej 22 Όχι παρακολουθημένος 54 4/6 11 11 21 18 22 20 12 0 115 L
Σλοβακία Michal Engler 21 Όχι παρακολουθημένος 44 5/6 10 12 26 18 16 13 18 0 113 R
Σλοβακία Ľubomír Skantar 21 Όχι παρακολουθημένος 86 3/6 9 14 32 17 24 18 21 0 135 R
Σλοβακία Denis Lov 21 Όχι παρακολουθημένος 19 4/6 7 20 11 11 16 6 17 0 88 R
Σλοβακία Roman Kajan 21 Όχι παρακολουθημένος 16 3/6 7 12 19 11 14 18 12 0 93 L
Σλοβακία Andrej Penxa 21 Όχι παρακολουθημένος 46 4/6 11 7 23 17 16 19 15 0 108 R
Σλοβακία Maroš Geith 21 Όχι παρακολουθημένος 67 4/6 10 13 25 16 18 21 21 0 124 L
Σλοβακία Martin Fašang 21 Όχι παρακολουθημένος 96 4/6 8 12 36 19 19 20 21 6 135 U
Σλοβακία Ondrej Macovei 20 Όχι παρακολουθημένος 64 4/6 10 14 21 11 18 14 13 0 101 L
Σλοβακία Benjamín Mokri 20 Όχι παρακολουθημένος 40 4/6 10 29 15 22 24 12 19 0 131 R
Σλοβακία Marek Priehoda Ημέρες για ανάρρωση: 5 (Κοιλιακό τέντωμα) 20 Όχι παρακολουθημένος 85 5/6 8 15 24 21 17 20 16 0 121 L
Σλοβακία Stanislav Haluška 20 Όχι παρακολουθημένος 49 4/6 35 14 16 14 21 19 12 5 131 L
Σλοβακία Samuel Milák 20 Όχι παρακολουθημένος 41 5/6 9 15 26 19 14 16 20 0 119 L
Σλοβακία Martin Dočkal 20 Όχι παρακολουθημένος 24 4/6 26 14 11 10 21 16 12 0 110 R
Σλοβακία Alexander Sarvaš 20 Όχι παρακολουθημένος 93 5/6 10 15 30 22 27 24 22 0 150 R
Σλοβακία Ladislav Venček 20 Όχι παρακολουθημένος 19 4/6 23 11 11 10 18 14 13 0 100 R
Σλοβακία Ivan Rinkovský 15 Όχι παρακολουθημένος 78 6/6 11 14 35 22 16 21 22 1 141 U
Σλοβακία Norbert Ganadík 17 Όχι παρακολουθημένος 35 5/6 11 12 27 21 20 18 18 0 127 L
Σλοβακία Dušan Divald 19 Όχι παρακολουθημένος 61 5/6 11 25 9 12 20 11 18 0 106 R
Σλοβακία Lukáš Fíšan 19 Όχι παρακολουθημένος 63 5/6 11 37 15 23 24 16 18 2 144 U
Σλοβακία Frederik Gašperan 19 Όχι παρακολουθημένος 66 5/6 9 31 12 17 17 10 26 0 122 U
Σλοβακία Radoslav Letifi 19 Όχι παρακολουθημένος 60 5/6 24 14 13 9 18 19 12 0 109 L
Σλοβακία Pavol Cimra 18 Όχι παρακολουθημένος 58 4/6 11 14 33 15 16 22 18 0 129 L
Σλοβακία Anton Rjabec 17 Όχι παρακολουθημένος 42 5/6 13 25 15 17 16 13 13 0 112 L
Σλοβακία Vincent Heister 18 Όχι παρακολουθημένος 33 5/6 7 17 11 10 17 13 18 0 93 U
Σλοβακία Bartolomej Hausknotz 18 Όχι παρακολουθημένος 38 4/6 12 14 22 16 14 17 14 0 109 U
Σλοβακία Vasil Bogačevič 18 Όχι παρακολουθημένος 54 5/6 12 13 23 20 19 14 21 0 122 L
Σλοβακία Hugo Labanič 18 Όχι παρακολουθημένος 45 4/6 13 27 12 13 20 14 22 0 121 R
Σλοβακία Silvester Novomestský 18 Όχι παρακολουθημένος 42 5/6 10 7 26 18 11 19 18 0 109 L
Σλοβακία Jozef Laktiš 17 Όχι παρακολουθημένος 81 6/6 8 12 30 19 18 17 18 0 122 L
Σλοβακία Ľubomír Emele 18 Όχι παρακολουθημένος 54 6/6 12 31 14 19 22 18 24 0 140 L
Σλοβακία Branislav Felix 18 Όχι παρακολουθημένος 24 4/6 11 34 14 19 17 10 17 2 122 R
Σλοβακία Eduard Lekýr 17 Όχι παρακολουθημένος 61 4/6 12 26 11 15 20 12 22 0 118 U
Σλοβακία Ľubomír Seidel 17 Όχι παρακολουθημένος 50 6/6 12 14 26 21 19 19 18 0 129 R
Σλοβακία Radoslav Podola 17 Όχι παρακολουθημένος 51 5/6 8 13 25 13 15 11 13 0 98 R
Σλοβακία Roman Langraf 16 Όχι παρακολουθημένος 40 5/6 6 12 19 10 16 16 21 0 100 U
Σλοβακία Metod Drobný 17 Όχι παρακολουθημένος 56 4/6 10 25 14 19 21 13 18 0 120 L
Σλοβακία Miroslav Mištaľ 17 Όχι παρακολουθημένος 42 5/6 6 13 28 19 16 23 17 0 122 U
Σλοβακία Zlatko Smihula 17 Όχι παρακολουθημένος 45 6/6 11 26 12 18 20 15 17 0 119 U
Σλοβακία Dionýz Hollosy 16 Όχι παρακολουθημένος 41 6/6 8 22 8 10 13 8 17 0 86 L
Σλοβακία Marcel Lako 17 Όχι παρακολουθημένος 23 6/6 10 11 19 15 15 19 17 0 106 R
Σλοβακία Adam Malatinský 17 Όχι παρακολουθημένος 64 5/6 12 25 13 16 18 14 19 0 117 R
Σλοβακία Tadeáš Georgiou 16 Όχι παρακολουθημένος 26 6/6 10 14 20 19 16 17 16 0 112 L
Σλοβακία Medard Gutten 16 Όχι παρακολουθημένος 49 6/6 6 10 24 12 17 18 15 0 102 U
Σλοβακία Pavol Poles 16 Όχι παρακολουθημένος 41 5/6 10 29 10 15 17 6 18 0 105 L
Σλοβακία Oto Beszédeš 16 Όχι παρακολουθημένος 30 5/6 24 15 14 13 18 20 13 0 117 L
Όνομα Θεσ Ηλικία ΠαΠ ΜεΠ ΔΚ Τερ Άμυ Επι Σου Πασ Τεχ Μαχ Εμπ ΣΒ Προ