Time:

Communication
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Buy credits
You are in the public account. If you want to play the game or join in the discussion, you have to log in. If you are a new user, you must register first.

  Lines

878,973,984
Get free credits!
Next game
Team noname 131197
Playoff placement game
28.9.2022 18:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Select line-up:

Goaltenders

Pos Player name Age PrS Goa Def Off Sho Pas Tec Agr Exp Ene Che
G1 Slovakia Stanislav Haluška  26  L  50  14  16  14  21  19  12  38  82/82  97
G2 Slovakia Dominik Forster  31  U  30  14  13  14  20  23  12  2  99/99  8

Line 1

Line chemistry: 99%

Pos Player name Age PrS Goa Def Off Sho Pas Tec Agr Exp Ene Che
LW Slovakia Anton Jurásek  17  R  9  14  65  23  26  26  23  15  65/65  99
C Slovakia Ivan Rinkovský  21  U  11  14  60  22  16  21  22  50  65/65  99
RW Slovakia Jozef Laktiš  23  L  8  12  57  19  18  17  18  19  65/65  99
LD Slovakia Lukáš Fíšan  25  U  11  60  15  23  24  16  18  54  65/65  99
RD Slovakia Demeter Miťko  17  L  9  53  14  17  19  14  20  13  69/69  99

Line 2

Line chemistry: 91%

Pos Player name Age PrS Goa Def Off Sho Pas Tec Agr Exp Ene Che
LW Slovakia Andrej Hossa  18  L  9  11  52  22  16  23  22  13  70/70  99
C Slovakia Alexander Sarvaš  26  R  10  15  50  22  27  24  22  19  65/65  99
RW Slovakia Juraj Gaššo  18  R  9  13  48  23  21  18  19  15  69/69  95
LD Slovakia Ľubomír Emele  24  L  12  51  14  19  22  18  24  16  65/65  99
RD Slovakia Adrián Hromas  16  R  8  35  11  15  20  13  23  10  69/69  62

Line 3

Line chemistry: 0%

Pos Player name Age PrS Goa Def Off Sho Pas Tec Agr Exp Ene Che
LW --- Unoccupied position ---
C --- Unoccupied position ---
RW --- Unoccupied position ---
LD --- Unoccupied position ---
RD --- Unoccupied position ---

Line 4

Line chemistry: 86%

Pos Player name Age PrS Goa Def Off Sho Pas Tec Agr Exp Ene Che
LW Slovakia Martin Fašang  27  U  8  12  49  19  19  20  21  61  65/65  99
C Slovakia Pavol Cimra  24  L  11  14  46  15  16  22  18  38  78/78  97
RW Slovakia Andrej Nosálek  36  U  5  7  45  14  11  9  13  76  67/67  99
LD Slovakia Juraj Ninis  31  R  11  35  14  16  22  15  29  23  82/82  85
RD Slovakia Miroslav Osuský  33  L  9  32  13  19  15  15  23  7  91/91  51

Load lineup from game:

Scratched players

Pos Player name Age PrS Goa Def Off Sho Pas Tec Agr Exp Ene Che
- Slovakia Erik Havrančík  54  R  1  1  1  1  1  1  1  110  96/96  6
- Slovakia Ján Golia  54  R  1  1  1  1  1  1  1  74  100/100  3
- Slovakia Rudolf Žitný  54  L  1  1  1  1  1  1  1  126  100/100  3
- Slovakia Karol Rišňovský  52  R  1  1  1  1  1  1  1  8  100/100  3
- Slovakia Alexander Laryš  52  L  1  1  1  1  1  1  1  9  100/100  3
- Slovakia Róbert Lazorík  51  L  1  1  1  1  1  1  1  5  100/100  3
- Slovakia Drahomír Laštík  51  R  1  1  1  1  1  1  1  97  100/100  3
- Slovakia Adam Pavč 5  50  L  1  1  1  1  1  1  1  78  100/100  3
- Slovakia Augustín Rapčaniak  50  R  1  1  1  1  1  1  1  128  100/100  3
- Slovakia Alfonz Nemeček  27  L  5  12  27  17  16  20  14  0  100/100  0
- Slovakia Rastislav Plodek  33  R  10  10  21  16  15  12  13  4  100/100  3
- Slovakia Vladimír Nálepa  47  R  1  1  1  1  1  1  1  171  100/100  3
- Slovakia Maximilián Hladík  35  R  1  1  1  1  1  1  1  0  100/100  0
- Slovakia Martin Brňo  37  R  1  1  1  1  1  1  1  4  100/100  3
- Slovakia Hubert Rapavý  47  R  1  1  1  1  1  1  1  193  100/100  3
- Slovakia Július Mesík  35  L  1  1  11  5  6  1  1  1  100/100  3
- Slovakia Michal Madáč  45  R  1  1  1  1  1  1  1  221  100/100  37
- Slovakia Jaroslav Madaj  44  L  1  1  1  1  1  1  1  178  100/100  3
- Slovakia Urban Ponteš  44  R  1  1  1  1  1  1  1  119  100/100  3
- Slovakia Bruno Jurčík  43  U  1  1  1  1  1  1  1  101  100/100  3
- Slovakia Andrej Kahan  43  L  1  1  1  1  1  1  1  97  100/100  3
- Slovakia Peter Nespor  29  U  8  13  27  17  19  17  17  0  100/100  0
- Slovakia Marek Bisták  43  U  1  1  1  1  1  1  1  63  100/100  3
- Slovakia Ladislav Kolár  27  R  8  11  28  23  16  16  16  0  100/100  0
- Slovakia Dezider Lapúnikov  35  R  1  1  1  1  1  1  1  0  100/100  3
- Slovakia Ivan Mojský  30  R  13  13  24  24  17  15  24  0  100/100  0
- Slovakia Miroslav Bobuš  34  R  1  8  21  10  16  11  10  0  100/100  3
- Slovakia Vladislav Ondruško  38  L  1  1  1  1  1  1  1  1  100/100  3
- Slovakia Ľubomír Pardupa  35  R  1  1  1  1  1  1  1  2  100/100  3
- Slovakia Vladimír Briešťanský  37  L  1  1  1  11  1  1  1  2  100/100  3
- Slovakia Milan Bagi  38  R  1  1  1  1  1  1  1  0  100/100  32
- Slovakia Radovan Mašl  27  U  23  12  11  16  16  19  14  0  100/100  0
- Slovakia Miroslav Ivanis  39  U  1  1  1  1  1  1  1  150  100/100  37
- Slovakia Patrik Mucha  39  L  1  1  1  1  1  1  1  3  100/100  3
- Slovakia Branislav Chrkavý  39  L  1  1  1  1  1  1  1  95  100/100  3
- Slovakia Ondrej Pánči  39  L  1  1  1  1  1  1  1  68  100/100  3
- Slovakia Peter Chrapko  39  L  1  1  1  1  1  1  1  86  100/100  3
- Slovakia Adam Rošak  39  U  1  1  1  1  1  1  1  44  100/100  3
- Slovakia Erik Sirilla  36  R  1  1  1  1  1  1  1  50  100/100  32
- Slovakia Martin Necpál  28  R  10  21  9  11  18  10  21  0  100/100  0
- Slovakia Juraj Lazarčík  37  R  1  1  1  1  1  1  1  0  100/100  3
- Slovakia Nikolaj Nemcek  37  R  1  1  1  1  1  1  1  0  100/100  3
- Slovakia Adam Pocs  37  L  7  25  9  12  12  34  12  1  100/100  27
- Slovakia Karol Longauver 7  37  L  1  1  1  1  1  1  1  37  100/100  3
- Slovakia Bohuš Fabich  33  R  12  16  38  24  23  29  26  51  89/89  51
- Slovakia Ľubomír Halapy  29  L  6  11  24  13  15  13  18  0  100/100  0
- Slovakia Imrich Fic  37  R  1  1  1  1  1  1  1  39  100/100  32
- Slovakia Ondrej Dragan  36  R  1  1  1  1  1  1  1  26  100/100  3
- Slovakia Martin Arpád  36  L  1  1  1  1  1  1  1  82  100/100  37
- Slovakia Vavrinec Spevár  35  R  1  12  1  1  4  1  4  0  100/100  32
- Slovakia Adam Zahradník  36  L  1  1  1  1  1  1  1  0  100/100  3
- Slovakia František Amrich  32  U  11  19  13  16  20  13  12  0  100/100  0
- Slovakia Adam Sivčo  34  L  12  27  15  18  18  16  21  0  100/100  0
- Slovakia Adolf Pišely  36  U  1  1  37  5  1  4  4  86  75/75  74
- Slovakia Miloslav Fule  36  L  1  1  1  1  1  1  1  0  100/100  3
- Slovakia Edmund Maňkovský  34  L  1  1  1  1  1  1  1  0  100/100  3
- Slovakia Jaroslav Gocník  34  L  1  1  1  1  1  1  1  0  100/100  0
- Slovakia Tomáš Semaňák  34  R  1  1  9  1  1  1  4  0  100/100  0
- Slovakia Pankrác Dzurdzík  35  L  1  1  18  7  6  1  4  47  100/100  34
- Slovakia Leopold Boháč  31  L  12  13  22  20  19  24  18  0  100/100  0
- Slovakia Milan Petra  34  L  11  14  23  17  20  17  12  0  100/100  0
- Slovakia Štefan Legerský  32  R  8  13  35  26  23  25  29  7  100/100  32
- Slovakia Ivan Skáčik  30  U  11  12  29  25  25  22  23  0  100/100  0
- Slovakia Blahoslav Ondrušek  33  L  1  5  18  12  12  6  15  0  100/100  0
- Slovakia Eugen Fotta  32  L  3  7  21  8  14  9  11  0  100/100  0
- Slovakia Ľudovít Turáš  34  R  1  1  1  1  1  1  1  0  100/100  0
- Slovakia Vladimír Pilo  33  L  3  6  17  16  14  11  11  0  100/100  0
- Slovakia Ľuboš Dorow  31  R  11  12  33  23  22  21  24  9  100/100  32
- Slovakia Prokop Fendek  29  L  12  13  40  24  16  24  24  34  91/91  54
- Slovakia Igor Paniak  30  U  11  29  15  12  19  15  17  1  100/100  3
- Slovakia Šimon Husov 4  33  L  4  5  12  9  17  13  18  0  100/100  0
- Slovakia Ivan Časár  33  L  5  21  7  5  9  8  8  0  100/100  0
- Slovakia Blahoslav Směšný  30  L  10  13  28  20  23  20  17  0  100/100  0
- Slovakia Adam Mnich  28  U  9  25  13  15  12  11  18  0  100/100  3
- Slovakia Timotej Veličenský  31  U  3  5  24  17  17  79  18  4  100/100  32
- Slovakia Jozef Magurský  32  R  1  1  1  1  1  1  1  0  100/100  3
- Slovakia Hugo Malota  30  L  41  10  13  13  25  21  12  12  90/90  76
- Slovakia Jakub Lenčeš 1  32  L  7  26  6  16  18  9  15  11  100/100  22
- Slovakia Andrej Mišenda  31  U  11  23  13  12  17  12  11  0  100/100  0
- Slovakia Kristián Polakovič  27  R  9  14  26  20  18  14  19  0  100/100  0
- Slovakia Tibor Petričin  30  U  5  12  29  23  21  21  22  0  100/100  0
- Slovakia Stanislav Laluch  30  U  12  13  29  24  22  17  18  0  100/100  0
- Slovakia Rastislav Petrulák  30  L  9  25  11  15  19  12  21  0  100/100  0
- Slovakia Gejza Mikuláš  31  L  11  27  13  21  19  11  22  0  100/100  0
- Slovakia Ivan Pikna  31  R  12  28  13  18  18  16  21  0  100/100  0
- Slovakia Bohuš Fišnar  30  R  5  26  13  17  20  14  17  0  100/100  0
- Slovakia Juraj Mihalčin  29  R  6  26  10  15  18  13  22  0  100/100  0
- Slovakia Erik Brhel  28  U  6  23  10  15  12  10  24  0  100/100  0
- Slovakia Rostislav Loskuňak  30  U  8  25  10  15  12  13  13  0  100/100  0
- Slovakia Jozef Kopecký  30  L  11  13  25  20  21  19  16  0  100/100  0
- Slovakia Vladislav Štefák  29  R  9  10  24  13  13  12  14  0  100/100  0
- Slovakia Andrej Malatinc  28  R  9  12  24  19  19  15  21  0  100/100  0
- Slovakia Kristián Važan  28  U  6  21  6  16  15  12  17  0  100/100  0
- Slovakia Belo Somsi 17  28  R  9  25  18  18  23  14  16  0  100/100  0
- Slovakia Dalibor Dzian  28  U  5  8  21  13  13  12  18  0  100/100  0
- Slovakia Jakub Jenej  28  L  11  11  21  18  22  20  12  0  100/100  0
- Slovakia Michal Engler  27  R  10  12  26  18  16  13  18  0  100/100  0
- Slovakia Ľubomír Skantar  27  R  9  14  42  17  24  18  21  24  87/87  62
- Slovakia Denis Lov  27  R  7  20  11  11  16  6  17  0  100/100  0
- Slovakia Roman Kajan  27  L  7  12  19  11  14  18  12  0  100/100  0
- Slovakia Andrej Penxa  27  R  11  7  23  17  16  19  15  0  100/100  0
- Slovakia Maroš Geith  27  L  10  13  25  16  18  21  21  0  100/100  0
- Slovakia Ondrej Macovei  26  L  10  14  21  11  18  14  13  0  100/100  0
- Slovakia Benjamín Mokri  26  R  10  29  15  22  24  12  19  1  96/96  4
- Slovakia Marek Priehoda  26  L  17  15  24  21  17  20  16  0  100/100  32
- Slovakia Samuel Milák  26  L  9  15  26  19  14  16  20  0  100/100  0
- Slovakia Martin Dočkal  26  R  26  14  11  10  21  16  12  1  100/100  3
- Slovakia Ladislav Venček  26  R  23  11  11  10  18  14  13  0  100/100  0
- Slovakia Norbert Ganadík  23  L  11  12  27  21  20  18  18  0  100/100  0
- Slovakia Erik Majdiš 10  16  L  11  28  12  21  18  12  21  0  100/100  0
- Slovakia Dušan Divald  25  R  11  25  9  12  20  11  18  0  100/100  0
- Slovakia Frederik Gašperan 1  25  U  9  47  12  17  17  10  26  17  66/66  93
- Slovakia Radoslav Letifi  25  L  24  14  13  9  18  19  12  0  100/100  0
- Slovakia Jaroslav Dvorštiak  20  R  11  14  27  15  18  25  23  0  100/100  0
- Slovakia Anton Rjabec  23  L  13  25  15  17  16  13  13  0  100/100  0
- Slovakia Vincent Heister  24  U  7  17  11  10  17  13  18  0  100/100  0
- Slovakia Bartolomej Hausknotz  24  U  12  14  22  16  14  17  14  0  100/100  0
- Slovakia Vasil Bogačevič  24  L  12  13  23  20  19  14  21  0  100/100  0
- Slovakia Hugo Labanič  24  R  13  27  12  13  20  14  22  0  100/100  0
- Slovakia Silvester Novomestský  24  L  10  7  26  18  11  19  18  0  100/100  0
- Slovakia Branislav Felix 9  24  R  11  46  14  19  17  10  17  43  66/66  92
- Slovakia Eduard Lekýr  23  U  12  26  11  15  20  12  22  0  100/100  0
- Slovakia Ľubomír Seidel  23  R  12  14  26  21  19  19  18  0  100/100  0
- Slovakia Michal Majzlík  17  L  10  13  27  24  20  17  18  0  100/100  0
- Slovakia Radoslav Podola  23  R  8  13  25  13  15  11  13  0  100/100  0
- Slovakia Roman Langraf 11  22  U  6  12  19  10  16  16  21  0  100/100  0
- Slovakia Metod Drobný  23  L  10  25  14  19  21  13  18  0  100/100  0
- Slovakia Miroslav Mištaľ  23  U  6  13  28  19  16  23  17  0  100/100  3
- Slovakia Zlatko Smihula  23  U  11  26  12  18  20  15  17  0  100/100  0
- Slovakia Dionýz Hollosy  22  L  8  22  8  10  13  8  17  0  100/100  0
- Slovakia Marcel Lako  23  R  10  11  19  15  15  19  17  0  100/100  0
- Slovakia Adam Malatinský  23  R  12  25  13  16  18  14  19  0  100/100  0
- Slovakia Tadeáš Georgiou  22  L  10  14  20  19  16  17  16  0  100/100  0
- Slovakia Medard Gutten  22  U  6  10  24  12  17  18  15  0  100/100  0
- Slovakia Pavol Poles  22  L  10  29  10  15  17  6  18  0  100/100  3
- Slovakia Oto Beszédeš  22  L  24  15  14  13  18  20  13  0  100/100  0
- Slovakia Adam Tuzemský  20  L  5  10  20  19  18  12  10  0  100/100  0
- Slovakia Miroslav Pella  20  R  10  13  22  20  17  20  18  0  100/100  0
- Slovakia Richard Benčat  21  R  5  25  7  16  15  11  15  0  100/100  0
- Slovakia Michal Královič  21  R  12  29  15  14  17  15  20  1  100/100  3
- Slovakia Martin Faldík  20  R  5  8  25  15  17  17  16  0  100/100  0
- Slovakia Ľudovít Skopal  20  L  11  21  11  14  19  9  20  0  100/100  0
- Slovakia Ondrej Rajčo  20  L  8  28  14  21  14  13  23  0  100/100  0
- Slovakia Juraj Mago  19  L  10  11  24  23  11  15  16  0  100/100  0
- Slovakia Kristián Skokan  19  L  10  23  9  17  15  11  18  0  100/100  0
- Slovakia Václav Neománi  19  L  9  11  29  14  15  14  18  0  100/100  3
- Slovakia Dobroslav Hariel  18  L  8  28  10  12  17  9  18  0  100/100  0
- Slovakia Móric Jahodník  17  L  5  28  14  10  16  12  13  0  100/100  0
- Slovakia Milan Bekenyi  17  L  5  10  27  18  17  18  17  0  100/100  0
- Slovakia Gejza Pavlove  17  R  13  13  25  19  19  20  18  0  100/100  0
- Slovakia Oto Bakula  17  R  8  22  11  18  18  12  12  0  100/100  0
- Slovakia Alojz Janák  16  L  12  15  31  21  18  25  20  0  100/100  0
- Slovakia Bohuš Hrdina  15  L  8  25  11  11  24  12  16  0  100/100  0
- Slovakia Bohumil Rýchly  16  R  9  25  15  19  19  14  19  0  100/100  0
- Slovakia Juraj Farský  16  U  10  13  23  14  22  17  21  0  100/100  0
- Slovakia Marcel Ladický  15  L  11  14  24  19  22  21  22  0  100/100  0