Ώρα:

Επικοινωνία
Public account
  PRO Ζώνη
1324 μονάδες
Αγοράστε μονάδες
Βρίσκεσαι σε δημόσιο λογαριασμό. Εάν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι η να συμμετέσεις στη συζήτηση, πρέπει να συνδεθείς. Αν είσαι νέος χρήστης, πρέπει πρώτα να εγγραφείς.

  Επισκόπηση παικτών

878 377 415
Όνομα Θεσ Ηλικία ΠαΠ ΜεΠ ΔΚ Τερ Άμυ Επι Σου Πασ Τεχ Μαχ Εμπ ΣΒ Προ
Σλοβακία Koloman Horanic Ημέρες για ανάρρωση: 1 (Κάταγμα αριστερού καρπού) 52 Όχι παρακολουθημένος 51 0/6 1 1 1 1 1 1 1 26 7 L
Σλοβακία Erik Havrančík 51 Όχι παρακολουθημένος 81 0/6 1 1 1 1 1 1 1 104 7 R
Σλοβακία Ján Golia 51 Όχι παρακολουθημένος 55 0/6 1 1 1 1 1 1 1 70 7 R
Σλοβακία Rudolf Žitný 51 Όχι παρακολουθημένος 69 0/6 1 1 1 1 1 1 1 123 7 L
Σλοβακία René Reichl 49 Όχι παρακολουθημένος 60 0/6 1 1 1 1 1 1 1 6 7 U
Σλοβακία Karol Rišňovský 49 Όχι παρακολουθημένος 34 0/6 1 1 1 1 1 1 1 4 7 R
Σλοβακία Alexander Laryš 49 Όχι παρακολουθημένος 42 0/6 1 1 1 1 1 1 1 5 7 L
Σλοβακία Róbert Lazorík 48 Όχι παρακολουθημένος 43 0/6 1 1 1 1 1 1 1 2 7 L
Σλοβακία Drahomír Laštík 48 Όχι παρακολουθημένος 41 0/6 1 1 1 1 1 1 1 93 7 R
Σλοβακία Adam Pavč 47 Όχι παρακολουθημένος 60 0/6 1 1 1 1 1 1 1 74 7 L
Σλοβακία Augustín Rapčaniak 47 Όχι παρακολουθημένος 67 0/6 1 1 1 1 1 1 1 127 7 R
Σλοβακία Alfonz Nemeček 24 Όχι παρακολουθημένος 42 4/6 5 12 27 17 16 20 14 0 111 L
Σλοβακία Rastislav Plodek 30 Όχι παρακολουθημένος 45 2/6 10 10 21 16 15 12 13 4 97 R
Σλοβακία Vladimír Nálepa 44 Όχι παρακολουθημένος 52 0/6 1 1 1 1 1 1 1 170 7 R
Σλοβακία Maximilián Hladík 32 Όχι παρακολουθημένος 71 0/6 10 14 26 18 21 19 18 0 126 R
Σλοβακία Martin Brňo 34 Όχι παρακολουθημένος 23 0/6 9 29 18 16 19 16 13 4 120 R
Σλοβακία Hubert Rapavý 44 Όχι παρακολουθημένος 46 0/6 1 1 1 1 1 1 1 192 7 R
Σλοβακία Július Mesík 32 Όχι παρακολουθημένος 48 1/6 9 15 29 23 24 16 18 1 134 L
Σλοβακία Michal Madáč 42 Όχι παρακολουθημένος 84 0/6 1 1 1 1 1 1 1 219 7 R
Σλοβακία Jaroslav Madaj 41 Όχι παρακολουθημένος 61 0/6 1 1 1 1 1 1 1 176 7 L
Σλοβακία Urban Ponteš 41 Όχι παρακολουθημένος 83 0/6 1 1 1 1 1 1 1 116 7 R
Σλοβακία Bruno Jurčík 40 Όχι παρακολουθημένος 84 0/6 1 1 11 1 1 1 1 97 17 U
Σλοβακία Andrej Kahan 40 Όχι παρακολουθημένος 71 0/6 1 1 1 1 1 1 1 94 7 L
Σλοβακία Peter Nespor 26 Όχι παρακολουθημένος 38 2/6 8 13 27 17 19 17 17 0 118 U
Σλοβακία Marek Bisták 40 Όχι παρακολουθημένος 63 0/6 1 1 1 1 1 1 1 60 7 U
Σλοβακία Ladislav Kolár 24 Όχι παρακολουθημένος 54 2/6 8 11 28 23 16 16 16 0 118 R
Σλοβακία Dezider Lapúnikov 32 Όχι παρακολουθημένος 53 0/6 2 2 16 9 10 9 6 0 54 R
Σλοβακία Ivan Mojský 27 Όχι παρακολουθημένος 34 2/6 13 13 24 24 17 15 24 0 130 R
Σλοβακία Miroslav Bobuš 31 Όχι παρακολουθημένος 30 1/6 7 14 27 16 22 17 16 0 119 R
Σλοβακία Vladislav Ondruško 35 Όχι παρακολουθημένος 22 0/6 1 1 1 1 1 1 1 1 7 L
Σλοβακία Ľubomír Pardupa 32 Όχι παρακολουθημένος 57 0/6 33 13 11 13 19 25 12 2 126 R
Σλοβακία Vladimír Briešťanský 34 Όχι παρακολουθημένος 74 0/6 13 16 26 47 18 21 25 2 166 L
Σλοβακία Milan Bagi 35 Όχι παρακολουθημένος 99 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
Σλοβακία Radovan Mašl 24 Όχι παρακολουθημένος 46 3/6 23 12 11 16 16 19 14 0 111 U
Σλοβακία Miroslav Ivanis 36 Όχι παρακολουθημένος 53 0/6 97 1 1 1 1 1 1 137 103 U
Σλοβακία Patrik Mucha Ημέρες για ανάρρωση: 2 (Φλεγμονή τένοντα στο δεξί αντιβράχιο) 36 Όχι παρακολουθημένος 71 0/6 1 3 1 99 1 1 1 3 107 L
Σλοβακία Branislav Chrkavý 36 Όχι παρακολουθημένος 38 0/6 1 52 10 1 1 1 1 86 67 L
Σλοβακία Ondrej Pánči 36 Όχι παρακολουθημένος 77 0/6 3 1 36 1 1 1 1 60 44 L
Σλοβακία Peter Chrapko 36 Όχι παρακολουθημένος 86 0/6 1 1 33 1 1 1 1 82 39 L
Σλοβακία Adam Rošak 36 Όχι παρακολουθημένος 23 0/6 1 1 1 1 1 1 1 41 7 U
Σλοβακία Arpád Masare 35 Όχι παρακολουθημένος 84 0/6 1 18 1 1 1 1 1 54 24 R
Σλοβακία Erik Sirilla 33 Όχι παρακολουθημένος 28 0/6 32 47 10 8 13 13 16 32 139 R
Σλοβακία Martin Necpál 25 Όχι παρακολουθημένος 30 3/6 10 21 9 11 18 10 21 0 100 R
Σλοβακία Juraj Lazarčík 34 Όχι παρακολουθημένος 60 0/6 1 12 1 25 10 1 8 0 58 R
Σλοβακία Nikolaj Nemcek 34 Όχι παρακολουθημένος 44 0/6 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R
Σλοβακία Adam Pocs 34 Όχι παρακολουθημένος 67 1/6 13 31 15 18 18 39 18 0 152 L
Σλοβακία Karol Longauver 34 Όχι παρακολουθημένος 46 0/6 7 45 10 13 16 9 22 22 122 L
Σλοβακία Bohuš Fabich 30 Όχι παρακολουθημένος 90 2/6 12 16 36 24 23 29 26 28 166 R
Σλοβακία Ľubomír Halapy 26 Όχι παρακολουθημένος 28 3/6 6 11 24 13 15 13 18 0 100 L
Σλοβακία Imrich Fic 34 Όχι παρακολουθημένος 47 0/6 1 29 1 1 1 1 1 39 35 R
Σλοβακία Ondrej Dragan 33 Όχι παρακολουθημένος 32 0/6 2 1 1 1 1 1 1 26 8 R
Σλοβακία Martin Arpád 33 Όχι παρακολουθημένος 68 0/6 6 59 12 19 15 16 19 60 146 L
Σλοβακία Vavrinec Spevár Ημέρες για ανάρρωση: 6 (Κάταγμα δεξί καρπού) 32 Όχι παρακολουθημένος 50 1/6 10 30 12 19 22 12 22 0 127 R
Σλοβακία Adam Zahradník 33 Όχι παρακολουθημένος 62 0/6 8 14 29 18 49 18 19 0 155 L
Σλοβακία František Amrich 29 Όχι παρακολουθημένος 52 2/6 11 19 13 16 20 13 12 0 104 U
Σλοβακία Adam Sivčo 31 Όχι παρακολουθημένος 58 1/6 12 27 15 18 18 16 21 0 127 L
Σλοβακία Radoslav Lesniewski Ημέρες για ανάρρωση: 5 (Μώλωπας θώρακα) 33 Όχι παρακολουθημένος 51 0/6 1 4 1 1 1 1 1 0 10 U
Σλοβακία Adolf Pišely 33 Όχι παρακολουθημένος 77 1/6 8 16 55 23 18 22 22 54 164 U
Σλοβακία Miloslav Fule 33 Όχι παρακολουθημένος 69 0/6 1 17 3 8 10 36 7 0 82 L
Σλοβακία Andrej Nosálek 33 Όχι παρακολουθημένος 60 1/6 11 13 51 20 17 15 19 40 146 U
Σλοβακία Edmund Maňkovský 31 Όχι παρακολουθημένος 92 0/6 10 12 22 24 21 23 13 0 125 L
Σλοβακία Jaroslav Gocník 31 Όχι παρακολουθημένος 35 1/6 9 17 7 7 11 12 13 0 76 L
Σλοβακία Tomáš Semaňák 31 Όχι παρακολουθημένος 64 1/6 12 13 27 14 14 17 22 0 119 R
Σλοβακία Pankrác Dzurdzík 32 Όχι παρακολουθημένος 87 1/6 13 18 36 25 24 18 22 27 156 L
Σλοβακία Leopold Boháč 28 Όχι παρακολουθημένος 25 3/6 12 13 22 20 19 24 18 0 128 L
Σλοβακία Milan Petra 31 Όχι παρακολουθημένος 34 1/6 11 14 23 17 20 17 12 0 114 L
Σλοβακία Štefan Legerský 29 Όχι παρακολουθημένος 97 2/6 8 13 30 26 23 25 29 5 154 R
Σλοβακία Ivan Skáčik 27 Όχι παρακολουθημένος 64 1/6 11 12 29 25 25 22 23 0 147 U
Σλοβακία Blahoslav Ondrušek 30 Όχι παρακολουθημένος 41 1/6 5 11 24 18 18 12 21 0 109 L
Σλοβακία Eugen Fotta 29 Όχι παρακολουθημένος 29 1/6 9 13 27 14 20 15 17 0 115 L
Σλοβακία Ľudovít Turáš 31 Όχι παρακολουθημένος 65 0/6 11 17 29 21 23 25 22 0 148 R
Σλοβακία Vladimír Pilo 30 Όχι παρακολουθημένος 55 1/6 9 12 23 22 20 17 17 0 120 L
Σλοβακία Dominik Forster 28 Όχι παρακολουθημένος 35 1/6 30 14 13 14 20 23 12 1 126 U
Σλοβακία Ľuboš Dorow 28 Όχι παρακολουθημένος 69 2/6 11 12 30 23 22 21 24 6 143 R
Σλοβακία Prokop Fendek 26 Όχι παρακολουθημένος 57 3/6 12 13 33 24 16 24 24 13 146 L
Σλοβακία Igor Paniak 27 Όχι παρακολουθημένος 55 2/6 11 29 15 12 19 15 17 0 118 U
Σλοβακία Šimon Husov 30 Όχι παρακολουθημένος 37 1/6 10 11 18 15 23 19 24 0 120 L
Σλοβακία Miroslav Osuský 30 Όχι παρακολουθημένος 85 1/6 9 32 13 19 15 15 23 0 126 L
Σλοβακία Ivan Časár 30 Όχι παρακολουθημένος 32 1/6 11 27 13 11 15 14 14 0 105 L
Σλοβακία Blahoslav Směšný 27 Όχι παρακολουθημένος 64 3/6 10 13 28 20 23 20 17 0 131 L
Σλοβακία Adam Mnich 25 Όχι παρακολουθημένος 27 4/6 9 25 13 15 12 11 18 0 103 U
Σλοβακία Timotej Veličenský 28 Όχι παρακολουθημένος 83 1/6 9 11 30 23 23 83 24 1 203 U
Σλοβακία Jozef Magurský Ημέρες για ανάρρωση: 17 (Ινιακό σπάσιμο οστών) 29 Όχι παρακολουθημένος 67 0/6 30 11 13 11 19 22 17 0 123 R
Σλοβακία Hugo Malota 27 Όχι παρακολουθημένος 66 3/6 31 10 13 13 25 21 12 1 125 L
Σλοβακία Jakub Lenčeš 29 Όχι παρακολουθημένος 60 1/6 13 32 12 22 24 15 21 5 139 L
Σλοβακία Andrej Mišenda 28 Όχι παρακολουθημένος 15 2/6 11 23 13 12 17 12 11 0 99 U
Σλοβακία Juraj Ninis 28 Όχι παρακολουθημένος 82 1/6 11 33 14 16 22 15 29 1 140 R
Σλοβακία Kristián Polakovič 24 Όχι παρακολουθημένος 67 3/6 9 14 26 20 18 14 19 0 120 R
Σλοβακία Tibor Petričin 27 Όχι παρακολουθημένος 65 2/6 5 12 29 23 21 21 22 0 133 U
Σλοβακία Stanislav Laluch 27 Όχι παρακολουθημένος 55 2/6 12 13 29 24 22 17 18 0 135 U
Σλοβακία Rastislav Petrulák 27 Όχι παρακολουθημένος 47 3/6 9 25 11 15 19 12 21 0 112 L
Σλοβακία Gejza Mikuláš 28 Όχι παρακολουθημένος 53 1/6 11 27 13 21 19 11 22 0 124 L
Σλοβακία Ivan Pikna 28 Όχι παρακολουθημένος 62 2/6 12 28 13 18 18 16 21 0 126 R
Σλοβακία Bohuš Fišnar 27 Όχι παρακολουθημένος 63 2/6 5 26 13 17 20 14 17 0 112 R
Σλοβακία Juraj Mihalčin 26 Όχι παρακολουθημένος 64 3/6 6 26 10 15 18 13 22 0 110 R
Σλοβακία Erik Brhel 25 Όχι παρακολουθημένος 46 2/6 6 23 10 15 12 10 24 0 100 U
Σλοβακία Rostislav Loskuňak 27 Όχι παρακολουθημένος 41 3/6 8 25 10 15 12 13 13 0 96 U
Σλοβακία Jozef Kopecký 27 Όχι παρακολουθημένος 33 2/6 11 13 25 20 21 19 16 0 125 L
Σλοβακία Vladislav Štefák 26 Όχι παρακολουθημένος 16 2/6 9 10 24 13 13 12 14 0 95 R
Σλοβακία Andrej Malatinc Ημέρες για ανάρρωση: 2 (Διάστρεμμα αριστερού αστραγάλου) 25 Όχι παρακολουθημένος 57 3/6 9 12 24 19 19 15 21 0 119 R
Σλοβακία Kristián Važan 25 Όχι παρακολουθημένος 17 2/6 6 21 6 16 15 12 17 0 93 U
Σλοβακία Belo Somsi 25 Όχι παρακολουθημένος 53 2/6 9 25 18 18 23 14 16 0 123 R
Σλοβακία Dalibor Dzian 25 Όχι παρακολουθημένος 42 3/6 5 8 21 13 13 12 18 0 90 U
Σλοβακία Jakub Jenej 25 Όχι παρακολουθημένος 27 3/6 11 11 21 18 22 20 12 0 115 L
Σλοβακία Michal Engler 24 Όχι παρακολουθημένος 31 4/6 10 12 26 18 16 13 18 0 113 R
Σλοβακία Ľubomír Skantar 24 Όχι παρακολουθημένος 69 3/6 9 14 32 17 24 18 21 8 135 R
Σλοβακία Denis Lov 24 Όχι παρακολουθημένος 29 3/6 7 20 11 11 16 6 17 0 88 R
Σλοβακία Roman Kajan 24 Όχι παρακολουθημένος 57 2/6 7 12 19 11 14 18 12 0 93 L
Σλοβακία Andrej Penxa 24 Όχι παρακολουθημένος 55 3/6 11 7 23 17 16 19 15 0 108 R
Σλοβακία Maroš Geith 24 Όχι παρακολουθημένος 30 3/6 10 13 25 16 18 21 21 0 124 L
Σλοβακία Martin Fašang 24 Όχι παρακολουθημένος 79 3/6 8 12 36 19 19 20 21 27 135 U
Σλοβακία Ondrej Macovei 23 Όχι παρακολουθημένος 52 3/6 10 14 21 11 18 14 13 0 101 L
Σλοβακία Benjamín Mokri 23 Όχι παρακολουθημένος 76 3/6 10 29 15 22 24 12 19 0 131 R
Σλοβακία Marek Priehoda 23 Όχι παρακολουθημένος 48 4/6 8 15 24 21 17 20 16 0 121 L
Σλοβακία Stanislav Haluška 23 Όχι παρακολουθημένος 67 4/6 35 14 16 14 21 19 12 15 131 L
Σλοβακία Samuel Milák 23 Όχι παρακολουθημένος 33 4/6 9 15 26 19 14 16 20 0 119 L
Σλοβακία Martin Dočkal 23 Όχι παρακολουθημένος 60 4/6 26 14 11 10 21 16 12 0 110 R
Σλοβακία Alexander Sarvaš 23 Όχι παρακολουθημένος 81 4/6 10 15 30 22 27 24 22 1 150 R
Σλοβακία Ladislav Venček Ημέρες για ανάρρωση: 9 (Κάταγμα δεξί καρπού) 23 Όχι παρακολουθημένος 47 3/6 23 11 11 10 18 14 13 0 100 R
Σλοβακία Ivan Rinkovský 18 Όχι παρακολουθημένος 69 5/6 11 14 35 22 16 21 22 15 141 U
Σλοβακία Norbert Ganadík 20 Όχι παρακολουθημένος 43 4/6 11 12 27 21 20 18 18 0 127 L
Σλοβακία Dušan Divald 22 Όχι παρακολουθημένος 44 4/6 11 25 9 12 20 11 18 0 106 R
Σλοβακία Lukáš Fíšan 22 Όχι παρακολουθημένος 66 4/6 11 37 15 23 24 16 18 18 144 U
Σλοβακία Frederik Gašperan 22 Όχι παρακολουθημένος 67 4/6 9 31 12 17 17 10 26 0 122 U
Σλοβακία Radoslav Letifi 22 Όχι παρακολουθημένος 49 4/6 24 14 13 9 18 19 12 0 109 L
Σλοβακία Jaroslav Dvorštiak Ημέρες για ανάρρωση: 21 (Ρήξη οπίσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο) 17 Όχι παρακολουθημένος 46 5/6 11 14 27 15 18 25 23 0 133 R
Σλοβακία Pavol Cimra 21 Όχι παρακολουθημένος 34 3/6 11 14 33 15 16 22 18 11 129 L
Σλοβακία Anton Rjabec 20 Όχι παρακολουθημένος 23 4/6 13 25 15 17 16 13 13 0 112 L
Σλοβακία Vincent Heister 21 Όχι παρακολουθημένος 27 4/6 7 17 11 10 17 13 18 0 93 U
Σλοβακία Bartolomej Hausknotz 21 Όχι παρακολουθημένος 50 3/6 12 14 22 16 14 17 14 0 109 U
Σλοβακία Vasil Bogačevič 21 Όχι παρακολουθημένος 43 4/6 12 13 23 20 19 14 21 0 122 L
Σλοβακία Hugo Labanič 21 Όχι παρακολουθημένος 21 3/6 13 27 12 13 20 14 22 0 121 R
Σλοβακία Silvester Novomestský 21 Όχι παρακολουθημένος 67 4/6 10 7 26 18 11 19 18 0 109 L
Σλοβακία Jozef Laktiš 20 Όχι παρακολουθημένος 49 5/6 8 12 30 19 18 17 18 1 122 L
Σλοβακία Ľubomír Emele 21 Όχι παρακολουθημένος 74 5/6 12 31 14 19 22 18 24 0 140 L
Σλοβακία Branislav Felix 21 Όχι παρακολουθημένος 37 4/6 11 34 14 19 17 10 17 14 122 R
Σλοβακία Eduard Lekýr 20 Όχι παρακολουθημένος 37 4/6 12 26 11 15 20 12 22 0 118 U
Σλοβακία Ľubomír Seidel Ημέρες για ανάρρωση: 2 (Κάταγμα δεξιού βραχίονα) 20 Όχι παρακολουθημένος 52 5/6 12 14 26 21 19 19 18 0 129 R
Σλοβακία Radoslav Podola Ημέρες για ανάρρωση: 4 (Κάταγμα αριστερού μικρού δακτύλου) 20 Όχι παρακολουθημένος 24 4/6 8 13 25 13 15 11 13 0 98 R
Σλοβακία Roman Langraf Ημέρες για ανάρρωση: 11 (Κάταγμα αριστερού αστραγάλου) 19 Όχι παρακολουθημένος 24 4/6 6 12 19 10 16 16 21 0 100 U
Σλοβακία Metod Drobný 20 Όχι παρακολουθημένος 68 4/6 10 25 14 19 21 13 18 0 120 L
Σλοβακία Miroslav Mištaľ 20 Όχι παρακολουθημένος 75 4/6 6 13 28 19 16 23 17 0 122 U
Σλοβακία Zlatko Smihula 20 Όχι παρακολουθημένος 32 5/6 11 26 12 18 20 15 17 0 119 U
Σλοβακία Dionýz Hollosy 19 Όχι παρακολουθημένος 40 5/6 8 22 8 10 13 8 17 0 86 L
Σλοβακία Marcel Lako 20 Όχι παρακολουθημένος 38 5/6 10 11 19 15 15 19 17 0 106 R
Σλοβακία Adam Malatinský 20 Όχι παρακολουθημένος 42 5/6 12 25 13 16 18 14 19 0 117 R
Σλοβακία Tadeáš Georgiou 19 Όχι παρακολουθημένος 26 5/6 10 14 20 19 16 17 16 0 112 L
Σλοβακία Medard Gutten 19 Όχι παρακολουθημένος 28 5/6 6 10 24 12 17 18 15 0 102 U
Σλοβακία Pavol Poles 19 Όχι παρακολουθημένος 38 4/6 10 29 10 15 17 6 18 0 105 L
Σλοβακία Oto Beszédeš 19 Όχι παρακολουθημένος 71 4/6 24 15 14 13 18 20 13 0 117 L
Σλοβακία Adam Tuzemský 17 Όχι παρακολουθημένος 52 6/6 5 10 20 19 18 12 10 0 94 L
Σλοβακία Miroslav Pella Ημέρες για ανάρρωση: 4 (Κάταγμα κλείδας) 17 Όχι παρακολουθημένος 51 6/6 10 13 22 20 17 20 18 0 120 R
Σλοβακία Richard Benčat 18 Όχι παρακολουθημένος 48 5/6 5 25 7 16 15 11 15 0 94 R
Σλοβακία Michal Královič 18 Όχι παρακολουθημένος 61 6/6 12 29 15 14 17 15 20 0 122 R
Σλοβακία Martin Faldík 17 Όχι παρακολουθημένος 48 6/6 5 8 25 15 17 17 16 0 103 R
Σλοβακία Ľudovít Skopal 17 Όχι παρακολουθημένος 71 4/6 11 21 11 14 19 9 20 0 105 L
Σλοβακία Ondrej Rajčo 17 Όχι παρακολουθημένος 54 5/6 8 28 14 21 14 13 23 0 121 L
Σλοβακία Juraj Mago 16 Όχι παρακολουθημένος 43 6/6 10 11 24 23 11 15 16 0 110 L
Σλοβακία Kristián Skokan 16 Όχι παρακολουθημένος 67 6/6 10 23 9 17 15 11 18 0 103 L
Σλοβακία Václav Neománi 16 Όχι παρακολουθημένος 49 6/6 9 11 29 14 15 14 18 0 110 L
Σλοβακία Dobroslav Hariel 15 Όχι παρακολουθημένος 50 5/6 8 28 10 12 17 9 18 0 102 L
Όνομα Θεσ Ηλικία ΠαΠ ΜεΠ ΔΚ Τερ Άμυ Επι Σου Πασ Τεχ Μαχ Εμπ ΣΒ Προ